Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Akcie TMR - Tatry Mountain Resorts

Akcie spoločnosti Tatry Mountain Resorts, ktoré sa doteraz obchodovali len v Bratislave, sa budú obchodovať aj na ďalších dvoch zahraničných burzách. Bude to Burza cenných papierov vo Varšave, na ktorej sa už akcie TMR obchodujú, a Burza cenných papierov v Prahe, na ktorej sa akcie začnú obchodovať 22. októbra 2012. Týmto sa spoločnosť stane prvou vôbec, ktorej akcie sú zároveň kótované na týchto troch stredoeurópskych burzách zároveň.

Dôvodom, prečo spoločnosť pristúpila k tomuto kroku je ten, že chce dostať svoje akcie na likvidnejšie trhy ako je BCPB, ale aj to, že sa snažia o rozšírenie svojich podnikateľských aktivít aj v zahraničí. Spoločnosti TMR sa totiž podarilo dohodnúť na prenájme ski areálu Špindlerův Mlýn na dvadsaťročné obdobie s možnosťou opcie na ďalších dvadsať rokov a na poľskej strane sa snaží o získanie lanových dráh, ktoré prevádzkuje štátna spoločnosť, avšak zatiaľ neúspešne.

Na burze vo Varšave, ktorá je najväčšou a najlikvidnejšou zo stredoeurópskych búrz, sa s akciami TMR začalo obchodovať 15. októbra 2012. Akcie začínali na cene 180 zlotých a za prvý deň sa zobchodovalo žalostných 401 kusov. Odkaz na TMR na poľskej burze.

Na BCPB sa s akciami TMR obchoduje od 30.10.2009, kedy sa začali obchodovať za emisný kurz 38 EUR v počte 6 707 198 ks. Dnes sa akcia predáva za cenu 43,85 EUR, čo predstavuje kumulatívne zhodnotenie niečo nad 15%.

Akcionárska štruktúra:


História spoločnosti siaha do roku 1992, avšak významnejší je rok 2009, kedy zmenou obchodného mena získala dnešnú podobu a navýšila svoje základné imanie o 5 693 400 ks kmeňových, zaknihovaných akcií na doručiteľa v menovitej hodnote 33 EUR. Navýšené základné imanie aj s emisným ážiom bolo splatené zmenkovou pohľadávkou voči spoločnosti J&T Private Equity B.V. Tatry Mountain Resorts (TMR) vlastní a prevádzkuje lyžiarske strediská, hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier a od apríla 2011 jej patrí aj Aquapark Tatralandia. Svoje obchodné aktivity má teda rozdelené do troch segmentov: Hory a Aquapark, Hotely a Realitné projekty. Podľa výkazu finančnej pozície spoločnosť vlastní k 31. 7. 2012 dlhodobý hmotný majetok v hodnote 200 079 tis. EUR. Spoločnosť vlastní a prevádzkuje horské strediská:

 • Jasná Nízke Tatry,
 • Tatranská Lomnica a
 • Starý Smokovec a
 • aqupark Tatralandia.

Okrem horských stredísk TMR vlastní a prevádzkuje hotely:

v Nízkych Tatrách:

 • Tri Studničky
 • Grand Jasná
 • Chalets Jasná De Luxe,
 • Holiday Village Tatralandia - bungalovy a apartmány pri aquaparku,
 • Hotel Srdiečko

vo Vysokých Tatrách:

 • Grandhotel Praha Tatranská Lomnica
 • Grandhotel Starý Smokovec
 • Hotel FIS Štrbské Pleso
 • Hotel Slovakia

TMR tiež vlastní hotely

 • Hotel Liptov
 • Hotel Ski&Fun Záhradky & Bungalovy,
 • Chata Kosodrevina,  ktoré sú momentálne v prenájme

Účtovná hodnota na akciu predstavuje 40 EUR a akcie sa obchodujú za 33-násobok svojho zisku. Spoločnosť počas svojej pôsobnosti už dvakrát vyplatila dividendy. Za rok 2010 na dividendách vyplatila 5 499 902 EUR (t.j.0,82 EUR/akcia) a za rok 2011 vyplatila 6 438 910 EUR (t.j.0,96 EUR/akcia). Z čoho nám vychádza dividendový výnos 2,20%. Spoločnosť sa do roku 2014 zaviazala vyplácať dividendy minimálne vo výške 70% čistého zisku. Okrem tohto dividendového prísľubu sa spoločnosť snaží prilákať investorov aj na účasť v tzv. akcionárskom klube. Ide o odmeňovanie akcionárov prostredníctvom benefitov za to, že vlastnia akcie TMR. Tým pádom, ak niekto rád lyžuje a má voľné prostriedky, môže byť preňho takáto ponuka naozaj atraktívna.

Pre porovnanie tržieb a ziskov spoločnosti prikladám tabuľku pre lepšiu orientáciu (údaje sú v tis. EUR):

rok

tržby

zisk/strata

EBITDA

EBIT

2009

9 815

-5 593

2 518

-5 992

2010

22 936

5 759

6 633

-703

2011

36 084

9 027

12 219

1 599

polrok 2012

24 383

6 172

7 835

4 256

Tu by som ešte doplnil, že Spoločnosť operuje s hospodárskym rokom, ktorý predstavuje obdobie od 1.11. do 30.4.

Najväčší podiel na tržbách produkuje segment Hory a Aquapark. Aby sme boli presnejší, tak v roku 2011 tento segment vyprodukoval až 63% z celkových tržieb, Hotelový segment sa podieľal 36%-tami a segment Realitné projekty  len jedným percentom.

Za rok 2011 vidíme markantný rozdiel medzi hodnotami EBIT a ziskom za obdobie. Je to spôsobené tým, že v marci 2011 Skupina kúpila majetok Aquaparku a výsledkom precenenia majetku na reálnu hodnotu bol záporny goodwill vo výške 8 106 tis. EUR. Okrem tohto goodwill-u nám o peknú čiastku upravujú výsledok hospodárenia aj výnosy z úrokov. Ide o výnosy, ktoré plynú z pohľadávok na zmenku voči spoločnostiam skupiny J&T.

Ak sa pozrieme na výkaz peňažných tokov, tak vidíme, že spoločnosť vyprodukovala peňažné toky z prevádzkovej činnosti vo výške 16 438 tis. EUR (2010 -3276 tis. EUR)  a z finančnej činnosti až 57 148 tis. EUR (2010 47 859 tis. EUR). Čo znamená, že čistý prírastok peňažných prostriedkov je v značnej miere ovplyvnený tokmi z finančnej činnosti, ktoré predstavujú hlavné peňažné toky z úrokov pôžičiek poskytnutých J&T. TMR rovnako ako BHP má oveľa vyššie toky z úrokov ako z prevádzkovania hotelov a rezortov.

Prospekt emitenta a výročné správy spoločnosti:

http://www.tmr.sk/sk/investorske-vztahy/zakonne-zverejnenia/prospekt-emitenta/

http://www.tmr.sk/sk/investorske-vztahy/financne-udaje/

Tabuľka pre porovnanie finančných ukazovateľov s podobnými zahraničnými spoločnosťami:

TMR

CdA

Vail Resorts

SkiStar

Cena akcie

43,8 EUR

13,41 EUR

58,60 USD

77,5 SEK

Trhová kapitalizácia

293 775 272 EUR

323 901 935 EUR

2 090 mil. USD

3 037 mil. SEK

EPS (2011)

1,346 EUR

1,27 EUR

0,94 USD

3,995 SEK

P/E

32,5

10,6

62

19

P/B

1,09

0,42

2,48

2

DY

2,20%

6,34%

1,30%

4,50%

D/E

16%

46%

131%

165%

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne