Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Akcie BHP - Best Hotel Properties

Spoločnosť Best Hotel Properties (BHP), jedinou svojho druhu na našej burze, sa zaoberá investovaním do hotelového priemyslu v regióne strednej a východnej Európy. Spoločnosť bola založená ako SPIRA, a.s. v roku 10.12.1997, ktorej hlavným predmetom činnosti bola realizácia investícií a obchodovanie s cennými papiermi. V roku 2009 sa významne zmenilo smerovanie spoločnosti, keď sa rozhodlo o zvýšení základného imania na 350 250 000 eur a spoločnosť pod novým názvom BHP, a.s. sa začala orientovať na hotelový sektor, konkrétne na kúpu luxusných hotelov a reštaurácií v regióne strednej a východnej Európy.

 

Postupnou akvizíciou jednotlivých aktív si Skupina v priebehu troch rokov vytvorila slušné portfólio, do ktorého patria hotely:

 • Baltschug Kempinski Moscow -BHP má 75% podiel
 • Hotel Kadashevskaya - BHP len prevádzkuje
 • Crowne Plaza Bratislava
 • Grand Hotel Kempinski High Tatras
 • Kempinski Hotel River Park Bratislava

Tieto hotely spoločnosť vlastní (teda nehnuteľnosti aj pozemky) a sú manažované operátormi Kempinski Hotels a InterContinental Hotels Group. Výnimkou je hotel Kadashevskaya, ktorý má spoločnosť v prenájme, ale sama si ho prevádzkuje. Okrem toho spoločnosť vlastní aj 50% Buddha-Barua sieť wellness klubov ZION SPA.

Čo sa týka výsledkov hospodárenia a finančných ukazovateľov, tak spoločnosť od roku 2010, resp. od svojho ,,nového smerovania“, dosahuje pomerne slušné tržby:

 • v roku 2010 27,4 mil. EUR
 • v roku 2011 43,7 mil. EUR

a zisky

 • 2010 4,2 mil. EUR,
 • 2011 7,5mil. EUR.

Lenže ako som si všimol, zisk spoločnosti výrazne ovplyvňujú úrokové výnosy z pôžičiek, ktoré BHP poskytuje J&T Private Equity. Za rok 2011 predstavovali úrokové výnosy 11 005 tis. EUR, pričom EBITDA činil 10 729 tis. EUR (EBIT -1 520 tis. EUR). To vlastne znamená, že výsledok hospodárenia z finančnej činnosti je len o niečo menší ako výsledok z prevádzky. Tým však nechcem povedať, že by to spoločnosti nejako škodilo, len sa to menej podobá na hotelový biznis.

K tržbám by som ešte dodal, že tržby z ubytovania predstavovali čiastku 23 593 tis. EUR, tržby zo stravovania 13 517 tis. EUR a tržby z ostatných hotelových služieb 6 548 tis. EUR. Najväčší podiel na tržbách mal hotel Baltschug (cca 52%).

Pri pohľade na peňažné toky spoločnosti je vidieť, že cash flow z prevádzkovej činnosti pred daňou predstavuje 2 399 tis. EUR. To znamená, sa vo výkaze nachádza dosť položiek nepeňažnej povahy. To však nie je nič nezvyčajné, ale nám tam ,,bije do očí“ položka precenenie finančného majetku a precenenie pohľadávok, ktoré spolu činia za rok 2011 5 940 tis. EUR. Precenenie finančného majetku a pohľadávok je len papierový zisk" a neprejaví sa na reálnom cash flow.

Zadlženosť v pomere k vlastnému imaniu sa za jednotlivé roky pohybuje v priemere na úrovni 24%, čo je dôkazom konzervatívneho prístupu k dlhovému financovaniu. Investorov by ešte mala zaujímať aj štruktúra aktív – konkrétne podiel dlhodobého hmotného majetku na celkových aktívach. V našom prípade je toto kritérium uspokojujúce, pretože budovy, pozemky a zariadenia Skupiny predstavujú značný podiel z celkových aktív (2009 123 mil. EUR, 2010 249 mil. EUR, 2011 273 mil. EUR).

Akcie spoločnosti sú od  septembra 2009 obchodované na kótovanom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave v celkovom počte 35 025 000 ks v menovitej hodnote 10€. Podľa štatistík burzy z roku 2011 predstavoval celkový objem obchodov sumu 208 997 759 EUR, čo potvrdzuje, že akcie BHP sú druhými najlikvidnejšími. Čo sa týka ceny samotných akcií - hodnota akcií spoločnosti vzrástla za čas obchodovania na burze o približne 17%, čo za obdobie ešte ani nie 3 rokov predstavuje výnos, s ktorým by investor mal byť spokojný.

Akcionárska štruktúra:

Účtovná hodnota na akciu za rok 2011 predstavuje 10,96 EUR (2010 11,11 EUR).  Za roky 2010 a 2011 boli vyplatené dividendy vo výške 0,24 EUR a 0,22 EUR.

Prospekt emintenta a posledná výročná správa:

http://www.besthotelproperties.sk/files/Prospekt_cenneho_papiera.pdf

http://www.besthotelproperties.sk/files/BHP%20VS%202011%20small%20acrobat_v6.pdf

Na záver ešte tabuľka pre porovnanie ukazovateľov BHP, a.s. s podobnými zahraničnými obchodovanými spoločnosťami k 9.10.2012. Z nej vidíme, že BHP sa obchoduje za neuveriteľne vysoký násobok zisku (P/E 54). Dividendový výnos a násobok účtovnej hodnoty sú v celku dobré. Avšak vyplatené dividendy prevyšujú zisk spoločnosti a niekoľkonásobne prevyšujú aj peňažné toky z prevádzkovej činnosti. Je teda otázne nakoľko sú tieto dividendy udržateľné, keďže sú len z malej časti pokryté z hotelovej činnosti. Gro výnosov pochádza z finančných operácii. A veľká časť peňažných tokov pochádza z úrokov pôžičiek poskytnutých spoločnostiam zo skupiny J&T. Dividendy BHP vypláca skôr z dôvodu reputácie, než že by na to naozaj mala.

Tabuľka porovnania pomerových ukazovateľov BHP a podobných zahraničných spoločností:

BHP, a.s.

IHG[i]

RHG[ii]

MHG[iii]

Cena akcie

11,84 EUR

26,17 USD

2,77 EUR

6,17 USD

Trhová kapitalizácia

414 696 000 EUR

7 589 300 000 USD

415 505 651 EUR

190 437 050 USD

EPS (2011)

0,213 EUR

1,59 USD

-0,08 EUR

-3,03 USD

P/E

54,57

12,84

N/A

N/A

P/B

1,08

10,70

2,39

N/A

DY

1,88%

2,10%

0%

N/A

D/E

24%

435%

127%

-659%


[i] InterContinental Hotels Group

[ii] Rezidor Hotel Group

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne