Ako sa meria inflácia? Ako-investovat.sk .


Rast cien (inflácia) je témou, ktorú citlivo vníma väšina Slovákov – a to najmä vo vzťahu ku svojej kúpyschopnosti. Okrem toho od vývoja inflácie závisia mnohé kontrakty i finančné nástroje. Merať infláciu možno rôznymi spôsobmi. Miera inflácie je na Slovensku meraná dvoma základnými indexmi: indexom spotrebiteľských cien (CPI), ktorý vychádza z metodiky Štatistického úradu a harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) v metodike Eurostatu. V čom sú hlavné rozdiely medzi spotrebite skou infláciou (meranou indexom CPI) a harmonizovanou infláciou (HICP) ?

Z čoho sa skladá inflácia

Každý index meria zmenu cien tovarov, ktoré sú zastúpené v tzv. spotrebnom koši. Ten štatistici zostavujú tak, aby kopíroval rozloženie výdavkov priemerného obyvateľa. Spotrebné koše v CPI a HICP sa pritom líšia. V oboch spotrebných košoch majú prevahu tovary, v CPI tvoria 64 % spotrebného koša a v HICP dokonca až 69 %.

Podiel tovarov na spotrebnom koši je u nás výrazne vyšší než celkovo v EÚ 27 (59 %). Vyplýva to najmä z toho, že ceny slovenských tovarov sú takmer rovnaké ako v EÚ, kým v slovenské služby sú oproti európskym stále lacnejšie. Priemerný Slovak tak na tovary minie väčší podiel výdavkov ako priemerný Európan. Okrem toho, 8 % spotrebného koša v CPI tvorí tzv. imputované nájomné. Táto veličina vyjadruje náklady na bývanie vlastníka vo vlastnom byte i dome („ušlé nájomné“), pričom Štatistický úrad ju odhaduje. HICP túto kategóriu neobsahuje.

Pri podrobnejšom pohľade na jednotlivé kategórie vidíme, že v CPI majú väšiu váhu najmä výdavky na bývanie (čo súvisí s už spomínaným imputovaným nájomným). Naopak, HICP priraďuje mierne vyššiu váhu potravinám, doprave, pričom aj ostatné položky sú oproti CPI mierne vyššie.

Ak sa pozrieme na index HICP pre EÚ ako celok, vidíme, že má oproti slovenským indexom výrazne vyšší podiel služieb (41,5 %). Okrem toho má nižšiu váhu výdavkov na bývanie než oba slovenské indexy (15,8 %). Naopak, výrazne vyššiu váhu má v EÚ doprava (15,2 %). Rozdielnosť  spotrebných košov súvisí s odlišným spotrebiteľským správaním v západnej Európe než u nás v dôsledku vyšších príjmov.

Pri nižších príjmoch ľudia zväčša ako prvé zabezpečujú základné výdavky na živobytie ako sú energie či potraviny. S rastúcim príjmom uspokojujú aj ďalšie „menej nevyhnutné“ potreby. Okrem toho hrajú rolu aj už spomínané cenové rozdiely medzi Slovenskom a EÚ v jednotlivých kategóriách.

V inflácii za celú EÚ majú prirodzene najväšiu váhu najmä veľké krajiny. Vedie Nemecko s 19- percentntým podielom a za ním nasledujú Ve.ká Británia, Francúzsko, Taliansko a Španielsko. Slovensko má v tomto indexe váhu iba 0,5 %. Keďže ceny služieb na Slovensku sú stále výrazne pod priemerom EÚ, očakávame, že v budúcnosti budú cenovú úroveň EÚ dobiehať. Preto bude inflácia na Slovensku v najbližších rokoch zrejme vyššia než v EÚ, pričom podiel služieb na spotrebnom koši by sa mal ďalej zvyšovať.

Celý týždenný komentár SLSP si prečítajde v PDF dokumente pod článkom.
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (1)

Súvisiace články

Inflácia klesá na Slovensku aj v krajinách V4

tuesday
16.07.2013
Trhy a makro | Martin Balaz

Štruktúra rastu HDP na Slovensku

tuesday
11.06.2013
Trhy a makro | Martin Balaz

Dlhodobo nezamestnaní na Východnom Slovensku - štvrté najhoršie čísla v EÚ

friday
24.05.2013
Trhy a makro | Martin Balaz

Deficit verejných financií sa zlepšil, dlh však stále rastie

monday
22.04.2013
Trhy a makro | Martin Balaz

Priame zahraničné investície narástli

monday
15.04.2013
Trhy a makro | Martin Balaz

Najnovšie články

Týždenný komentár: Čo nového v crypto svete? (22)

Čo hovoria indikátory recesie o stave US ekonomiky? (2)

friday
15.06.2018
Trhy a makro | Dominik Hajdúch

Ceny bytov sa vyšplhali na najvyššie úrovne v celej histórii SR

wednesday
13.06.2018
Reality | Redakčný článok

VIX: Totálna panika trvá 2 mesiace, potom je najlepší čas nakupovať

tuesday
12.06.2018
Akcie | Redakčný článok

Týždenný komentár: Čo nového v crypto svete? (21)


Súvisiace dokumenty

314-tp-130325.pdf
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)