Českí a slovenskí brokeri - prehľadné porovnaniePorovnanie brokerov

Názov brokera USA Nemecko Česko Minimálny vklad Investičné produkty
Atlantik 0,30%, min. 20 USD 0,30%, min. 15EUR 0,25%, min. 100CZK nie je potrebný Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, Podielové fondy, Dlhopisy
Capital Markets 1,5% + 25 USD 1,5% + 30€ 750CZK + 1,5%
nie je potrebný Forex, Podielové fondy, CFDs
DEGIRO 0,50 € + USD 0,004 za akciu 2,00 € + 0,02% 20 Kč + 0,10% 0,01 CZK Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, CFDs, Dlhopisy, Opcie
Fio banka 7,95 USD do 100ks;
9,95 USD nad 100ks
0,15%, min. 9,95€ V prípade pražskej burzy (BCPP) sú poplatky nasledujúce:

0,35 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1.190 Kč

V prípade českej burzy RM-SYSTÉM sú poplatky nasledujúce:

Pokyn EasyClick: 0,29 % z objemu obchodu, max. 3 400 Kč
Štandardný pokyn: 0,35 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1 190 Kč
nie je potrebný Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, Dlhopisy
HighSky Brokers, a.s. Variabilní spready Variabilní spready Variabilní spready nie je potrebný Akcie, Futures, Forex
Lynx Broker 0,01 USD/akcia, min. 5 USD 0,12%, min. 6 EUR 50 000 CZK Akcie, ETF, Futures, Forex, CFDs, Opcie
PatriaDirect min. 14,90 USD;
4,90 USD + 0,10% objem nad 300 000CZK
16,90€ objem do 299999CZK;
6,90€ + 0,15% objem nad 300000CZK
0,45%, min. 80CZK objem <99999CZK;
200CZK + 0,30% objem <299999CZK;
400CZK + 0,25% objem <499999CZK;
1250CZK + 0,10% objem <999999CZK;
1750CZK + 0,05% objem >1999999CZK
2000 CZK + 0,04% objem >2000000 CZK
nie je potrebný Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, Forex, Podielové fondy
RMS Finport 0,01 USD/akcie, min. 6,95USD 0,12%, min. 7,95€ CFD - 0,255%, min 90 CZK + 15 CZK pokyn 5000USD Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, Forex, Dlhopisy, Opcie
Saxo 0,02 USD/akcia, min. 15 USD 0,10%, min. 12€ 0,28%, min. 500CZK 10 000 USD Akcie, ETF, Futures, Forex, CFDs, Dlhopisy, Opcie
STOX.CZ 0,005 / akcii, min. 6 USD 0,10 % z objemu, min. 8 EUR 3000 USD Akcie, ETF, Forex