Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Čo by ste mali vedieť o finančnom poradenstve alebo prečo Vám finančný poradca neodporučí....

.....to isté ako finanční "odborníci"

Finančné poradenstvo by malo byť štandardnou platenou službou rovnako ako právne alebo daňové poradenstvo. Bohužiaľ, platí podmieňovací spôsob – malo by byť ale nie je. Finančné poradenstvo funguje províznym systémom (poradca je odmeňovaný za produkty, ktoré Vám sprostredkuje, respektíve predá). Vďaka tomu je často oprávnene spochybňovaná kvalita finančného poradenstva a finančné poradenstvo je často stotožňované s čistým predajom finančných produktov, bohužiaľ väčšinou poistiek.

Aj napriek tomu, že existujú spoločnosti (spoločnosť :), ktoré majú zjednotené provízie – vraj aby poradca nebol motivovaný províziou a nepreferoval produkt s najvyššou odmenou pre seba – ide iba o prázdne gesto. Ide totiž iba o zjednotenie provízií za životné poistky, nie za všetky produkty. Problémom však nie je, ak Vám dá „poradca“ drahšiu poistku, problémom je už samotný fakt, že „poradca“ sa vôbec snaží všetky Vaše potreby vyriešiť životnou poistkou. Takýmto prístupom vyrieši poradca iba problémy svojej peňaženky, avšak na úkor klientovej.

Platí, že produkty, ktoré sú „zadarmo“, sú v skutočnosti tie najdrahšie (až na výnimky). Najlacnejšie sú pre klienta produkty, kde už na začiatku vidí kde, koľko a za čo platí, aj keď to nie je práve malá suma. Predsa len, aj poradca musí byť zaplatený, ak má svoju prácu robiť dobre.

Bohužiaľ, k nekvalitnému poradenstvu prispieva aj organizačná štruktúra, ktorá funguje v drvivej väčšine finančno-poradenských spoločností. Väčšina z nich, vrátane všetkých veľkých, fungujú systémom Multi Level Marketingu (MLM), respektíve ako štrukturálne firmy. Každý poradca má možnosť budovať si svoju vlastnú firmu, hľadať nových poradcov, z ktorých výkonov je následne po splnení určitých podmienok odmeňovaný (rozdielové provízie).

MLM je výborný distribučný systém, ktorý sa osvedčil najmä u produktov s vysokou províziou a nízkym stupňom požadovanej odbornosti pri konečnom predaji (kozmetika, drogéria). Ale vo finančnom poradenstve – vo svojej podstate vysoko odbornej profesii s veľkou škálou možných riešení, lepších, horších i vyslovene zlých – sa javí tento spôsob ako nevhodný a degenerujúci trh.

1. štrukturálna organizácia fin. poradenstva spôsobuje, že vo firmách je vysoká fluktuácia a poradcom sa stane skoro hocikto (trpí kvalita)
2. provízia sa delí na viacero stupňov a preto sú preferované produkty s vysokými províziami, bez ohľadu na výkonnosť pre klienta

Z akých produktov by sa malo skladať ideálne poradenstvo ?
Dobrý poradca používa poistky na poistenie (krytie rizík) a na investovanie používa podielové fondy (nie cez poistky !). Robia to rovnako aj finanční profesionáli ? Napríklad na tomto webe ? Nie nerobia. Ak používajú štrukturované produkty, používajú najmä ETF fondy obchodované na burzách alebo investičné certifikáty. Tieto produkty sú pri určitých sumách lacnejšie ako podielové fondy a ponúkajú radu možností, ktoré u podielových fondov nenájdete. Tieto produkty by boli často vhodné aj pre Vás, ako amatérskeho investora. Tak prečo Vám toto neodporučí Váš finančný poradca ?

Pretože by pracoval zadarmo. Ako som už spomínal na začiatku, finančné poradenstvo funguje províznym systémom a za uvedené produkty nie sú žiadne provízie. A, bohužiaľ, aj finančný poradca musí z niečoho žiť. Charita síce vyzerá pekne, ale zle sa z nej platia účty. Riešením je platené poradenstvo. Niekoľko jedincov sa už o platené poradenstvo pokúšalo, ale väčšinou nie veľmi úspešne. „Bezplatná“ konkurencia je prisilná. V Českej republike je priekopníkom plateného poradenstva Ján Traxler. Dúfam, že sa mu bude dariť a raz sa dočkáme aj „traxlerovskej“ doby. Bolo by to pre dobro všetkých zúčastnených.

Diskusia k článku TU 

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne