Českí a slovenskí brokeri - prehľadné porovnanie

Atlantik

Investičné produkty Akcie, ETF, Futures, Investičné certifikáty, Warranty, Podielové fondy, Dlhopisy
Obchodované trhy (+poplatky) - USA 0,30%, min. 20 USD
Obchodované trhy (+poplatky) - Nemecko 0,30%, min. 15EUR
Obchodované trhy (+poplatky) - Česko 0,25%, min. 100CZK
Obchodované trhy (+poplatky) - Maďarsko 0,35%, min. ekviv. 17€
Obchodované trhy (+poplatky) - Poľsko 0,35%, min. ekviv. 17€
Obchodované trhy (+poplatky) - Švajčiarsko ekviv. 15€ + 0,30%
Obchodované trhy (+poplatky) - Rusko 20 USD + 0,70%
Obchodované trhy (+poplatky) - VB ekviv. 15€ + 0,30%
Obchodované trhy (+poplatky) - iné trhy záp. Európa ekviv. 15€ + 0,30%;
Ázie 20USD + 0,45%;
ostatné trhy 20USD+ 0,70%
Poplatok za vedenie evidencie CP - ČR (objem CP v trh. hod.) 0,75 * 0,026 p.a.
Poplatok za vedenie evidencie CP - iné trhy Polsko, SVK, Maďarsko 0,15% p.a.;
záp. Evropa, USA, Ázie 0,10% p.a.;
ostatní trhy 0,30% p.a.
Poplatok za neaktivitu neúčtuje sa
Poplatok za správu fin. prostriedkov neúčtuje sa
Minimálny vklad nie je potrebný
Platforma vlastní aplikace eATLANTIK

« Späť na prehľad brokerov