Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Môj systém hodnotenia (nielen) štruktúrovaných vkladov.

V tomto článku opíšem spôsob, akým budem hodnotiť štruktúrované vklady, ale nielen štruktúrované. Z času na čas možno zhodnotím aj iný vkladový produkt. Návod na čítanie mojich hodnotení napíšem ako vysvetlenie pojmov, ako ich chápem ja, resp. ako ich budem používať v hodnoteniach.

Moje hodnotenia budú subjektívne hodnotenia informovaného laika, samouka. Sú určené retailovému (pobočkovému) klientovi finančných inštitúcií, ktorý sa rozhodne recenzované produkty využívať. Ku každému hodnotenému produktu bude vytvorená diskusia, kde bude priestor pre vyjadrenie aj odborne zdatnejším diskutérom. Mojou ambíciou je uverejniť svoje hodnotenie do týždňa od uvedenia produktu. Upisovacie obdobie býva mesiac a viac. Snahou bude prezentovať (v mojom hodnotení a v následnej diskusii) dostatok nezávislých informácií k produktu ešte pred tým, než skončí možnosť ho využiť.

Pilotný článok k recenziám: http://pospisil.blog.sme.sk/c/245048/Strukturovane-vklady-su-ciste-spekulacie.html

 Moje hodnotenia sa vám možno budú zdať negatívne, resp. akoby od investície odrádzajúce. To nie je mojim cieľom. Akurát výhody vkladu, či investície vám budú predkladané často. Ja sa snažím poukázať na druhú stranu mince. Aj keď tá minca má pre klienta skutočnú hodnotu a vložiť prostriedky sa oplatí.


Riziko emitenta

Štruktúrované vklady sú vlastne dlhopisy emitenta (banky, investičnej spoločnosti), ktorých výnos je viazaný na nejaké premenné finančného trhu. Riziko štruktúrovaného vkladu nie je spojené len s vývojom hodnoty týchto premenných, ale aj s rizikom úpadku, nesolventnosti emitenta. Toto riziko nebude explicitným parametrom hodnotenia. Neznamená to však jeho absenciu. V hodnoteniach produktov, u ktorých považujem toto riziko za výrazne iné, ako obvykle, ho uvediem aj explicitne.

Bezrizikový výnos

Aby sme mohli posúdiť, ako výnos zodpovedá riziku, ktoré je kvôli jeho dosiahnutiu podstúpené, potrebujeme nejaký etalón. Bezrizikový neznamená úplne bez rizika, ale je to výnos, aký by sme dosiahli vkladom prostriedkov na účet v banke. Vklade termínovanom na takú dobu, na akú je vypísaný aj náš štruktúrovaný vklad. Alebo na podobnom finančnom inštrumente, bežne dostupnom pre klienta toho typu, pre ktorého je štruktúrovaný vklad určený.

Strata z premárnenej príležitosti

Jednou veľkou skupinou štruktúrovaných produktov sú zaistené vklady (fondy, depozitá). Tu sa javí, akoby bola možná strata obmedzená na nulu. Nie je to tak. Pretože ak by sme svoje prostriedky nevložili do zaisteného vkladu, ktorý nakoniec skončí bez výnosu len s garanciou vrátenia vloženého kapitálu, tak by sme mohli tieto prostriedky mať uložené na termínovanom účte s bezrizikovým nenulovým výnosom. A nulový zisk so zaisteného vkladu je preto vlastne tiež strata.

Výnos reálneho optimistu

Štruktúrované vklady sľubujú na pohľad veľmi zaujímavé maximálne výnosy. Ale dosiahnutie maximálneho výnosu je nezriedka len čistá teória. Pravdepodobnosť takého scenára je veľmi malá. Výnos reálneho optimistu bude preto môj odhad výnosu pri optimistickom, ale reálnom vývoji. Všetky výnosy budú udávané v percentách za rok (p.a.), pričom budem používať zložené úročenie s ročným pripisovaním úrokov. Výnos 40% za 4 roky preto neznamená 10% výnos ročne, ale správne len 8,78% p.a. Výnosy budú uvádzané pred zdanením. Pri výpočte výnosu budem započítavať aj poplatky, ktoré sú spojené s nákupom finančného produktu. Základ pre výpočet výnosu preto nebude len výška vkladu, ale výška vkladu plus poplatky.

Strata reálneho pesimistu

Tak, ako maximálny výnos, tak ani maximálna strata nemusí byť z reálneho sveta. Preto aj tento údaj bude môj odhad straty negatívneho scenára. Pri zaistených vkladoch bude síce uvedené, že strata reálneho pesimistu je 0%, ale pri týchto vkladoch uvediem aj odhad straty z premárnenej príležitosti.

Pri úvahách o investícií s cieľom zhodnotiť prostriedky človek vidí (aj vplyvom reklamy) len výšku zhodnotenia. Nevidí, či podceňuje straty. Ak investujete do podielových fondov, pravdepodobne ste vypĺňali investičný dotazník, ktorým si banka je povinná zistiť rizikový profil klienta. Odpovedáte aj na otázky, akú vysokú stratu ste ochotní prijať. Dotazník však vypisujete raz. Čisto teoreticky by banka nemala konzervatívnemu klientovi ponúknuť/predať produkt s vyšším rizikom. Prakticky vás už pri vypĺňaní dotazníka budú presviedčať, aby ste zaškrtli, že akceptujete aj vyššie riziko (však je to len formalita ...). A na pokyne na nákup podielov podielového fondu, či v zmluve o uzatvorení štruktúrovaného vkladu bude aj tak často uvedené, že ste uzrozumený s tým, že produkt je mimo vášho rizikového profilu a že napriek tomu ho chcete. Však kto už číta celý text, pod ktorý sa podpisuje.

 

Preto moja rada:

Ak zvažujete vklad, ktorý má síce hodnotenie za jedna, ale v kolónke strata reálneho pesimistu je uvedené -50%, skúste si sami pre seba napísať na papier: Som pripravený akceptovať aj negatívny scenár. Pripúšťam reálnu možnosť, že z investovaných 1000 euro sa mi môže vrátiť len 500 euro. A pekne sa pod to podpíšte. Alebo (ak investujete ako člen rodiny), nepresviedčajte členov rodiny len o výhodách investície, ale dajte im to podpísať tiež. No dobre, súhlasím, takto by ste zrejme do žiadneho (aj dobrého) rizikovejšieho produktu neinvestovali. Ale v každom prípade platí: riziko straty reálneho pesimistu je reálne riziko. Skutočne.

 

 

Celkové hodnotenie vkladu

Hodnotenie bude vo forme známky zo stupnice, ako v škole. Používať budem aj mínusky, takže dostávam približne nejakých 8-10 stupňov. Pre jednotlivé stupne platí nasledovné vysvetlenie:

Jednotka – Výborný produkt, ak máte pripravené prostriedky na investíciu do vkladu v danej rizikovej kategórii a investičného horizontu (oboje je podstatné !), nie je na čo čakať. Dokonca je možno vhodné zvážiť, či nejakú investíciu (z podobnej rizikovej kategórie !) neukončiť a prostriedky nepresunúť.

Dvojka – Nadpriemerný produkt. ak máte pripravené prostriedky na investíciu do vkladu v danej rizikovej kategórii a investičného horizontu (oboje je podstatné !), nie je veľký predpoklad, že v dohľadnom čase príde lepšia príležitosť.

Trojka – Priemerný produkt. Šanca na výrazne vyššie zhodnotenie, ako je bezrizikový výnos je tak 50:50. Rozhodnutie vložiť či nevložiť je dosť závislé na vašich individuálych okolnostiach. Ako dlho ste čakali na vhodnú ponuku, ako dlho ešte môžete/chcete čakať. Akú časť prostriedkov chcete vložiť. Aké iné výhody vám môže vklad priniesť (napr. zníženie poplatkov na inom účte/produkte).

Štvorka – Nie je dôvod vložiť prostriedky do tohto vkladu. Neodporúčam.

Päťka – Je dosť dôvodov prostriedky nevložiť a dokonca je možno aj dôvod šíriť túto informáciu cez vaše sociálne kontakty. Päťka vôbec nemusí znamenať, že strata je istá. Že je to priamo podvod. Môže znamenať aj to, že produkt sa javí pre bežného klienta výrazne rozdielne od jeho skutočnej podstaty. Neprekonateľný etalón tejto kategórie je Grand vklad, ktorý svojho času ponúkala Slovenská sporiteľňa.

 

Riziková kategória

Budem používať 7 stupňovú stupnicu, ako ju používa ČSOB. Od 1 (veľmi nízke riziko) pod 7 (vysoké riziko). Riziková kategória je veľmi dôležitý parameter pri rozhodovaní o investícii do daného vkladu. Aj vklad, ktorý by som opisoval v superlatívoch (čo síce u mňa nehrozí), ale ktorý je v rizikovej kategórii 5 nie je dôvod na investíciu veľmi veľkej časti prostriedkov, ktoré máte odložené a chcete ich zhodnotiť.

 

Diverzifikácia portfólia

Portfólio je množina investičných produktov, v ktorých máte uložené prostriedky do budúcnosti, resp. ktoré chcete investovaním zhodnocovať. Diverzifikácia znamená, že tých produktov máte viacero. Že nemáte všetky prostriedky, či ich väčšinu uloženú v jednom-dvoch produktoch.

Diverzifikácia porfólia vo všeobecnosti znamená rozloženie rizika a je mimo rámca tohto článku, či mojich hodnotení sa jej špeciálne venovať. Len pamätajte na to, že nie je dobré mať všetky vajíčka v jednom košíku.

 

Investičný horiznot

Investičný horizont vkladu je doba, na akú si prostriedky odkladáte. Štruktúrované vklady sú zväčša vypísané na dobu rádovo v rokoch (niekedy aj 8-10 rokov). Vo veľkej väčšine prípadov to neznamená, že prostriedky nie je možné si vybrať skôr. Ale bude to za určených podmienok, nebude to „zadarmo“.

 

Možnosť predčasného výberu prostriedkov

Dôležitý parameter každého dlhodobejšieho vkladu. Je možné prostriedky si vybrať skôr? Za akých podmienok?

Diskusia k článku je tu

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Sporenie a investovanie

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články