Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Investičné životné poistenie verzus fondy


Hneď na začiatku si treba uvedomiť, že ak sa hovorí o investovaní cez IŽP, tak hovoríme o pravidelnom investovaní, zväčša každý mesiac. Na správne porovnanie pravidelného investovanie budem zohľadňovať len sporiace schémy správcovských spoločností ako napríklad produkt pravidelného investovania Rytmus (pioneer), alebo sporiaca schéma pravidelného investovania od Across, etc..

 

Aby sme lepšie chápali Investičné životne poistenie je potrebné si ho rozdeliť generálne na dve základné časti. Prvá časť je sporiaca - investovanie, ktorej sa budem venovať v tomto článku a druhá časť sú pripoistenia, ktorých úlohou je krytie rizík. Trvalé následky úrazu, kritické choroby, práce neschopnosť etc, pripoistení je viac, ale táto časť nie je predmetom mojej analýzy.

Aby sme mohli odkryť problematiku investovania cez IŽP, alebo uprednostniť investovanie cez fondy, potrebujeme začať základným faktorom a to sú poplatky.

Poplatky generálne v každom IŽP

počiatočné poplatky výška ročnej zrážky z počtu počiatočných jednotiek (akumulujú sa väčšinou dva roky), pohybuje sa od 4 – 7 % p.a.. Často krát strhávané počas celého poistného obdobia. Z tohto dôvodu sa po dvoch rokoch odkupná hodnota rovná vo väčšine poistiek nule.

vstupné poplatky do fondu od 2 - 6 %

správcovské poplatky + depozitársky poplatok – rôzne od 0,6 do 3 % p.a. , tu si ale treba všímať dvojité spoplatnenie aj na úrovni poisťovne aj na úrovne správcovskej spoločnosti. Záleží, či daná poisťovňa má aj vlastnú správcovskú spoločnosť

fixné mesačné poplatky – vedenie účtu, inkaso platieb od 20 Sk až do 100 Sk mesačne

Nízko nákladové produkty pravidelného investovania (investovanie do fondov)

vstupné poplatky do fondu od 4 - 6 %

správcovské poplatky + depozitársky poplatok – rôzne od 0,6 do 3 % p.a.

Už prvý pohľad nám napovedá, že množstvo poplatkov v IŽP prevyšuje poplatky(hlavne akumulačný poplatok,ktorý v nízkonákladových produktoch úplne vypadáva), ktoré treba zaplatiť v nízkonákladových produktoch. Natíska sa otázka, prečo je na danú tému toľko otázok, prečo sporenie cez IŽP je preferovanejšie, keď je zrejmé, že v IŽP je poplatkov viac.

  • Psychologický efekt. Základný argument, ktorý hovorí pre IŽP je, že klient pod hrozbou sankcii, dodrží daný horizont sporenia a sporenie nezruší. Pri nízkonákladových produktoch do fondov je zrušenie jednoduchšie a benevolentnejšie.Môj názor je, že človek inteligentný si na základe určitej psychologickej výhody nemusí kupovať zjavne drahší produkt a vie si ukorigovať pravidelné investovanie napríklad trvalým príkazom na účte.
  • Odpočítateľná položka (momentálne 19 % z 12 000). Tento efekt beriem ako plus a na základe tohto konkrétneho benefitu by som výšku môjho poistného hľadal okolo 1000 Sk/mesačne. Samozrejme nehovorím o nadštandardne zarábajúcich ľuďoch, ktorých len časť na krytie rizika bude ďaleko vyššia ako 1000 Sk/mesačne.
  • Malé benefity ako skrytie svojich peňažných prostriedkov pred rozvodom, oslobodenie od platenia, či nesiahnutie na fin.prostriedky aj v prípade exekúcie považujem za určité výhody v prospech IŽP.

Ako výsledok môjho rozboru by som ukončil tento článok záverom, že IŽP samo o sebe ako produkt pravidelného investovania, číže sporiaca časť pre účely diverzifikácie portfólia pri hranici okolo 1000 Sk môže byť vhodný pre investorov, ale vystríhal by som sa vyšším čiastkam, pretože konečný výsledok investovania je výrazne nižší ako pri nízkonákladových produktoch.

Pri tomto type investovania si treba uvedomiť,že pri oboch prípadoch sa investuje do fondov, ale základny rozdiel je,koľko sa do fondov aj skutočne dostane. Už letmý pohľad na poplatky nám dá odpoveď, že pri nizkonákladových produktoch je poplatkov menej a tým sa logicky dostáva po odrátaní poplatkov viac priamo do fondov,čo sa na konci investičného obdobia aj značne prejaví na výslednej sume.

Časté nástrahy v poslednej dobe skrývajú kombinované produkty, kde je ťažšie zistiť, že naša investícia je investovaná cez IŽP, kde najprv prejde sitom poplatkov a až následne sa dostáva do fondov. V neposlednom rade si treba dať vždy pozor na poradcov, ktorí možno z dobrého presvedčenia t.j. nedostatku odbornosti alebo vidiny vysokej provízie (ďaleko vyššia ako pri nízkonákladové produkty) preferujú IŽP. Preto vždy stojí namieste porekadlo: Dva krát meraj a raz rež Smile

 

Diskusia k článku

 

 

 

 

 

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?