Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Komodity

Aký význam majú komodity pre bežného investora? Má sa ich báť, ignorovať alebo s nimi špekulovať? V krátkom popise komodít ako triedy aktív sa pokúsim popísať to, čo už síce bolo mnohokrát popísané, ale bežný slovenský investor si to ešte nemal kde prečítať.

 

Komodity ako triedu aktív, ktorá nekoreluje (nemá väzbu) s akciami či dlhopismi, popísal v domácej literatúre ako vhodný doplnok diverzifikovaného (rozloženého) portfólia už Martin Svoboda v knihe Jak investovat. Rovnako o kladnom účinku zaradenia komodít do portfólia akcií a dlhopisov sa zmienil aj ich propagátor Jim Rogers v preklade knihy Žhavé komodity. Prečo napriek tomu komodity sprevádza skôr povesť vysokorizikových nástrojov určených pre špekulantov?

 

Keď do Google zadáte slovo komodity, vyhľadávač zobrazí tisíce možností, ako, kde a cez koho obchodovať komodity. Vždy ide o tradovanie – obchodovanie, na ktoré vás lákajú stovky brokerov, ale aj o pochybných sprostredkovateľov školení a odporučení. Dokonca aj reklamy na obálkach v knihách o investovaní inzerujú služby so zameraním na trading. Komodity sú v rámci tradingu (krátkodobé – aj v rámci jedného dňa – obchodovanie s cennými papiermi) zvláštne tým, že na jeden obchod brokeri vyžadujú nižší margin (zálohu) ako u akcií. Znamená to, že ich môžete obchodovať s vyššou pákou. Páka samozrejme pôsobí aj smerom nadol a aj nepatrný poklese ceny cenného papieru môže s vysokou pákou spôsobiť vymazanie vášho účtu.

 

Informácie o obyčajnom investovaní do komodít s rizikom podobným ako u akcií sa nenachádzajú na prvých stránkach. Investori zväčša nie sú pre svoj nízky objem obchodov cieľovou skupinou pre obchodníkov s cennými papiermi.

 

Jim Rogers (Žhavé komodity) tvrdí, že sa práve nachádzame uprostred komoditného býčieho trhu. Od začiatku 80. rokov až po zlom tisícročia ceny komodít klesali, nachádzali sa v medveďom trhu. Zato akciám sa darilo. S príchodom nového tisícročia sa začal aj nový rastový komoditný cyklus, keď sa ceny komodít odrážajú od svojho dna. Takéto dlhodobé komoditné (a inverzne k nim aj akciové) trendy sa od roku 1870 vystriedali štyri a trvali najmenej 15 rokov.

 

Čo stojí za týmto opakujúcim sa cyklom dlhodobého rastu a poklesu cien komodít? V podstate ide o ekonomický cyklus podobný iným sektorom. Pri nízkych cenách sa nájde len málo spoločností, ktoré by ťažili či pestovali komodity. Tento úbytok komoditných podnikateľov zníži ponuku komodity až do fázy, keď vznikne nerovnováha ponuky a dopytu. Nerovnováha začne tlačiť na vyššie ceny komodity, s rastúcimi cenami sa do sektoru púšťajú nové firmy až do vyvrcholenia komoditného boomu. Vtedy je do komodít namočených toľko podnikov, že ponuka prevýši dopyt a to začne opäť tlačiť ceny smerom nadol.

 

Zvláštnosťou komodít oproti iným odvetviam ekonomiky je, že ich cyklus trvá veľmi dlho. Otvoriť medenú baňu, navŕtať ropný vrt, vychovať býka či vypestovať kávovník nie je vecou jedného či dvoch rokov. Od geologického prieskumu až po spustenie ťažby môže prejsť 4 – 8 rokov. Pravda, ak sa vôbec podarí baňu otvoriť. Pri tom všetkom treba zápasiť s nedostatkom personálu, lebo počas útlmu komodít sa ťažbe nikto nevenoval.

 

Aj keby Rogersova predpoveď o 15- až 20- ročnom býčom trhu nevyšla a aktuálny komoditný boom by čoskoro vyvrcholil, nie je dôvod ignorovať celú jednu triedu aktív, ktorá umožní lepšie diverzifikovať vaše portfólio. Páni Gorton a Rouwenhorst v štúdii Facts and fantasies about commodity futures vyhodnotili, že za obdobie 1959 – 2003 mali akcie a komodity vzájomne opačnú koreláciu, približne rovnaký výnos, ale komodity mali o niečo menšiu volatilitu. Zároveň boli v tomto období komodity účinnou ochranou proti inflácii, čo sa už nedalo povedať o dlhopisoch, ale ani o akciách.

výnosy komodít

výnosy a volatilita komodít

Korelácia komodít s infláciou

 

Čo konkrétne sa skrýva za slovom komodity? Najviac medializovaná komodita je ropa, ktorá spolu so zemným plynom, vykurovacím olejom atď. patrí medzi energetické komodity. Druhou najviac skloňovanou surovinou je zlato, ktoré spolu so striebrom, platinou atď. patrí medzi drahé kovy. Nikel, železná ruda, meď, zinok olovo patria medzi priemyselné kovy. Bavlna, káva, kakao, sója, ryža, pšenica zase medzi poľnohospodárske komodity.

 

Ak ich ceny rastú, zvyšujú sa zároveň náklady na výrobu aj náklady služieb pre väčšinu firiem v ekonomike. To znižuje ziskovosť firiem. Zároveň ale ťažiari, poľnohospodári a ich dodávatelia ziskovosť zvyšujú. Každopádne väčšina ekonomiky dlhodobo rastúcimi cenami komodít skôr trpí. To je aj dôvod negatívneho vzťahu výnosov komodít oproti akciovým indexom. Dôvodom pozitívnej korelácie komodít s infláciou je ten, že sami sú jej súčasťou. Inflácia je vlastne index rastu cien, ktorého súčasťou komodity samozrejme sú.

 

Ako môže malý investor diverzifikovať svoje portfólio tým, že do neho zaradí ďalšiu triedu aktív – komodity? Na Slovensku je dostupných len niekoľko podielových fondov zameraných na komodity. Zatiaľ nie je okolo komodít taký humbuk ako nie tak dávno okolo technologických fondov, realitných fondov a fondov nových ekonomík. Keď tento humbuk príde a pšeničné, olovené, uhoľné fondy budú aj na Slovensku rásť ako huby po daždi, treba zostriť pozornosť a pomaly zvažovať vystúpenie z komoditného vlaku.

 

Zatiaľ máme k dispozícii jeden komoditný podielový fond, diverzifikovaný na všetky druhy komodít od správcu Pioneer Investments. Investuje do komoditných derivátov. Niekoľko ďalších fondov je úzko zameraných na jeden sektor, a to na ropu alebo zlato, a jeden jediný na priemyselné kovy. Zároveň sú to akciové sektorové fondy, čiže neinvestujú do komoditných futures, ale akcií spojených s komoditami. Tým, že správcovia obchádzajú priemyselné kovy a poľnohospodárske plodiny, zvyšujú riziko pre investorov túžiacich po diverzifikácii, ktorú sami tak často zdôrazňujú. Navyše, populárna ropa a zlato majú s väčšou pravdepodobnosťou rastový potenciál vyčerpaný prudkým rastom v minulosti, naproti zabudnutej káve, uhliu alebo olovu. To len potvrdzuje, že záujem správcov fondov je len o momentálne populárne odvetvia a to, čo v minulosti nieslo vysoké výnosy, bez ohľadu na riziká.

 

Väčší výber majú o čosi viac skúsení investori, ktorí sa už zorientovali na burze v ETF fondoch, investičných certifikátoch. Možností, ako investovať do jednotlivých komodít, ale aj diverzifikovaných fondov naviazaných zvyčajne na jeden z komoditných indexov, je veľa. Pre zbehlých burziánov je tu aj možnosť investície priamo do akcií firiem naviazaných na komodity (servisné alebo ťažobné spoločnosti), do futures kontraktov a iných derivátov na jednotlivé komodity.

 

Ako má investovať skúsený investor, písať nemusím. A ako nemá investovať do komodít neskúsený investor?

 

  1. Ignorovať telefonáty, reklamy, webové stránky, ktoré lanária na obchodovanie na komoditných trhoch.
  2. Rovnako ignorovať ponuky „odborníkov“ na obchodovanie za nich s ich peniazmi.
  3. Ignorovať zaistené fondy a iné garantované produkty naviazané na komodity.
  4. Neinvestovať (na základe minulých výsledkov) do sektorových fondov zameraných na jednu komoditu alebo len jednu vetvu komodít (najčastejšie ropu alebo drahé kovy).

Správne riešenie je rozšírenie svojho fondového portfólia alebo sporiacej schémy o diverzifikované komoditné fondy, zahrňujúce okrem drahých kovov a energií aj priemyselné kovy a poľnohospodárske produkty.

 

Väčšina komodít sa obchoduje v dolároch. Preto prijatím eura na Slovensku neodpadne menové riziko spojené s investovaním do komodít. Odporúčam teda hľadať fondy, ktoré sú zaistené voči menovému riziku. Pritom nezabudnite, že samotné označenie eura alebo koruny za referenčnú či denominačnú menu vo fonde nestačí. Pri vyšších sumách si môžete menové riziko zabezpečiť aj mimo fondu.

Súvisiace články: 

Komodity - ešte stále žhavé?

Diskusia k článku

Jima Rogers a komodity

Televízna diskusia o Jimovi Rogersovi a knihe Žhavé komody

 

Obrázky sú použité zo štúdie Facts and fantasies about commodity futures

 

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne
Súvisiace články