Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Riadenie rizika

Koľko je rozumné investovať (position sizing)

Otázky na ktoré je užitočné poznať odpoveď:

  1.    Je možné  riadením veľkosti pozície (investičnej čiastky) efektívnejšie zhodnocovať svoj kapitál?
  2.    Aké metódy, postupy position sizingu by boli vhodné práve pre môj obchodný systém, aké hodnoty riskovanej čiastky podstúpiť?
  3.    Existuje spôsob, ktorý by umožnil kontrolu nad účtom a výrazne znížil pravdepodobnosť bankrotu, či straty už dosiahnutých ziskov?

Position sizing (riadenie veľkosti riskovanej čiastky)

V začiatkoch, vo fázach testovania obchodných systémov si len málokto uvedomí dôležitosť hľadať odpovede na položené otázky. Zvládnutie problematiky position sizingu veľmi napomôže ujasniť si požiadavky na obchodný systém (najmä na výkonnosť obchodného systému). Z tohto dôvodu je oveľa rozumnejšie začať práve s touto problematikou. Veľká chyba začínajúcich obchodníkov tkvie v tom, že hľadajú silné obchodné systémy s predstavou, že iba silné obchodné systémy im poskytnú možnosť splniť si svoje sny v obchodovaní na burze. No pravda je oveľa zaujímavejšia. Pre splnenie svojich snov (niekoľko násobné zhodnotenie kapitálu) bude nutné využiť premyslený position sizing. Naopak táto skutočnosť je oveľa dôležitejšia ako hľadať silné obchodné systémy. Efektívne riadenie veľkosti investície aj pre slabé systémy poskytne lepšie zhodnotenie, ako pre neriadené silné systémy. O tejto skutočnosti je možné sa presvedčiť jednoduchým testom. Už aj pre slabšie obchodné systémy dochádza k exponenciálnemu nárastu účtu (použitím efektívnej metódy position sizingu).  Bez použitia metód position sizingu len k lineárnemu nárastu účtu.

Na prvú otázku je teda jednoznačná odpoveď. Position sizing je kľúčom k zhodnoteniu vloženého kapitálu. Nutná a postačujúca podmienka: „Ziskový obchodný systém a pevné nervy“.

Metódy position sizingu

Základné metódy:

  1.  Metóda fixného percenta (fixed risk)
  2.  Metódy na báze Kellyho formuly
  3. Kombinácia metód (Lead risk)

Uvedené metódy majú svoje silné aj slabé stránky. Podrobnejšie manuál ( stať metódy riadenia rizika podrobne)- http://www.poling.sk/0386/napoveda-demo.pdf.

Lead risk

Je metóda postavená na kombinácii metódy fixed risk a Kellyho formuly. Metóda je navrhnutá tak, aby eliminovala nedostatky jednotlivých metód, posilnila pozitíva. Jadrom metódy je Kellyho formula. Jej použitie je však limitované hraničnými hodnotami max%, min%. Užívateľ si definuje interval použitia Kellyho formule. Ak hodnota v zmysle Kellyho vzťahu vychádza väčšia ako max%, príp. menšia ako min%, použijú sa hodnoty max% a min% (prípadne maxP, minP – sú hodnoty max a min investície). Z toho vyplýva, že mimo interval použitia Kellyho formule je použitie fixed risk. Toto vylepšenie zamedzuje dramatickým výkyvom na účte (poskytuje stabilitu metódy). Lead risk obsahuje celú radu vylepšení, počnúc zlepšením rozbehu Kellyho formule, až po modul SAVE (fixácia záchrany nadobudnutého kapitálu).

Štatistický prístup k voľbe správnych parametrov

Pre optimálne nastavenie parametrov jednotlivých metód je nutné poznať výkonnosť obchodného / herného systému. Program WinRisk poskytuje všetky potrebné štatistické ukazovatele.  Kľúčové sú dva základné parametre a to:

1.      Úspešnosť obchodného/herného systému : W% = nw / n × 100

2.      Efektivita obchodného/herného systému, resp. R (Win/Loss Ratio) : EF = (SW – SL) / SW

Kellyho upravený vzťah K% = (W × EF )×100 poskytuje informáciu o výkonnosti obchodného/herného systému.

Väčšia vzorka realizovaných obchodov /hier dáva lepšiu predstavu o skutočnej hodnote výkonnosti systému (strednej hodnote). Treba si uvedomiť, že vychýlenie výkonnosti od strednej hodnoty môže byť značné. Preto je vhodné použiť štatistické metódy na odhad pravdepodobnosti výkonnosti systému (teória random walk).

Riadenie poklesu účtu

Postrachom pre obchodníkov, resp. hráčov je negatívna séria strát (významný pokles účtu). Otázka znie: ako je možné tento fakt eliminovať?

Existuje riešenie, ktoré fixuje zvolený pokles účtu. Toto riešenie výrazne zlepšuje možný bankrot, resp. neželaný pokles účtu. Na prvý pohľad to vyznieva, že to nie je možné. Na prekvapenie existuje celkom jednoduché, elegantné riešenie. Program WinRisk obsahuje modul SAVE, ktorý slúži práve na riadenie poklesu účtu.

Základný princíp modulu SAVE pre metódu fixed risk:

Prostredníctvom modulu SAVE dopredu stanovujeme lineárny útlm veľkosti fixného rizika od posledného maxima na účte. Princíp je zobrazený na obrázku.

Pre porovnanie „obrázok elipsy rozloženia systémov“:

 

Autor: Ing. Róbert Polák, http://www.poling.sk/winrisk.php 

Diskusia k článku 

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne