Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (jún 2018) Ako-investovat.sk .


Prinášame Vám pravidelný mesačný reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera, rovnako aj dnes spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností...

 

 

Výkonnosť dôchodkových fondov DSS za jún (2. pilier)

 

 

 

Výkonnosť doplnkových dôchodkových fondov DDS za jún (3. pilier)

 

 

 

Komentár 06/2018:

 

 

V júni dosiahli úspory v našom 2. pilieri cez 7,9 miliardy Eur. Najvyššie zhodnotenie pritom dosiahli dlhopisové garantované dôchodkové fondy a naopak najnižšie akciové negarantované DF. Z reportu výkonnosti vyplýva, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov sa nedarilo najmä dôchodkovým fondom s vyššou expozíciou voči akciovým investíciám v portfóliu. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v máji dlhopisový DF od spoločnosti NN d.s.s. (+0,18%). Spomedzi všetkých DF 2. piliera sa v minulom mesiaci najmenej darilo akciovému negarantovanému DF od spoločnosti Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s. (-2,14%). V minulom mesiaci sa akciovým trhom očividne nedarilo. Pod tlak sa dostali najmä z dôvodu politickej situácie v Taliansku a vďaka vyjadreniam amerického prezidenta D. Trumpa o zavádzaní nových colných taríf. ECB nechala na svojom zasadnutí úrokové sadzby opäť nezmenené, ale FED ich zvýšil o 0,25% pričom ohlásil, že k ich ďalšiemu zvýšeniu by malo dôjsť v tomto roku ešte 2-krát.

 

 

V minulom mesiaci dosiahli úspory v našom 3. pilieri cez 1,96 miliardy Eur. V prípade doplnkových DF môžeme vidieť podobnú situáciu ako v 2. pilieri. Aj tu sa v júni najviac darilo „konzervatívnym“ DDF, a naopak najmenej tým, ktoré mali v portfóliu najväčšie percentuálne zastúpenie akciových investícií - "rastové" DDF. Absolútne najvyššie zhodnotenie dosiahol v júni "konzervatívny" príspevkový doplnkový DF od spoločnosti NN d.s.s. (+0,28%) a naopak najmenej sa darilo "rastovému" príspevkovému doplnkovému DF od spoločnosti DDS Tatra banky d.d.s. (-1,45%).

 

 

Mesačný reporting fondov II. a III. piliera bol pre ako-investovat.sk automaticky vygenerovaný vďaka spolupráci s Inštitútom sporenia a investovania, prostredníctvom jeho webového projektu www.manazeruspor.sk

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (3)

Najnovšie články

Sú u nás ceny nehnuteľností v bubline?

friday
13.07.2018
Reality | Redakčný článok

Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (jún 2018)

Wells Fargo sa pridáva do boja kreditných kariet

tuesday
26.06.2018
Akcie | Juraj Kišák

Ani sme si nevšimli a Indexové dôchodkové fondy sa zväčšili takmer o 4200%

ETF zamerané na elektrické vozidlá

friday
22.06.2018
Fondy a ETF | Juraj Kišák