Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Technická analýza akcií

V niekoľkých najbližších článkoch sa budeme venovať metódam technickej analýzy (hlavne technickým indikátorom), ktoré obchodníci s obľubou používajú na určovanie očakávaného vývoja cien aktív.
Technickú analýzu môžeme definovať ako metódu, ktorá sa prostredníctvom analyzovania diania na trhu snaží predpovedať budúci trend cien (Murphy, 1999). Vznikla už v 18. Storočí, ale väčšina metód tak ako ich poznáme dnes bola vyvinutá v USA začiatkom 20. Storočia.

Základnou myšlienkou technickej analýzy je, že história sa opakuje, a existujú situácie, ktoré sa na trhu vyskytujú so železnou pravidelnosťou. Takéto situácie je možné objaviť prostredníctvom štúdia grafov a indikátorov a využiť vo svoj prospech – to je to, o čo sa technická analýza snaží.


Existuje niekoľko prístupov k technickej analýze, ako sú napríklad Dow Theory, Elliotova teória vĺn, Fibonacciho analýzy, analýza cyklov a podobne. Najširšie používané (mainstreamové) metódy technickej analýzy však možno rozdeliť na dva hlavné prístupy. Je to štúdium grafov (charting) a štatistický prístup (statistical technical analysis). Pri štúdiu grafov sa analytik zameriava na hľadanie formácií, ktoré cena v grafe vytvára a ktoré sa pravidelne opakujú. Typickými formáciami sú napríklad hlava a ramená, dvojité dno a podobne. Akonáhle analytik objaví takúto formáciu, môže ju obchodovať, pretože vie určiť, kam by sa podľa tejto formácie mala pohnúť cena. Druhou vetvou technickej analýzy sú štatistické techniky, ktoré v sebe zahŕňajú hlavne štúdium a využívanie rôznych technických indikátorov. Tieto indikátory sa vypočítavajú z historických dát a využívajú sa hlavne na určovanie obratu trendu, resp. jeho zrýchlenia či spomalenia. Mnoho indikátorov poskytuje obchodníkovi priamo signály k predaju alebo nákupu. Indikátory poznáme od veľmi jednoduchých (kĺzavé priemery) až po veľmi zložité, ktorých vzorec zaberie niekoľko riadkov (Swing index). Problémom technických indikátorov však je, že poskytujú príliš veľa signálov, ktoré si často protirečia. Je to tak preto, že rôzne indikátory fungujú v rôznych typoch trhov (resp. rôznej fáze trendu). V ďalších článkoch sa budeme venovať hlavne indikátorom.     

Ukážka technickej analýzy na akcii Exxon

 

Obrázok 1: Ukážka formácie hlava a ramená na akcii Exxon Mobil; zdroj: www.istockanalyst.com

Kľúčovými predpokladmi technickej analýzy sú:


1. Ceny sa pohybujú v trendoch


Prvým kľúčovým predpokladom technickej analýzy je, že ceny aktív sa pohybujú v trendoch. Existujú tri typy trendov – rastúci (býčí) trend, klesajúci (medvedí) trend a žiadny trend (postranný pohyb). V prípade postranného pohybu ceny dlhšie oscilujú v určitom úzkom pásme, pričom ich ďalší smer je ťažké určiť. Trend podľa technickej analýzy zostáva v platnosti až pokým nedôjde k jeho obratu. Práve na obrat trendu sa zameriava väčšina obchodníkov, pretože v tomto čase sú cenové pohyby najväčšie, a teda potenciál zisku najvyšší.   
Na grafe konkrétnej akcie však neexistuje len jeden trend, ale je ich tu viac. Napríklad na mesačnom grafe nájdeme dlhodobý trend, ktorý sa v skutočnosti skladá z množstva menších trendov. Na dennom grafe nájdeme denný trend, na hodinovom hodinový trend a na minútovom minútový trend. Väčšina technických analytikov odporúča obchodovať v smere trendu s tým, že najskôr začnú určením dlhodobého trendu a potom sa postupne posúvajú na nižšie úrovne, pričom kľúčovým by mal byť trend zodpovedajúci časovému horizontu, počas ktorého chceme akciu držať.

Technická analýza - trendy

 Obrázok 2: Ukážka rôznych typov trendov; zdroj: www.investopedia.com

2. Ceny zohľadňujú všetko


Technická analýza je spôsob analýzy trhu, ktorá na rozdiel od fundamentálnej analýzy nevyžaduje neustále sledovanie nepreberného množstva informácií z rozličných zdrojov. Naopak, vychádza z toho, že všetky známe informácie sú už zohľadnené v cene na trhu a nové informácie sa v nej prejavia akonáhle budú zverejnené. Preto pre potreby technickej analýzy akcií stačí sledovať ich cenu a zobchodovaný objem. V prípade futures sa k tomu ešte pridáva aj ukazovateľ open interest (počet aktuálne otvorených kontraktov na celom trhu). Z toho dôvodu stačí čisto technickému obchodníkovi iba prísun dát o cene a objeme v reálnom čase, ktorý je už väčšinou súčasťou balíka služieb brokera. Dá sa povedať, že kým fundamentálny analytik sa snaží určiť alebo aspoň odhadnúť vnútornú hodnotu firmy, technického analytika jej hodnota vôbec nezaujíma. Zaujíma ho iba to, či bude cena jej akcií v budúcnosti stúpať alebo klesať. To prečo sa tak stane ho na rozdiel od fundamentálneho analytika netrápi. Technický obchodník si teda v princípe nemusí platiť drahé informačné služby ako Bloomberg alebo Reuters, takže môže výrazne ušetriť.
Navyše, technická analýza sa prakticky dá aplikovať na každý trh –na akcie, dlhopisy, komoditné futures, meny a pod. Preto má technický analytik na rozdiel od fundamentálneho veľkú výhodu, že si môže vždy vybrať a obchodovať trh, na ktorom sa práve niečo deje a nie je ako fundamentalista viazaný na jeden konkrétny trh. 

 

3. História sa opakuje


Keďže celá technická analýza je založená na štúdiu historických dát, je táto podmienka pre jej platnosť kľúčová. Množstvo štúdií potvrdilo, že na trhoch sa určité udalosti neustále opakujú. Tieto udalosti sa odrážajú vo vývoji ceny, z ktorého zase vychádzajú jednotlivé indikátory a grafické formácie. Mnoho z nich je totiž založených na sledovaní ľudskej psychiky, ktorá sa rokmi nemení.  Je to pravidelne vidieť napríklad pri prelomení resistance (v preklade odpor; psychologická cenová bariéra ohraničujúca cenu akcie zhora). Ak sa cena dostane nad úroveň resistance, obchodníci s dlhými pozíciami sa tešia, ale zároveň ľutujú, že nenakúpili viac. Obchodníci s krátkymi pozíciami si uvedomujú, že sú na zlej strane trendu a dúfajú, že cena opäť padne k úrovni resistance, aby mohli svoje pozície uzavrieť bez straty. Obchodníci, ktorí sú mimo trhu, čakajú na pokles ceny k resistance, aby mohli nakupovať do trendu. Keďže všetky tieto skupiny plánujú nakupovať v okolí resistance, stane sa táto hranica tzv. supportom (v preklade podpora), ceny pod ňu kvoli vysokému dopytu neklesnú. Takýchto konceptov je v technickej analýze množstvo. 

Technická analýza - rezistencie

 


 Obrázok 3: Resistance sa stáva supportom pri akcii Exxon mobil; zdroj: www.investopedia.com

Napriek tomu, že je technická analýza už dlhé desaťročia používaná takmer všetkými burzovými obchodníkmi (vrátane veľkých bánk a fondov), množstvo ľudí (hlavne akademikov) ju stále neprijíma a kritizuje ju ako subjektívnu, náhodnú a často aj ako úplne zbytočnú. Napríklad podľa teórie efektívnych trhov by aj pri nízkej miere efektívnosti trhu nemala fungovať, pretože všetky verejne známe dáta by mali byť už zohľadnené v cene. Mnohí profesori o nej dokonca stále hovoria ako o „pseudovede“.

 Pravdou je, že technická analýza je skutočne vysoko subjektívna. Je to jednak preto, že pri štúdiu grafov a hľadaní formácií môže každý vidieť niečo iné. Taktiež indikátorov existuje nepreberné množstvo a každý analytik používa tie svoje plus si ich ešte môže inak nastaviť, prípadne vylepšiť. Z toho dôvodu býva dosť bežné, že dvaja technickí analytici dospejú k protichodným predpovediam. Podobná situácia však nastáva aj pri fundamentálnej či psychologickej analýze, takže technická analýza nie je výnimkou.


Ďalším častým argumentom proti technickej analýze býva, že sa jedná o proroctvo, ktoré sa samo naplní. Je to hlavne z dôvodu využívania automatických obchodných systémov (automated trading systems), čo sú programy, ktoré na základe presne stanovených pravidiel založených na technickej analýze (spravidla vybraných technických indikátoroch) automaticky posielajú obchodné príkazy na burzu. Odhaduje sa, že v prípade akcií automatické systémy generujú viac ako 50% zobchodovaného objemu  (Wikipedia). Problémom je, že naprostá väčšina takýchto systémov sú založené na využívaní existujúceho trendu, a teda nakupujú ak cena rastie a predávajú keď cena klesá. Keď ale nakúpia akcie v čase rastu, vyženú tým ich cenu ešte vyššie a naopak. Tým takéto systémy prispievajú k zvyšovaniu volatility na trhu a prehlbovaniu existujúceho trendu. Našťastie však tieto systémy tak ako analytici využívajú rôzne indikátory a preto nie vždy postupujú rovnako. Navyše, mnohé z týchto systémov sú programované tak, aby dokázali detekovať stav, keď cena stúpa alebo klesá veľmi rýchlo a využiť ho (teda napr. pri rapídnom poklese ceny nakupovať). To robia aj mnohí obchodníci, takže ani táto výčitka voči technickej analyze nie je opodstatnená.


Keďže je technická analýza (a osobitne štúdium grafov) vysoko subjektívne, jej úspešnosť veľmi záleží od skúseností jej používateľa. Čím viac skúseností analytik má, tým lepšie určí typ formácie či prípadnú zmenu trendu. Preto väčšina obchodníkov popri technickej využíva aj fundamentálnu analýzu. Technická analýza je pritom vhodná hlavne na plánovanie vstupov a výstupov pre jednotlivé pozície, ktoré hlavne pri obchodovaní futures môžu znamentať rozdiel medzi ziskom a stratou. 

Diskusia k článku

Doporučené články:

Indikátory - kĺzavé priemery 

Oscilátory: MACD, RSI, CCI, Stochastics 

Oscilátory: ADX, RMI, Ultimate oscillator, Williams %R, TRIX, RWI, 

Indikátory založené na objeme 

Indikátory založené na volatilite

Výsledky backtestov indikátorov 


Zdroje:
Murphy, J.: Technical analysis of the financial markets;  Prentice Hall; New York; 1999
http://www.investopedia.com/university/technical/
http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_analysis

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články