Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podielové fondy - riziká

Druhý krát o fondoch, ale o to serióznejšie. Podielové fondy sa často predávali v banke ako alternatíva k temínovaným vkladom. Pokladníčka v pobočke v Majcichove ponúkla babke namiesto termiňáku s výnosom mierne nad bezpečnou hranicou alkoholu v krvy podielový fond. Aktuálne vynáša 12% p.a. čo naozaj nie je zlé. Obaja účastníci tejto transakcie však mysleli „po starom“, pričom ani pracovníčke banky zjavne neboli jasné riziká obnášajúce investície do podielových fondov.

 

Hlavné riziká ovplyvňujúce investície:

Trhové riziko

Minulé výnosy nesúvisia s tým aký výnos dosiahne fond v budúcnosti. Pri značnom zjednodušení sa dá povedať presne opak toho, čo si myslí väčšina začínajúcich investorov. Čím viac fond v minulosti rástol tým je vyššie riziko, že v blízkej dobe klesne pod bod mrazu. Najmenej sa toto riziko týka fondov peňažného trhu a napriek tomu, že nemajú pevne stanovený úrok, tak sa dajú považovať za alternatívu k termínovaným vkladom.

Menové riziko

Jedny z fondov doporučovaných ako konzervatívne, čiže bezrizikové, boli u nás aj konvergentné peňažné a dlhopisové fondy. Išlo o fondy investujúce do dlhopisov a peňažného trhu krajín V4 (Maďarsko, Poľsko, Česko) pričom stratégia spočívala v špekulácii na rast mien a prípadne aj vyššie úrokové sadzby týchto krajín proti euru. Že išlo o fondy konzervatívne bolo podľa poradcov v bankách jasné z toho, že patrili do skupiny peňažných a dlhopisových fondov. O menovom riziko pre slovenského investora sa veľmi nehovorilo. Výnos v eurách bol asi slušný. Ale koho to vôbec napadlo zakladať u nás fond určený pre domácu klientelu so stratégiou rastu výnosu v eurách a ešte ho prehlásiť za bezrizikový? V skutočnosti slovenská koruna rástla oproti euru ešte rýchlejšie ako meny okolitých krajín a tým sa podobné fondy dostali do záporného korunového výnosu. Pri predaji týchto fondov sa zabudlo, že sme korunový Slováci a že investíciu sprevádza menové riziko.

Zmena úrokových sadzieb

Dlhopisové fondy sa zvyknú označovať za mierne rizikové vzhľadom na to, že dlhopisy ako také ponúkajú pevný výnos. Dlhopisové fondy a ani samotné dlhopisy však nie sú celkom bez rizika. Zmenou úrokových sadzieb smerom nahor dochádza k zníženiu ceny starších dlhopisov v portfóliu dlhopisového fondu. Tým klesne aj cena podielov a výnos tohto fondu. Pri poklese je to zas naopak, staršie dlhopisy s vyšším kupónom získajú na cene.

Kreditné riziko

Dlhopisy, pokladničné poukážky, termínované vklady a podobne sú ovplyvnené aj kreditným rizikom, teda schopnosťou eminenta (banky, štátu, podniku) dlhopisu splácať svoje dlhy. Kvalita eminenta v prípade dlhopisov ( aj peňažného trhu ) sa posudzuje podľa ratingu špecializovaných agentúr (Moodys, Standard and Poors, ...). Čím horší je rating a teda aj riziko nesplatenia, tým vyšší kupón či úrok. V dnešnej dobe sa v súvislosti s hypotekárnou krízou mnoho cenných papierov posúvalo z kvalitných do nižších až neinvestičných ratingových stupňov.

Politické riziko

Dnes sa veľa investorov sústredilo na hľadanie nových a nových krajín a ich rozvíjajúcich sa trhov, ktoré predstavujú novodobé el dorádo. Počuli o neuveriteľných výnosoch Číny, Indie, Brazílie a Ruska a hľadajú ešte „neobjavené“. Manažéri fondov im radi ponúknu to, čo by sa mohlo považovať za ešte neobjavené, prípadne si vymyslia „teórie“ o olympijských hrách a podobne. Práve pri týchto trhoch treba brať do úvahy politické riziko. Práve Rusko dalo investorom už niekoľko lekcií. Pred storočím boľševický režim neprevzal záväzky cárskeho Ruska. Nedávno, už v demokracii na čele s Jeľcinom, vyhlásilo Rusko štátny bankrot.

Riziko zlyhania ľudského faktoru

Manažér fondu môže samozrejme robiť chyby a napriek tomu, že trh na ktorom investuje sa vyvíja dobre, jeho fond na tom nemusí byť rovnako.

Prírodné živly

Asi netreba rozvádzať. Postihnú geograficky zamerané fondy, sektorové fondy (poisťovníctvo) a podobne.

Inflácia

Inflácia sa týka všetkých úspor aj investícií. Ukrajuje z bankových vkladov, dlhopisov, akcií aj z hotovosti. Ak úrok z úspor nedosahuje aspoň výšku inflácie, tak reálne ide o záporný výnos. Peniaze sa znehodnocujú. Na infláciu najviac doplácajú úspory v hotovosti v banke a v dlhopisoch.

Rizík je samozrejme ešte viac, ale zhrnul som tie najdôležitejšie, na ktoré treba pred investovaním myslieť.

diskusia k článku

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 Súvisiace články