Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dane a investovanie

Dane z investícií - firma, alebo súkromný investor?

V článku popíšeme niekoľko príkladov vzťahujúcich sa k investovaniu do cenných papierov a porovnáme ako zdaňuje príjmy z investovania súkromný investor nepodnikateľ, podnikateľ fyzická osoba a firma:

 

Celý článok...
 

Dane a finančné investovanie obchodných spoločností

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali finančnému investovaniu a súvisiacej daňovej problematike fyzických osôb - nepodnikateľov. Obchodné spoločnosti (ale aj fyzické osoby – podnikatelia) môžu tiež svoje voľné finančné prostriedky použiť na obstaranie rôznych investícií. V prípade, ak sa rozhodnú pre nákup cenných papierov, alebo vklady do základného imania iných obchodných spoločností, hovoríme o investovaní do dlhodobého finančného majetku. Dnešný článok bude zameraný na investície slovenských obchodných spoločností do dlhodobého finančného majetku.

Celý článok...
 

Príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy a ostatné príjmy

Príjmy z prenájmu, kapitálové príjmy, ostatné príjmy – určenie základu dane, povinnosť podať daňové priznanie: v predchádzajúcom článku boli jednotlivé druhy príjmov, ktorými občania najbežnejšie zhodnocujú svoje úspory a investujú, priradené k jednotlivým ustanoveniam zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov. V dnešnom článku sa budeme podrobnejšie venovať určeniu čiastkového základu dane pri jednotlivých druhoch príjmov, t.j. možnosti priradenia výdavkov k jednotlivým druhom príjmov a iným možnostiam optimalizácie čiastkového základu dane.

Celý článok...
 

Dane a odvody zo sporenia, investícií a podielov na zisku

Najbežnejším spôsobom zhodnocovania úspor občanov, s ktorými sa v praxi stretávame, sú rôzne druhy sporenia – poistenie spojené so sporením, vklady na sporiace účty, alebo investovanie - nákup cenných papierov,  investovanie do nehnuteľností.

Celý článok...
 


Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?