Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Slovenské akcie - predaj a poplatky

Predaj slovenských akcií trápi najviac ľudí, ktorým zostali akcie z kupónovej privatizácie. Dlhé roky nevedia čo s nimi a chcú sa ich zbaviť. Slovenské akcie zase kupuje malá skupina investorov, alebo majoritní akcionári. Sprostredkovať predaj alebo kúpu akcií na slovenskej burze dokáže väčšina bánk a niektorí obchodníci s cennými papiermi. Aké vysoké sú poplatky a cez koho sa oplatí slovenské akcie predať (prípadne aj kúpiť) popisujem v tomto článku.

Uzatvárať burzové obchody na BCPB môžu len oprávnené osoby, ktorými sú členovia BCPB a Národná banka Slovenska. Takýmto členom môže byť len právnická osoba, ktorá je obchodníkom s cennými papiermi, zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, bankou, zahraničnou bankou, správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou. To však neznamená, že na burze nemôže obchodovať aj fyzická osoba. Člen burzy totiž môže uzatvoriť obchod aj na účet inej osoby – na účet svojho klienta.

Dajme tomu, že mám záujem predať zopár kusov akcií zo slovenskej burzy. Takýto predaj je možné uskutočniť dvoma spôsobmi – cez burzu, alebo, ak máme kupujúceho, je možné prevod zrealizovať aj priamo cez CDCP. Keďže nemám priameho kupujúceho, tak by som musel zvoliť prvú možnosť. Burzový obchod môžu uzatvoriť len oprávnené osoby, najprv musím skontaktovať niektorého z členov burzy. Zoznam členov môžeme nájsť na stránke burzy:

http://www.bsse.sk/Členovia/Zoznamčlenov.aspx

V mojom príklade išlo o predaj 2ks akcií OTP v trhovej cene dňa 20. 09. 2012 2,00€ za akciu a 10ks akcií Slovnaftu v trhovej cene dňa 20.09.2012 31,22€ za akciu.

Prvé kritérium pre výber vhodného člena pre uzavretie obchodu bolo porovnanie poplatkov za tento predaj. Preto som napísal každému členovi žiadosť o rozpísanie všetkých poplatkov súvisiacich s predajom. Z odpovedí bánk som zistil, že poplatky sa platia za každý ISIN zvlášť a výška poplatku za sprostredkovanie predaja závisí od objemu obchodu (trhová cena akcií x počet ks), prípadne, ak je objem obchodu ,,nízky“, uplatní sa minimálny poplatok.

V mojom prípade sa jednalo o malý objem obchodu (pri OTP objem predstavoval len 4,00€ a pri Slovnaft to bolo 312,20€), a preto mi v každej banke za predaj vychádzal minimálny poplatok. K týmto poplatkom bolo potrebné ešte pripočítať náklady tretích strán za realizáciu obchodu (napr. poplatky burzy a centrálneho depozitára). Avšak poplatok za sprostredkovanie predaja a náklady tretích strán predstavovali celkovú výšku poplatkov len u niektorých členov. Pri predaji napr. cez Poštovú banku bolo potrebné k týmto poplatkom ešte pripočítať poplatok za uzatvorenie komisionárskej zmluvy 5€/ISIN. Pri predaji cez SLSP to bolo ešte zložitejšie, pretože som zistil, že je potrebné si najprv u nich zriadiť majetkový účet, zaplatiť za jeho vedenie a uskutočniť presun akcií na tento účet. Až potom bolo možné akcie prostredníctvom SLSP predať. Rôzne manipulačné, transakčné a iné poplatky bolo potrebné ešte zaplatiť aj u Volksbank a RMSM. To ešte však neznamená, že predaj prostredníctvom týchto členov bude drahší, skôr naopak.

Musím oceniť prístup, komunikáciu, rýchlosť spätnej väzby a ochotu zodpovedať každú otázku najmä u RMS Market, u Poštovej banky, ale aj u Volksbank.

Čo sa týka najnižších poplatkov, tak v našom prípade by bolo najlepšie akcie predať prostredníctvom RMS Market, prípadne prostredníctvom Poštovej banky. Lenže predaj OTP v takom malom množstve (objem 4 EUR) by bol nerentabilný, pretože poplatky za predaj prevyšovali objem obchodu. V takomto prípade tu je jedna možnosť ako sa týchto akcií bezplatne zbaviť, a to ich darovaním do Fondu národného majetku Slovenskej republiky. Túto možnosť je možné využiť do konca roka 2013 a prevod je možné uskutočniť na pracoviskách RM-S Marketu alebo na vybraných pracoviskách Slovenskej pošty.

Tabuľka zobrazuje poplatky u jednotlivých bánk a jedného obchodníka s cennými papiermi, ktorí robia obchody na slovenskej burze. Najvýhodnejšie vychádza RMS Market a Poštová banka. Nižšie je ešte tabuľka poplatkov CDCP.

2ks akcií OTP stáli v dobe spracovania článku cca 4 eurá. Poplatky značne prevyšujú objem transakcie, preto sa viac oplatia darovať ich do FNM. Akcie Slovnaftu sú drahšie a preto by sa vyplatilo predať ich už aj pri jednom kuse akcie. Lepšie povedané, určite sa neoplatí darovať ich do FNM.

Krátke zhrnutie tabuľky s príkladom poplatkov pri predaji 10 ks akcií Slovnaft:

ČSOB, patria Direct - 17,38 EUR

OTP banka  - 20,10 EUR

Poštová banka - 13,10 EUR

Slovenská sporiteľňa - 48,63 EUR

Tatra Banka - 25 EUR

UniCredit - 35 EUR

Volksbank - 23,08 EUR

VÚB 22,67 - EUR

RMS Market - 17,61 EUR

Podrobná tabuľka s rozpísanými poplatkymi - pre zväčšenie tabuľky na ňu kliknite:

Vysvetlivky:

  • * k poplatkom je potrebné pripočítať poplatky BCPB a poplatky CDCP;  okrem Patria Direct, Tatra banky a Unicredit bank
  • 1 min. poplatok 10€ je za realizáciu obchodu s akciami obchodovanými na vedlajšom trhu, na ktorom sa obchoduje aj OTP; pri akciách obchodovaných na hlavnom trhu sa platí min. 5€
Druhá tabuľka ukazuje poplatky CDCP. Ak by ste našli kupujúceho napriamo, tak prevod akcií môžete zrealizovať cez CDCP. Nemusíte ísť cez burzu.

 

Súvisiace články:

Účtovné hodnoty, PE a PB ukazovatele slovenských akcií

Hodnoty a hospodárske výsledky slovenských akcií

Diskusia o slovenských akciách

Hodnota cenných papierov z kupónovej privatizácie

Ako predať akcie z kupónky

Slovenská burza - len na dobré časy

Ako zistiť hodnotu slovenských akcií

Kupónová privatizácia rozbehla kapitálový trh

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne