Magazín ako investovať

Investovanie, financie, sporenie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Across Absolut + a Fix +

Keďže sa viacerí čitatelia zaujímali o Acrossácke produkty Absolut+ a Fix+, vybrali sme sa priamo do Acrcossu na mystery shopping, preskúmať tieto finančné produkty pre vás. Do Acrossu som sa objednala ako bežný klient a nechala si odprezentovať Absolut + aj Fix +.

Across Absolut+

Across Absolut+ funguje od 1. marca 2011. Jeho cieľom je dosiahnuť 10-percentnú výnosnosť ročne bez ohľadu na vývoj finančných trhov (po očistení o poplatky), zatiaľ sa však cieľ nenaplnil. V tomto produkte je k aktuálnemu dátumu spravovaných cca. 1 milión EUR, priemerná investícia na jedného klienta v tomto produkte je cca. 30-tis. EUR. Minimálna investícia je 10-tis. EUR.

Na trhu je už 15 mesiacov, pričom od desiateho mesiaca existencie na webe nie je aktualizovaný výnos (po desiatich mesiacoch deklarujú 7,38 %).

Absolut+ reguláciou nespadá ani do kategórie hedge fondov, ani podielových fondov. Je to riadené portfólio spravované obchodníkom s cennými papiermi.

So 60 % objemu portfólia sa obchodujú menový pár EUR/USD a v menšej miere aj GBP/USD, zlato, S&P 500 a ďalšie. Zvyšných 40 % objemu portfólia sa ukladá v bankách na overnight sadzbách a jednomesačné úložky v bankách.

Hlavným traderom je Branislav Habán, rovnako ako v hedge fonde Polaris Alpha, ktorý má rovnakú stratégiu. Branislav Habán riadi portfólio so svojím tímom 8 traderov, kde každý trader pracuje na časti objemu. Veľkosť objemu má každý trader pridelený podľa jeho historických výkonov. Obchody sa realizujú cez brokera Marex Spektron Financials, kde na základe dlhoročnej spolupráce si vyjednali vraj „zanedbateľné“ transakčné náklady. Za deň sa vykoná na tomto produkte cca. 70 obchodov (niekedy aj 200), priemerná doba otvorenej pozície je cca. 7 min. Stratégia má vypracovaný risk a money management so striktným dodržiavaním stoploss príkazov. Winning ratio je cca. 62 %.

Poplatky, ktoré znáša klient, sú vstupný (4 % - 2 % podľa objemu) a 24 % z čistého zisku. Deklarovaná cieľová ročná výnosnosť produktu (10 %) je chápaná po očistení o poplatky. Ďalšie poplatky nie sú. Manažérsky poplatok je 0%, poplatok za výstup je 0,- EUR. Vystúpiť môže klient iba ku koncu mesiaca, avšak s ohlásením min. 1 týždeň vopred.

Branislav Habán je v predstavenstve spoločnosti Sympatia Financie, o.c.p., a.s. (dcérska spoločnosť Across Wealth Management, cez ktorú sa spravuje vraj aj tento produkt). V minulosti pracoval v slovenskom Fimexe v rakúskej Erste.

Accross Fix+

Nástrojmi, ktoré sú použité v tomto produkte, sú vlastné emisie dlhopisov a zmeniek so splatnosťou 3 - 24 mesiacov. Je to emitovaný dlh spoločnosti Across. Klient sa stáva veriteľom Acrossu.

Pri dlhopise je minimálna investícia 10-tis. EUR. Objem celkovej emisie dlhopisu je 15 mil. EUR. Ide o Zero-coupon bond (0 % kupón) so splatnosťou 15. 4. 2014. Pri zmenkách ide o splatnosť 3 - 12 mesiacov, minimálny vklad je 30-tis. EUR, bez vstupného poplatku.

Sadzba (výnos pre klienta) produktu „Across Fix+“ závisí od investovaného objemu a dĺžky investície. Detaily nižšie v tabuľke:

 

10- až 29-tis. €

30- až 49-tis. €

50-tis. € a viac

3M zmenka

-

5,00 %

5,50 %

6M zmenka

-

5,50 %

6,00 %

9M zmenka

-

6,00 %

6,50 %

12M zmenka

-

7,00 %

7,50 %

Dlhopis do 15. 4. 2012

6,50 %

7,00 %

7,50 %

Dlhopismi a zmenkami sa financujú investičné aktivity. Otázka znie, kde sú tieto prostriedky investované.

Pri verejnej emisii dlhopisov je k dispozícii prospekt emitenta, kde je investičný zámer popísaný spolu s hospodárskymi výsledkami. V prípade Acrossu však musí stačiť hrubý zoznam investičných projektov a informácie získané pri osobnom rozhovore. Tu je popis niektorých projektov Acrossu:

· Projekt pozemky v Devínskej Novej Vsi s rozpočtom cca. 10 mil. EUR (kapitál Acrossu aj klientov), za ktorý sa nakupujú malé parcely pozemkov s cieľom predaja vcelku jednému investorovi. Ak tento plán nevyjde, alternatívou je predaj po menších parcelách viacerým záujemcom.

· Ďalší projekt je e-shop 123shop.cz pri nákladoch 1,4 mil. EUR. Momentálne prebieha reštrukturalizácia web stránky, plánuje sa prostredníctvom nej predávať zmiešaný tovar, predovšetkým elektronika. Už existuje aj budúci záujemca, veľká sieť elektropredajní. Across plánuje tento projekt predať v horizonte dvoch rokov.

· Pri Banskej Štiavnici vlastní skupina Across sedačkovú lanovku a hotel (detaily neznáme), vo Vysokých Tatrách hotel Sliezsky dom a pozemky Hradný vrch a Machnáč.

· Medzi už uzavreté (predané) projekty patrí administratívna budova v Petržalke (bývalý Matador), ktorý sa predal po troch rokoch s výnosom pre klientov vo výške 7 %. Ďalej lekárne Dom zdravia (predané Pente, rebranding na Dr. Max), pozemok v Dúbravke pre stavbu Kauflandu. Okrem týchto aktivít vykupujú pohľadávky a outsorcujú ich vymáhacím spoločnostiam.

Across ponúka aj produkt „Across Zmenka FX“ (ekvivalent produktu fix+, s možnosťou vkladu aj v cudzej mene – USD, GBP, CZK). Úročenie je zobrazené nižšie:

 

30- až 99-tis. €

100- až 249-tis. €

250- až 499-tis. €

500-tis. € a viac

3M zmenka

4,00 %

 

 

indiv.

6M zmenka

4,50 %

5,50 %

6,00 %

indiv.

9M zmenka

5,00 %

6,00 %

6,50 %

indiv.

12M zmenka

6,00 %

7,00 %

7,50 %

indiv.

A produkt „Across Zmenka“ (ďalší ekvivalent fix+), ale tiež s odlišným úročením:

 

30- až 99-tis. €

100- až 249-tis. €

250- až 499-tis. €

500-tis. € a viac

3M zmenka

5,00 %

 

 

indiv.

6M zmenka

5,50 %

6,50 %

7,00 %

indiv.

9M zmenka

6,00 %

7,00 %

7,50 %

indiv.

12M zmenka

7,00 %

8,00 %

8,50 %

indiv.

 

Pri oboch týchto posledných produktoch platí min. investícia 30-tis. EUR (alebo ekvivalent v cudzej mene) a splatnosť 3 - 12 mesiacov, bez vstupného poplatku.

Diskusia k článku je tu

 

Toto je stará verzia webu bežiaca na Joomle. Nové články a nové nástroje pre investorov nájdete na hlavnej stránke: ako-investovat.sk

Asociácia obchodníkov s cennými papiermi

Anketa

Vráti sa Grécko ku drachme?
 


Finkulačka


Finančná kalkulačka
 Eur/měs
%p.a./rok
let
 Eur

podrobne