Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Hedge fondy a ich riziká

Hedge fondy sú špeciálnym typom fondov určených pre kvalifikovaných investorov. Tieto fondy nepodliehajú takmer žiadnej regulácii, a preto môžu investovať zverené prostriedky aj do vysoko rizikových transakcií. Názov hedge funds pochádza od slova hedging (zaisťovanie), nakoľko takmer každý fond obchoduje so zaisťovacími derivátmi (buď na zaistenie vlastných pozícií, alebo na špekuláciu).

Cieľom hedge fondu je vždy dosiahnutie maximálneho výnosu pre svojich klientov, na čo sú motivovaní aj jeho manažéri tým, že ako svoju odmenu dostávajú podiel na výnosoch fondu (obvykle 20% zo zisku). Manažéri fondu majú častokrát aj svoj majetok umiestnený práve v tomto fonde. Vo väčšine prípadov má táto politika pozitívny dopad, no v niektorých prípadoch môžu byť manažéri motivovaní na investovanie bez ohľadu na možné riziko. Hedge fondy svoje výnosy neporovnávajú s indexmi. Nesnažia sa teda o relatívny výnos (výnos vyšší alebo strata nižšia ako index trhu), ale o absolútny výnos – pokles indexu trhu nie je zároveň ospravedlnením poklesu v hedge fonde.

Jedna z definícií hovorí o hedge fondoch ako o nástrojoch, ktoré majú prinášať kladné výsledky v dobrých aj zlých časoch (teda aj pri poklesoch trhu), pričom sa spomínajú zaujímavé, aj keď nie ohromujúce výnosy 6 – 10 % p.a.

Druhá definícia hovorí o veľmi rizikových investíciách vyplývajúcich hlavne z použitia obrovskej páky s cieľom dosiahnuť výnosy nad 20 – 30 % p.a. Toto ukazuje ako definície hedge fondov zlyhávajú vo veľmi širokom spektre používaných stratégií.

Rovnako je to s určením rizikovosti, ktorá môže byť pri niektorých typoch minimálna, a iné zasa môžu byť extrémne rizikové. Je pri nich oveľa dôležitejšie ako pri bežných podielových fondoch poznať ciele fondu, zároveň aj prostriedky, ako ich má fond dosiahnuť, a dôveryhodnosť – dobré meno manažéra.Hedge fondy využívajú mnoho špekulačných nástrojov a stratégií. Tými najznámejšími sú:

Arbitrage (arbitráž) – Znamená bezrizikový zisk plynúci z nedokonalostí trhu. Akcie, ako aj iné papiere sú väčšinou obchodované na viacerých burzách súčasne. Napríklad, pokiaľ sa akcia vo Frankfurte predáva za 28 EUR a v Londýne za 30 EUR, môže manažér fondu nakúpiť akcie vo Frankfurte a následne ich predať v Londýne. Získa tak arbitrážny zisk 2 EUR za akciu.

Shortselling (predaj na krátko – špekulácia na pokles) – znamená, že predávame cenné papiere, ktoré máme požičané. Táto stratégia je populárna aj medzi malými investormi hlavne v USA. Využíva sa vtedy, ak predpokladáme pokles cien akcií (medvedí trh). Funguje tak, že investor si požičia akcie svojho brokera (väčšinou patriace inému klientovi) a predá ich na akciovom trhu. Keď cena akcií dostatočne poklesne, kúpi ich za nižšiu cenu späť a vráti brokerovi. Dividendy pripadajú pôvodnému majiteľovi. Oproti long pozícii (špekulácia na rast) sa môže investor teoreticky dostať do nekonečnej straty, keďže vypožičané cenné papiere môžu nekonečne dlho rásť. Long pozícia (bez použitia páky) má stratu ohraničenú zospodu, keďže cenné papiere môžu klesnúť len na nulu.

Leverage (zadlženie, obchodovanie na margin) – Hedge fondy si často na investovanie požičiavajú buď priamo od svojich brokerov, alebo od bánk. Takto môžu niektoré fondy docieliť pákový efekt až 1:100 (napr.: pri transakcii 100 000 USD je len 1000 USD vlastný kapitál). Takto zadlžené hedge fondy sú však veľmi prísne sledované (tzv. denné vysporiadanie) a v prípade poklesu trhu sú veľmi zraniteľné (sú vyzvané, aby dali brokerovi ako zástavu dodatočný kapitál; ak tak neurobia, broker uzavrie ich pozície so stratou a zoberie si svoj dlh späť). Zadlženie môže výrazne zvýšiť zisk fondu, pokiaľ sa trh vyvíja v jeho prospech, no môže viesť k veľkým stratám až ku kolapsu, pokiaľ sa manažéri pri predpovedaní budúceho vývoja pomýlia.

Obchodovanie s derivátmi: Podiel hedge fondov na trhu s derivátmi v USA predstavuje vyše 55 %. Okrem zaujímania short a long pozícií hedge fondy často vytvárajú rôzne kombinácie opcií alebo futures, pri ktorých sa snažia minimalizovať riziko a maximalizovať zisk. Napriek tomu patria derivátové obchody k najrizikovejším aktivitám hedge fondov. Prvý hedge fond vznikol roku 1949 v USA. Odvtedy toto odvetvie postupne rástlo a na konci roku 2007 dosiahli odhadované aktíva všetkých hedge fondov hodnotu 2,7 bilióna (2700 miliárd) USD. O stratégiách konkrétnych fondov je však verejne známe veľmi málo. Napriek tomu však vďaka požičanému kapitálu (leverage) patria medzi najväčších hráčov na trhu a podľa mnohých by ich možný kolaps v dôsledku nedávneho vývoja akciových trhov mohol byť vážnou hrozbou stability celého finančného systému.

 

O aktuálnych rizikách hedge fondov hovorí pre agentúru Bloomberg Jack Myerss, generálny riaditeľ Convexity Capital:

Reportér.: Každý deň prináša novú dávku správ typu „ako by veci mali byť verzus aké v skutočnosti sú“. Paulson hovorí o tom, že FED má viac dohliadať na trh, Lehman sa snaží ukázať svoju finančnú silu predajom nových akcií na Blízkom východe, aj keď momentálne nepotrebuje ďalšiu likviditu. Čo si myslíte o súčasných tendenciách trhu?

Myers: Myslím si, že z hľadiska Paulsonovho vyhlásenia sú problémy skryté v detailoch a tých sme doteraz naozaj mnoho nevideli. Je to ako tu v Hong Kongu – môžu vás postihnúť 3 kliatby – buď sa nudíte, dostanete sa pod drobnohľad úradov alebo nájdete, čo ste hľadali. A Wall Street našla presne to, čo hľadala – dereguláciu a prehnala to s ňou. To jej prinieslo kliatbu číslo 2 – pozornosť úradov. Myslím si, že konečné riešenie bude mať oveľa viacej zádrheľov, ako dnes povedal Paulson. Podľa môjho názoru sa zvýšia požiadavky na bankové rezervy. Tiež očakávam, že sa vynoria nejaké podsúvahové položky, ktoré sa budú musieť vrátiť do súvahy, a ja si myslím, že to je dobre.

Reportér: Myslíte si, že by to bolo lepšie bez regulácie? Nechať akcie voľne padnúť, čo by niektoré firmy prežili a niektoré nie? Mali by sme potom zdravšiu svetovú ekonomiku?

Myers: Je pravdepodobné, že časom sa dostaneme k tomu, že niektoré firmy alebo fondy môžu byť ponechané bankrotu. No napríklad v prípade Bear Stearns som, samozrejme, proti tomu, keďže by to bolo enormne riskantné. Ale myslím si, že keď sa veci urovnajú, niektoré firmy skrachujú. Podľa môjho názoru tento rok skrachuje vcelku dosť hedge fondov. Myslím si, že ich kľúčový problém bude súvisieť s likviditou, a keby som ja investoval do hedge fondov, bol by som veľmi opatrný a dával si pozor na viaceré veci.

Reportér: Povedzte nám o tom podrobnejšie, pretože aj vo Vašej firme riadite hedge fond. Aké druhy stratégií sú v aktuálnom prostredí najrizikovejšie? Sú to akvizície veľkých firiem ako Clear Channel Communications, ktorá sa nedávno nepodarila, je to arbitráž alebo čo je v súčasnosti tým najrizikovejším?

Myers: Chcel by som k tomu poznamenať pár vecí. Po prvé, chcete uzatvárať také obchody, ktoré vám zvýšia hodnotu aktív v budúcnosti, a to aj za cenu krátkodobého poklesu. Volá sa to dlhodobá volatilita. Na druhú stranu, obchody ako fúzie tvoria krátkodobú volatilitu. Ak trh spadne, dohoda sa nepodarí, čo nie je dobré pre výnosy. Takže, aby som bol konkrétny – chcete kupovať opcie, nie predávať opcie, držať sa dlhodobej volatility. Druhá vec, ktorú by som chcel povedať, je, že musíte byť veľmi opatrní, ak poskytujete hedging založený na predchádzajúcich koreláciách. Pokiaľ predpokladáte, že korelácie zostanú naďalej nízke, ako to robil Long Term Capital Management v roku 1998, je to veľmi nebezpečné. Ak predpokladáte, že zostanú naďalej vysoké, je to tiež nebezpečné – napríklad ak idete poskytovať hedging na akcie Bear Stearns, ktoré strmo padnú a vy musíte zaplatiť celú stratu.

Reportér: Presne takto fungujú mnohé Quant funds – zoberú historické dáta, primiešajú aktuálne údaje k starým údajom a vypočítajú trend. Vypočítajú vývoj trendu do budúcnosti, spravia si grafy a korelácie, a riadia sa týmito vzťahmi nimi. Na to stavujú peniaze. Je možné, že mnohé z takýchto fondov v blízkom čase skrachujú?

Myers: Myslím si, že ste trafili klinec po hlavičke. Spoliehate na to, čo sa stalo v minulosti a vypočítate si value at risk, ktorá je založená na minulých dátach. Problémom je, že dáta sú z minulosti, a keď je volatilita nízka a padá, ak risk premiums padajú, ľudia si povedia, že si musia vziať dodatočný kapitál (leverage), aby získali požadovaný výnos. Predtým, ako si požičajú, sa pozrú na svoje portfólio a vidia, že podľa rôznych ukazovateľov majú nízky risk. No keď si požičajú ďalšie peniaze, situácia sa dramaticky zmení. Preto odporúčam radšej uvažovať o scenári extrémnych strát, ako počítať nejaké ukazovatele.

Rozhovor preložil Martin Baláž

Diskusia k článku

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?