Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Dlhopisy - dlhopisové fondy, časť 1

Čo je to dlhopis? Dlhopis(obligácia) je cenný papier emitovaný dlžníkom, ktorým môže byť štát, banka, podnik, prípadne mesto. Existuje veľmi veľa druhov dlhopisov,ale najčastejšie využívanými dlhopismi sú tzv. kupónové dlhopisy, pri ktorých sa dlžník zaväzuje vyplatiť požičané peniaze podľa vopred stanovených pravidiel vo vopred stanovenom čase a naviac splácať úroky vo forme kupónov.

Pred tým ako sa začnem venovať efektom, ktoré ovplyvňujú kurz - cenu dlhopisu, uvediem základný príklad na výpočet hodnoty kupónového dlhopisu.


P0= C + C + .....+ C + N

1+r (1+r)2 (1+r)n (1+r)n

 

Kupón = C

doba do splatnosti = n

cena dlhopisu = P

začiatočný vklad plus kupón = N

 

Pri analyzovaní ceny dlhopisu a je dobré mať na zreteli z čoho sa vzorec na výpočet teoretickej ceny skladá a čo je jeho súčasťou.

 

Co hýbe cenou nášho dlhopisu:

 

Roll-down-effekt

Tomuto efektu hovoria aj odborníci aj časom spôsobená rendita. Ak daný dlhopis vychádza z úrokovej krivky zo štandardného tvaru(t. j. úročenie investícií s krátkymi. splatnosťami je menšie ako úročenie investícií s dlhšími splatnosťami) a výnosova krivka ostáva počas obdobia stabilná - nemenná tak cena dlhopisu pri skracujúcej dobe trvania stúpa.

Jednoducho ľudsky povedané:

Predstavme si jednoduchý Zero-bond. Je emitovaný za cenu 95,23 Eur. Na konci roka za emitent zaväzuje vyplatiť 100 Eur ( rendita 5 %). Ak dnes stoji 95,23 tak logicky o deň nato uz musí byť drahší. Prečo? Za to isté riziko ale o deň kratšiu dobu splatnosti by som zaplatil to isté čo včera, čo samozrejme pri homogennom fungujúcom trhu nie je možné.

Tento efekt sám o sebe je veľmi dôležitý, pretože oproti akciám nám vnútorná cena dlhopisu rastie.( Existúju aj výnimky, kde trh nereaguje na teoretické ceny dlhopisov a dopyt je nulový)

 

Yield efekt - ( zmena úrokových sadzieb)

Tento efekt je všeobecne známy a vo väčšine prípadov je to pre bežných investorov jediný zohľadnujúci fakt pri výbere dlhopisu respektíve fondu.

Keď sa pozrieme na vzorec, tak v menovateli nájdeme r-úrokovu mieru. Keď úroková miera rastie, klesáju nám jednotlivé cah-flowi a s tým aj naša cena dlhopisu.

Logické vysvetlenie: Som vlastníkom dlhopisu s 5 % kupónom. Ak sa náhle na trhu objaví možnosť zainvestovť do iného dlhopisu alebo iná možnosť investície, ktorý mi ponúka vyššie zhodnotenie pri rovnakom riziku, prirodzene predávam svoj doterajší dlhopis a investujem nanovo.

 

Credit spread - (kreditné premie)

Tento efekt investori často vôbec nezohľadňujú. Čo to vlastne je? Každý emitent ma určený svoj rating, svoje ohodnotenie. Je logicke,ze štátny dlhopis s 5% kupónom nemôže mať rovnakú cenu ako korporátny dlhopis s rovnakým kupónom. Riziko nesplatenia vloženého kapitálu je u korporátnych dlhopisov vyššie, preto aj cena dlhopisu musí byt lacnejšia.

Pri výpočte ceny je tento jav zohľadnený zvýšením diskontnej sadzbe vo výške creditnej prémie a tým moja cena dlhopisu stúpa. Prvý je, ze sa percentuálne zvýši o creditnú prémiu diskontná sadzba, alebo sa moja cena dlhopisu zníži o absolútnu hodnotu.

Kreditná prémia ale nezohľadňuje len rizikovosť dlhopisu. Ak na trhu prichádza k vysokej averzii voči riziku, musí sa to odraziť aj na cene dlhopisu a analogicky sa zvyšuje kreditná prémia a tým klesá znova kurz dlhopisu.

 

Kvantifikovaním týchto efektov sa zaoberá metodika fixed-income-performance attribution,ktorá je ešte relatívne mladá a nie je štandardizovaná. Pre potreby finančného poradcu nie je potrebné vedieť vypočítať výšku jednotlivých efektov, ale vedieť, čo daný dlhopis ovplyvňuje ako reaguje na jednotlivé zmeny a na základe týchto poznatkov optimalizovať svoj výber.

 

Analýza dlhopisov je vo všeobecnosti považovaná za jednoduchšiu ale opak je pravdou. Rizikám a výberom dlhopisov respektíve dlhopisovým fondom sa budem zaoberať v ďalšej časti.

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?