Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Goldman Sachs a jeho biznis

Goldman Sachs (GS) je najznámejším hráčom na Wall Street. Už dlhé roky je tŕňom v oku mnohým, pretože vykazuje spomedzi investičných bánk najvyššie zisky a rovnako vypláca svojim zamestnancom aj najvyššie odmeny na svete – odhaduje sa, že iba bonusy za rok 2009 dosiahli úrovne okolo 20 miliárd dolárov. Koluje o ňom množstvo konšpiračných teórií, ktoré ho obviňujú z manipulácie trhov, okrádania klientov a podobne. My sa ale dnes pozrieme na to, na čom Goldman skutočne zarába peniaze, pričom nahliadneme do jeho výročnej správy za rok 2009. V tej sa dá nájsť mnoho zaujímavých informácií o povahe a zameraní jeho biznisu.

Goldman Sachs (GS) je najznámejším hráčom na Wall Street. Bol založený v roku 1869 a odvtedy pôsobil ako obchodník s cennými papiermi a neskôr aj ako investičná banka. Už mnoho rokov je tŕňom v oku mnohým, pretože vykazuje spomedzi investičných bánk najvyššie zisky a rovnako vypláca svojim zamestnancom aj najvyššie odmeny na svete – odhaduje sa, že iba bonusy za rok 2009 dosiahli úrovne okolo 20 miliárd dolárov. Keďže v Goldman Sachs pracuje v porovnaní s inými bankami podstatne menej ľudí, znamená to, že priemerný zamestnanec v GS si v roku 2009 domov priniesol okolo štvrť milióna dolárov.


Logicky sa natíska otázka, odkiaľ Goldman berie všetky tieto peniaze a prečo je o toľko lepší než iné banky. Po internete koluje mnoho konšpiračných teórií o tom, ako GS úmyselne spôsobuje bubliny, manipuluje trhy, ničí ekonomiky, korumpuje štátnych predstaviteľov a podobne. Niektoré z nich sú pomerne pravdepodobné, zatiaľ čo iné sú úplné nezmysly. To, že sa GS stál známym tým, že pomáhal Grékom kamuflovať ich dlh, ako aj tým, že čelí žalobe SEC za to, že našiel protistrany na špekulačné obchody hedge fongu Paulson, ktorým zatajil dôležité informácie o transakcii, mu na popularite vonkoncom nepridáva.


My sa dnes ale nebudeme zaoberať konšpiračnými teóriami. Pozrime sa radšej na to, akým spôsobom Goldman skutočne zarába peniaze, pričom nahliadneme do jeho výročnej správy za rok 2009. V tej sa dá nájsť mnoho zaujímavých informácií o povahe a zameraní jeho biznisu.


Goldman Sachs za minulý rok dosiahol príjmy vo výške 45 miliárd dolárov, čím takmer vyrovnal rekord z roku 2007. Najväčší podiel mali už tradične príjmy z divízie obchodovania a držby cenných papierov (Trading and Principal investments). GS má stabilne najvyšší podiel zisku z obchodovania na celkovom zisku spoločnosti v celom odvetví. Tento rok tvoril vyše 75%, pričom v absolútnych číslach narástol oproti roku 2008 trojnásobne (a je aj o niečo málo vyšší než v roku 2007). Rok 2008 bol totiž pre inštitucionálne obchodovanie krízový asi na všetkých frontoch (prudký pád komodít, pády akcií, pád cien dlhopisov a iné).

 

Obrazok 1: Zisky divízie Trading and Principal investments


Goldman obchoduje prakticky všetko. Venuje sa obchodovaniu s akciami, robí market makera na vládne aj korporátne dlhopisy, obchoduje komodity, meny, deriváty a pod. Hlavnú časť z príjmov generuje oblasť Fixed-income, currencies and commodities trading (FICC). Suverénne najväčším zdrojom ziskov za minulý rok bolo obchodovanie s dlhopismi, a to hlavne americkými vládnymi obligáciami (T-notes) a pokladničnými poukážkami (T-bills). GS v týchto segmentoch pôsobí ako market maker a venuje sa aj arbitráži.


Osobitné postavenie v GS má už mnoho rokov aj trading komodít (CEO Goldmana Lloyd Blankfein je tiež bývalý trader komodít), pričom však v minulom roku Goldman svoje angažovanie na tomto trhu znížil. Goldman pôsobí aj ako významný market maker v oblasti Credit Default Swapov a iných OTC derivátov, na ktorých zarába pomerne slušné marže, ale zisky z tejto oblasti sú v absolútnych číslach stále pomerne nízke. Je tiež jedným z priekopníkov High-Frequency tradingu, aj keď toto oddelenie v Goldmane je pomerne malé a dostalo dosť veľký úder keď jeden z programátorov po odchode z GS zobral zo sebou aj zdrojové kódy HFT systému, ktorý Goldman používal.


Okrem pôsobenia ako market maker sa GS venuje aj rôznym druhom arbitráže – napríklad convertibles arbitrage, merger arbitrage a pod. Aj vďaka nim rminulý rok ruka v ruke so ziskom rástla aj rizikovosť jednotlivých obchodov. Jednou z jej mier je Value at risk (VAR), ukazovateľ rizikovosti portfólia, ktorý nám hovorí, koľko najviac môže firma stratiť pri nepriaznivom vývoji na trhu za jeden deň (s pravdepodobnosťou 95% a vypočítané na základe historickej volatility).

Denná VaR sa z 138 miliónov USD v roku 2007 zvýšila na 218 miliónov USD v Decembri 2009. Paradoxné ale je, že za nárast VAR je zodpovedné výhradne riziko úrokových mier – teda hlavne riziko zmeny ceny dlhopisov pri náhlej zmene úrokových mier  – VAR týkajúca sa ostatných nástrojov, napr. akcií alebo komodít klesali. Na tomto je pekne vidieť stále zvyšujúci sa vplyv dlhopisov (a aj iných fixed-income nástrojov) v biznise Goldmana. Navyše, zvýšenej orientácii na dlhopisy zodpovedajú aj zmeny v súvahe spoločnosti. Okrem krátkodobého obchodovania, ktoré vytvára drvivú väčšinu zisku, sa táto divízia venuje aj investovaniu vlastných peňazí GS (proprietary investments). Sem sa zaraďujú jednak investície, ktoré firma podnikne sama alebo ako spoluinvestor (najčastejšie realitné projekty a private-equity), ale aj zisky zo sprostredkovania hedgingu pre firemných zákazníkov. Proprietary investments je ale pomerne nevýznamnou časťou Tradingovej divízie (generuje iba niekoľko percent zisku).    

 

    
Obrázok 2: Zisky divízie Investment Banking

Ďalšou oblasťou je divízia Investičného bankovníctva. Hoci bol GS pôvodne investičnou bankou (v roku 2008 sa stal bankovou holdingovou spoločnosťou, aby mal prístup k likvidite prostredníctvom FEDu), jeho zisky z investičného bankovníctva tvoria len 10% jeho celkových ziskov. Spadá sem hlavne poradenstvo pri emisiách akcií alebo dlhopisov a ich uvádzanie na burzu, finančné poradenstvo pre firmy – hlavne oblasť riadenia finančných rizík – a aj sekuritizácia aktív. Práve vďaka prepadu výnosov zo sekuritizácie, ktorá bola pred rokom 2007 hlavným zdrojom príjmov investičných bánk na Wall Street a asi najlukratívnejšou činnosťou, ktorú mohli robiť, je faktom, že výnosy z investičného bankovníctva GS každým rokom padajú aj v absolútnych číslach. Je pravdepodobné, že tento trend bude v ďalších rokoch vďaka negatívnej publicite (pomoc pri účtovných machináciách Grécka pri vstupe do Eurozóny, prípadne obžaloba SEC voči GS kvoli nedostatnočnému informovaniu investorov v prípade CDO Abacus) pokračovať, čo výnosy z tejto oblasti ešte viac zníži.

Obrázok 3: Zisky divízie Asset management and Securities services

Poslednou oblasťou je Riadenie aktív a služby spojené s cennými papiermi (Asset Management and Securities Services). Jedná sa hlavne o správu majetku vo forme riadenia fondov alebo účtov (managed accounts) pre firmy a high net-worth klientov. GS má v súčasnosti v správe vyše 850 miliárd dolárov. Tie investuje a spravuje najčastejšie prostredníctvom svojich fondov. Z týchto peňazí si účtuje správcovský poplatok vo výške niekoľkých percent, pričom môže získať dodatočný podiel na výnosoch ak prekoná určitú hranicu (napr. výnos trhového indexu). Okrem toho sa sem zaraďujú aj služby úschovy cenných papierov (custody), vypožičiavania cenných papierov fondom na short-selling a pod. Dôležitá je aj služba prime brokerage, ktorú GS poskytuje podielovým ako aj hedge fondom. Pritom Goldman Sachs funguje pre daný fond ako broker a poskytuje mu financovanie, prístup do clearingových centier, exekúciu príkazov na burze a pod. Príjmy z tejto oblasti v roku 2009 mierne klesli, nakoľko aj hodnota aktív pod správou začiatkom tohto roka bola výrazne nižšia. Vývoj ale vyzerá pozitívnejšie ako v prípade investičného bankovníctva.

Výročná správa nám teda hovorí, že Goldman Sachs väčšinu zo svojich ziskov (75%) generuje obchodovania s cennými papiermi, pričom za posledný rok zarobil hlavne pôsobením ako market-maker v oblasti dlhopisov a iných fixed-income produktov. Orientáciu na dlhopisy je badať aj u iných bánk, pričom ale GS zostáva neohrozene najlepším strojom na peniaze na Wall Street. Otázne zostáva, aký vplyv bude mať na jeho výkonnosť najnovšia kauza súvisiaca so syntetickými CDO Abacus. Najpravdepodobnejšie je, že sa Goldman s SEC mimosúdne dohodne a zaplatí pokutu bez toho, aby formálne priznal svoju vinu. Bez ohľadu na výsledok je však  pravdepodobné, že príjmy z investičného bankovníctva budú v GS klesať. Keďže tie predstavujú iba niečo vyše 10% zo všetkých ziskov spoločnosti, Goldmanu by táto kauza nejako výrazne uškodiť nemala a pád akcií GS v posledných dňoch sa javí ako značne prehnaný.  
 


Zdroje:
http://www.savvysugar.com/Goldman-Sachs-Employees-Could-Earn-773000-2009-3503827
http://rawstory.com/2009/2009/10/goldman-sachs-2009-bonuses-to-double-2008s-23-billion-could-buy-115-million-iphones-or-send-460000-to-harvard/
http://www2.goldmansachs.com/our-firm/investors/financials/current/annual-reports/2009-complete-annual.pdf

Diskusia k článku

 

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články