Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Brokeri na Slovensku a v ČR

Cez koho obchodovať s cennými papiermi? Otváranie účtu u zahraničného brokera a následná komunikácia s ním môže mnohých investorov odradiť jednak kvoli jazykovej bariére a tiež aj preto, že investori chcú mať istotu, že broker reálne existuje, môcť si ho osobne skontrolovať, porozprávať sa so zamestnancami a podobne. Preto si vyberajú brokerov so sídlom alebo aspoň pobočkou na Slovensku, resp. v Čechách. Je treba ale počítať s tým, že poplatky u lokálnych brokerov v SR a ČR sú o dosť vyššie než poplatky u medzinárodných brokerských sietí.

S cennými papiermi na Slovensku a v Čechách môžeme obchodovať dvomi hlavnými kanálmi, a to jednak prostredníctvom bánk, ale tiež aj prostredníctvom nebankových obchodníkov s cennými papiermi  (o.c.p.). Banky pôsobia väčšinou v pozícii full-service brokerov, a teda obchodovanie spájajú aj s poradenstvom a zostavovaním portfólia.  Keďže kapitálový trh na Slovensku prakticky nefunguje, poskytujú slovenské banky obchodovanie s cennými papiermi takmer výhradne klientom private bankingu (do tejto kategórie sa dostanú klienti s aktívami v banke vo výške 300 000 EUR a vyššie).  V rámci private bankingu sa klientovi poskytuje buď kompletná správa jeho majetku, kedy sa o investície úplne stará banka, alebo iba poradenstvo s tým, že klient si vyberie, kam presne chce investovať. Oboje je pre banku z hľadiska poplatkov veľmi lukratívne. Menej bonitnú klientelu na Slovensku banky spravidla prenechávajú nebankovým obchodníkom s cennými papiermi. Naopak, v Čechách niektoré banky ponúkajú obchodovanie aj pre malých klientov (napr. BrokerJet České spořitelny).


Ako si teda vybrať brokera? V našich končinách rozhoduje hlavne to, aké trhy chcete obchodovať. V porovnaní s veľkými nadnárodnými brokerskými sieťami ako napr. Interactive Brokers totiž slovenskí  a českí brokeri sú skôr regionálneho charakteru a poskytujú limitovaný počet trhov, na ktorých môžete obchodovať.


Ďalšou dôležitou otázkou je, či chceme mať brokera v Čechách alebo na Slovensku (keďže neexistuje jazyková bariéra ako napr. pri snahe otvoriť si účet v Rakúsku), pretože od toho závisí menové riziko, ktoré budeme podstupovať (niektorí brokeri ale umožňujú otvárať účty aj v inej mene než je mena krajiny v ktorej pôsobia). Ak totiž obchodujeme v inej mene ako je tá, ktorú používame, nepriaznivý vývoj menového kurzu nám môže zlikvidovať značnú časť našich ziskov.


Preto, ak napríklad chceme robiť množstvo obchodov na Pražskej burze, je výhodné otvoriť si účet u českého brokera, ktorý bude jednak môcť ponúknuť nižšie poplatky za obchodovanie. Z tohto hľadiska je optimálne, ak je broker členom danej burzy. Tiež sa vyhneme neustálym poplatkom za menové konverzie (ak by náš účet v SR bol vedený v euro). V prípade, že chceme obchodovať burzy v Eurozóne a súčasne aj v ČR, je možným riešením založenie viacerých účtov (napr. 1 v CZK a 1 v EUR).


Okrem toho je dôležité aj dobré meno brokera a hlavne to, či je registrovaný v národnej banke ako obchodník s cennými papiermi, resp. jeho pobočka. To sa dá zistiť na stránkach NBS a ČNB:

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-bankovnictvom-a-ocp/zoznam-obchodnikov-s-cennymi-papiermi
http://www.cnb.cz/cnb/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS?p_lang=cz


V prípade, že firma nie je u týchto orgánov registrovaná a vystupuje ako broker, je pravdepodobné, že sa jedná o podvod. Nevzťahuje sa na ňu vtedy ani ochrana prostredníctvom Garančného Fondu Investícií, prostriedky, ktorý je obdobou Fondu ochrany vkladov -- v prípade insolventnosti brokera nahradí hodnotu cenných papierov na našom účte z 90%, pričom je toto ručenie obmedzené do výšky 20 000 EUR. Avšak, Garančný fond poskytuje náhradu len v prípade, že sa broker stane insolventným, resp. spreneverí zverené cenné papiere. Poklesu cien držaných akcií sa táto ochrana, samozrejme, netýka. Obdobné systémy fungujú aj v ostatných štátoch EU, avšak aj tu platí, že aby sa na klientov firmy takáto ochrana vzťahovala, musí mať firma v danej krajine licenciu obchodníka s cennými papiermi. V opačnom prípade sa na klientov táto ochrana nevzťahuje.


Pri investovaní by si mali investori rozmyslieť aj to, či budú akcie nakupovať kvoli dividende alebo kvoli kapitálovému výnosu v budúcnosti. Množstvo akcií totiž vypláca pravidelne dividendy aj niekoľkokrát v roku, kým iné (tzv. rastové) ich nemusia vyplácať vôbec. Dividendy vo väčšine prípadov broker vyberá a automaticky pripisuje na váš účet, ale niekedy si za to účtuje dodatočný poplatok (často sa označuje ako custody fee – poplatok za správu - a závisí od počtu akcií v portfóliu. Väčšina online brokerov ho však neúčtuje).


Teraz sa bližšie zameriame na brokerov ponúkajúcich obchodovanie cez internet, nakoľko tento spôsob obchodovania je najefektívnejší z hľadiska poplatkov a v posledných rokoch aj najviac využívaný.
Týchto brokerov môžeme rozdeliť do dvoch kategórií – jednou z nich sú brokeri, ktorí neponúkajú obchodovanie klasických akcií, ale namiesto toho sa špecializujú na deriváty (hlavne CFD) a FOREX. Takýmito brokermi sú napríklad X-trade brokers alebo Colosseum. Cieľom týchto brokerov je prilákať hlavne špekulantov (traderov). Umožňujú používať vysoký pákový efekt (často až 1:100) tak, že obchodníkom požičiavajú kapitál. To má ale za následok podstatné zvýšenie rizikovosti obchodov (v prípade, že je náš obchod ziskový, zarobíme na ňom vďaka použitiu cudzieho kapitálu podstatne viac než keby sme obchodovali len s vlastným, ale obdobne, ak je stratový, je naša strata oveľa vyššia). Tento typ brokerov pri naprostej väčšine obchodovaných nástrojov nevyberá klasický poplatok za sprostredkovanie obchodu (commission), ale namiesto toho nám účtuje tzv. spread (čo je rozdiel medzi nákupnov a predajnou cenou, ktorú na daný nástroj ponúka dealer našej protistrany v obchode), ktorý  ale nemusíme platiť dva krát ako v prípade keď obchodujeme s akciami (jeden poplatok za nákup a ďalší za predaj akcie). Všeobecne platí, že spready u XTB sú o niečo nižšie ako u Colosseum. Je treba si však uvedomiť, že hoci sa obchodovanie CFD a FOREXU zdá vďaka možnosti vysokej páky a teda nutnosti oveľa nižšieho vlastného kapitálu byť veľmi lákavé, je podstatne rizikovejšie než obchodovanie akcií a vhodné iba na špekulácie a väčšina obchodníkov s týmito nástrojmi v dlhodobom horizonte skončí svoje obchodovanie so stratou. Dlhodobo investovať do týchto nástrojov je krajne nevhodné.


Potom sú tu brokeri, ktorí umožňujú obchodovať klasické produkty ako sú akcie, dlhopisy, ETF a pod. Niektorí z nich sa špecializujú na malý počet trhov, kde ponúkajú výhodnejšie podmienky než konkurencia, zatiaľ čo iní ponúkajú obchodovanie širokej palety nástrojov prakticky po celom svete.


V prípade, že investor chce vytvoriť diverzifikované portfólio, najlepším riešením pre neho bude Saxobank, Patria Direct alebo Atlantik. Saxobank ponúka obchodovanie všetkých významnejších svetových trhov (s výnimkou Prahy a Budapešti), pričom je možné obchodovať akcie, ETF, ETC, futures, ale napríklad aj spotové zlato a striebro. Významnou nevýhodou Saxobank je okrem nemožnosti obchodovať na Pražskej burze aj fakt, že minimálny vklad u nej predstavuje 10000 EUR. Poplatky sú tiež stanovené tak, aby bolo obchodovanie výhodné pre investorov s vyšším kapitálom. Atlantik a Patria majú naopak poplatky relatívne výhodné aj pre malých klientov a ponuku trhov takmer porovnateľnú so Saxobank, pričom minimálna výška vkladu u nich nie je stanovená. Platformu Saxobank využívajú aj iní slovenskí brokeri, napríklad Cikomodity, pričom podmienky obchodovania a poplatky sú rovnaké ako u Saxobank, ale zákaznícku podporu, poradenstvo a starostlivosť o klienta zabezpečuje daný broker.


Okrem toho tu pôsobia brokeri, ktorí sa viac koncentrujú na niekoľko málo trhov, na ktorých ponúkajú lepšie podmienky ako konkurencia. Napríklad Fio ponúka de facto iba štyri trhy - ČR, Poľsko, Maďarsko a USA, ale na nich ponúka pomerne nízke poplatky za obchodovanie.

V prípade, že teda chcete obchodovať len české akcie, najvýhodnejšie podmienky vám poskytne Brokerjet -  poplatok vo výške 0,4% z výšky obchodu. Podobné poplatky poskytuje aj Atlantik. Pre Západnú Európu je vhodná Saxobank (poplatok 0,1% výšky obchodu, minimálne ale 20 EUR a vyžaduje sa minimálny vklad 10 000 USD), alebo Fio (0,15% objemu obchodu, minimálne 9,95 EUR).  Pre Americké akcie je tiež najvýhodnejšia Saxobank (0,02 USD za akciu, minimálne 15 USD) a Fio (7,95 USD do 100 akcií, nad 100 akcií 9,95 USD). Je treba si ale uvedomiť, že aj najnižšie poplatky spomedzi našich brokerov sú v porovnaní s medzinárodnými sieťami ako Interactive brokers vysoké.

Na záver prinášame porovnanie jednotlivých brokerov zo SR a ČR a ich poplatkov. Údaje v tabuľke sú porovnaním cien za vykonanie pokynu brokerom, a teda predstavujú jeho odmenu. Skutočná cena za obchod bude o niečo vyššia, pretože sa k nej ešte pripočítajú burzové poplatky (zvyčajne závisia od veľkosti obchodu, likvidity daného nástroja a mnohých iných faktorov, pričom každá burza si ich určuje sama; napr. na XETRE predstavuje min. 0.95 EUR, na Frankfurtskej burze 1,8 EUR až 103 EUR podľa veľkosti obchodu, vo Viedni 1,8 EUR až 90 EUR podľa veľkosti obchodu, atď.)

 

Broker Obchodované trhy Poplatky - EU Poplatky - USA Minimálny vklad
Saxobank
 • Forex spot a opcie
 • Zlato a striebro spot
- Akcie (Všetky hlavné svetové a Európske burzy s výnimkou Prahy a Budapešti (celkovo 22 búrz)
 • Akciové deriváty (CFD)
 • Futures
 • ETF/ETC
0,1% hodnoty obchodu, minimálne 20 EUR 0,02 USD za akciu, min 15 USD
 • 10 000 USD alebo ekvivalent v inej mene (EUR, PLN, GBP, CHF)
Fio
 • Akcie (Praha, XETRA, Americke burzy vratane Pink sheets, Varšava, Budapešť)
 • futures

- Praha: do 750 000 KČ 0,40 %, min. 40,- Kč-

Nad 750000 Kč 0,20 % + 1.500 Kč

XETRA: 0,15 % z objemu, min. 9,95 EUR

do 100 akcii:$ 7,95

Nad 100 akcii:v $ 9,95

Nie je stanovená
Patria Direct - Akcie (spolu 17 búrz vrátane Prahy a Bratislavy), dlhopisy, ETF, ETC, investičné certifikáty, podielové fondy, warranty, futures Praha: do 99 999 CZK

0,50% (min. 80 CZK)

100 -299 tis. 150 CZK + 0,4%

EU:

do 300 tis.: 16,9 EUR

Nad 300 tis.: 6,90 EUR+0,15 %

Do 300 tis. CZK 14,90 USD

Nad 300 tis. CZK4,90 USD + 0,10

Nie je stanovená
RMS market (rmsfinport. sk ) - CFD, FOREX, ETF, US akcie, opcie Nemá Podľa počtu akcií 9,95 – 89,95 USD Nie je stanovená
Brokerjet.cz - Akcie (USA, Frankfurt, Viedeň, Praha, Varšava, Budapešť, a iné východoeurópske burzy), warranty, ETF, certifikáty, fondy

Praha: do 800000 Kč: 0,4%, min 60 Kč

Nad 800 000 Kč: 0,2% + 1600 Kč

XETRA: Do 5000 EUR 10,95

Nad 5000 EUR 9,95+ 0,1%

do $ 4.000 : $ 11,95

Nad 4000 USD: 0,08% + $ 8,75

3000 EUR
Atlantik - Akcie (prakticky všetky významné svetové trhy vrátane Prahy, Budapešti, Varšavy, ale aj Rumunsko, Ukrajina a Rusko), dlhopisy, certifikáty, warranty, futures

Praha:

do 100 000 CZK 0,4%

100 001–1 000 000 CZK 0,30%

nad 1 000 000 CZK 0,20%

Západná európa: 0,25 %,
min. 120 EUR

USA akcie: 0,35 %,
min. 30 USD
Nie je stanovená
X-trade brokers - Forex, Commodity CFD, Equity CFD Equity CFD: 5 pips + 0,08% – 0,25% z hodnoty transakcie, minimálne 7,5 USD Equity CFD: 5 pips + 0,08% – 0,25% z hodnoty transakcie, minimálne 7,5 USD 500 EUR

 

Poznámka: Všetky poplatky sú pri podaní pokynu cez internet. Pri inom spôsobe podania pokynu (telefón, fax) sú poplatky podstatne vyššie. Poplatky sa platia pri nákupe aj pri predaji cenného papiera.

Zdroj:
Cenníky jednotlivých brokerov na ich webových stránkach dostupné 11.4.2010

Diskusia k článku

Brokeri pre európske burzy

Brokeri pre obchodovanie na amerických burzách

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 Súvisiace články