Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Peter Schiff: Crash proof

Peter Schiff je známym americkým akciovým analytikom, ktorý v minulosti úspešne predpovedal viacero akciových krachov. Vo svojej najnovšej knihe „Crash proof – krizi navzdory“ sa venuje ekonomike USA, a hlavne problémom amerického dolára, ktorému predpovedá kvôli nevyváženej ekonomickej politike veľký prepad, ktorý zrejme vyvrcholí hyperinfláciou.

Schiff napísal knihu Crash proof ešte koncom roku 2006, takže by sa mohlo zdať, že bude už neaktuálna. Čitateľ má ale často pocit, akoby myšlienky v knihe uvedené boli vyslovené iba nedávno, pretože na mnohých miestach prekvapivo presne vystihujú súčasnú ekonomickú realitu.


 Kniha nie je veľmi rozsiahla – má cca. 250 strán – ale zato je písaná veľmi pútavým štýlom. Je vhodná aj pre začiatočníkov, pretože každú ťažšiu tému autor jednoducho vysvetľuje pomocou príkladov z reálneho života.


Schiff sa v knihe zameriava hlavne na makroekonomické problémy Americkej ekonomiky ako sú obchodný deficit a prílišná orientácia na sektor služieb s absenciou medzinárodne konkurencieschopného priemyslu. Shiff je silný konzervatívec, zastáva pevnú menu a uvítal by znovuzavedenie zlatého štandardu. Tvrdo kritizuje federálny rezervný systém za neustále navyšovanie objemu peňazí v obehu, ktoré povedie v budúcnosti k vysokej inflácii. Tej sa USA doteraz úspešne vyhýbali hlavne vďaka tomu, že dolár mal štatút rezervnej meny, a teda bol celosvetovo žiadaný centrálnymi bankami a veľkými firmami, ktoré investujú do vládnych dlhopisov a pokladničných poukážok. Akonáhle si však tieto uvedomia, že americká ekonomika je v problémoch a jej spotreba ani silná mena nie sú udržateľné, začnú peniaze v USA míňať za reálne výrobky, čo spôsobí v Amerike hyperinfláciu.


V tomto prípade ale Schiff zabudol na fakt, že FED musí pravidelne zvyšovať množstvo peňazí v obehu kvôli stále väčšej polarizácii príjmov. Kým bohaté vrstvy obyvateľstva majú tak vysoké príjmy, že ich jednoducho nemajú šancu minúť na reálne tovary, tak chudobné vrstvy nemajú príjmy takmer žiadne, ale predsa len nejaké tie základné tovary potrebujú. Keďže sa spoločenské rozdiely každým rokom zvyšujú – chudobní chudobnejú a bohatí bohatnú – musia centrálne banky zvyšovať množstvo peňazí v ekonomike, aby nahradili chýbajúci dopyt zo strany chudobných vrstiev. Inak by sa celá ekonomika prepadla.


Shiff v knihe na mnohých miestach kritizuje americkú vládu za to, že účelovo skresľuje makroekonomické štatistiky ako napr. Index spotrebiteľských cien (CPI), HDP a iné ukazovatele, aby oklamala verejnosť a hlavne investorov a presvedčila ich, že americká ekonomika je zdravá a dolár je bezpečná mena. Hoci s ním v mnohých veciach nesúhlasím (Shiff napríklad tvrdí, že deflácia je pre ekonomiku dobrá), myslím si, že zamyslieť sa nad témami, ktoré v knihe prezentuje a pozrieť sa na vec z iného pohľadu nikdy nie je na škodu. V niektorých veciach má ale pravdu – napríklad v tom, že mnohé recesie bývajú spôsobené príliš veľkým rozširovaním peňažnej zásoby v čase konjunktúry. Ak sú úroky nízke, peniaze sú lacné, a preto sa investujú aj do pochybných projektov a firiem, pretože investičných príležitostí je málo. Tieto firmy potom počas recesie zaniknú, alebo dosiahnu veľké straty.


V závere knihy dáva Shiff čitateľom rady, ako ochrániť svoje peniaze a možno na páde dolára ešte aj zarobiť. Odporúča nakupovať hlavne „value“ akcie – teda akcie so solídnou finančnou situáciou vyplácajúce vysoké dividendy - na emerging markets ako sú Taiwan, Singapúr, Hong Kong, ale aj niektoré východoeurópske štáty. Ďalej radí nakupovať zlaté ťažobné podiely ako aj fyzické zlato, pretože verí, že v budúcnosti bude opäť zavedené krytie hlavných svetových mien zlatom, čo by viedlo k zvýšeniu dopytu zo strany centrálnych bánk, a teda zvýšilo jeho cenu. Okrem toho Shiff Američanom radí presunúť väčšinu svojich úspor z dolára do cudzích mien a v dolároch si nechať iba minimálnu rezervu na bežné výdavky – teda inými slovami otvorene špekulovať na pokles dolára.


Treba povedať, že hoci mal Shiff v niektorých veciach pravdu – napr. pokles cien nehnuteľností – ľudia, ktorí by nasledovali jeho rady by pravdepodobne skončili ešte horšie než keby úspory nechali v dolároch. Hlavne na začiatku krízy totiž emerging markets spadli často o viac než 50% - čo platí špeciálne v juhovýchodnej Ázii. Navyše, cena dolára sa tesne po vypuknutí krízy podstatne zvýšila, pretože investori sťahovali svoje peniaze z emerging markets do bezpečných mien ako dolár a euro. Aj keď v súčasnosti už dolár opäť oslabuje. Takže, jedinou ziskovou investíciou by v tomto prípade bolo zlato. Je to zrejme preto, že Shiff pôvodne predpokladal, že kríza sa bude týkať len USA a nerozšíri sa ďalej do sveta.  


Táto kniha má ale všeobecne aj dosť veľa nedostatkov. Mňe osobne výrazne vadili časté gramatické a štylistické chyby, ktoré by v knihe, ktorá prešla odbornou aj jazykovou korektúrou jednoducho byť nemali. Umelé prekladanie mnohých odborných termínov do češtiny je tiež mätúce a často rušivé (napr. těsný prodej akcií a pod.). Okrem toho na mnohých miestach kniha pripomína reklamný prospekt – Shiff na môj vkus až príliš často hovorí o svojej firme Euro Pacific Capital.


Napriek tomu ale kniha podáva solídne spracované vysvetlenie toho, prečo je dnes USA v kríze. Detaily o výpočtoch a nepresnostiach dôležitých ekonomických indikátorov sú tiež pomerne zaujímavé, a to hlavne pre investorov do dlhopisov a TIPS (Treasury inflation-protected securities). Celkovo ale táto knihy nijako výrazne nevybočuje z radu mnohých podobných kníh zaoberajúcich sa súčasnou ekonomickou krízou.

Kúpiť knihu Crash Proof, od Petra Schiffa

 

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?