Slovenská burza - poplatky pri nákupe/predaji slovenskych akcií

Poplatky bánk a obchodníkov pri prevode slovenských akcií. Poplatky sa skladajú z poplatku banky/obchodníka a poplatkov burzy a CDCP. Najvýhodnejšie vychádza Patria Direct (online platforma). A z pobočkových riešení je najlepšia Poštová Banka a RMS Market.Porovnanie poplatkov za sprostredkovanie obchodu s CP na BCPB

Názov banky/spoločnosti Poplatok za sprostredkovanie obchodu na BCPB* Poplatok pri predaji (2ks OTP) Poplatok pri predaji (10ks Slovnaft)
ČSOB, prostredníctvom Patria Direct 0,70%, min. 7,90€ pri objeme do 99 999CZK
11,90€ + 0,55% pri objeme do 299 999CZK
34,90€ + 0,40% pri objeme do 499 999CZK
69,90€ + 0,25% pri objeme nad 500 000CZK"
provízia za sprostredkovanie 7,90€
poplatok tretích strán 2,10€ + 0,08% z obchodu, min. 0,33 €
spolu 10,33€
provízia za sprostredkovanie 7,90€
poplatok tretích strán 2,10€ + 0,08% z obchodu, min. 0,33 €
spolu 10,33€
OTP banka 1,50% z objemu obchodu, min. 17€ pri objeme do 3400€
51€ + 0,60% z objemu nad 3400€ pri objeme do 34000€
cena dohodou, min. 102€ pri objeme nad 34000€
min. poplatok OTP 17€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 20,10€
min. poplatok OTP 17€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 20,10€
Poštová banka 5€ pri objeme do 1000€
0,40%, min. 5€ pri objeme do 10000€
0,30%, min. 40€ pri objeme do 30000€
individuálne pri objeme nad 30000€
min. poplatok PB 10€1
poplatok za uzatvorenie zmluvy 5€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 18,10€
min. poplatok PB 5€
poplatok za uzatvorenie zmluvy 5€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 13,10€
Prima banka 1,20% z objemu, min. 50€ min. poplatok Prima banke 50€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 53,10€
min. poplatok Prima banke 50€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 53,10€
Slovenská sporiteľňa 1% z objemu transakcie, min. 25€ pri objeme do 15000€
150€ + 0,70% z objemu nad 15000€ pri objeme do 30000€
255€ + 0,50% z objemu nad 30000€ pri objeme do 150000€
855€ + 0,25% z objemu nad 150000€ pri objeme do 500000€
individuálne pri objeme nad 500000€
min. poplatok SLSP 25€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
presun akcií na účet SLSP (ak nie sú na účte SLSP) 20€
spolu cca 48,10€
min. poplatok SLSP 25€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
presun akcií na účet SLSP (ak nie sú na účte SLSP) 20€
spolu cca 48,10€
Tatra banka 1,5% z objemu obchodu, min. 25€ min. poplatok TB 25€ (vrátane poplatkov tretích strán)
spolu 25€
min. poplatok TB 25€ (vrátane poplatkov tretích strán)
spolu 25€
Unicredit bank 1%, min. 35€ pri objeme do 165000€
dohodou pri objeme nad 165000€
min. poplatok Unicredit 35€ (vrátane poplatkov tretích strán)
spolu 35€
min. poplatok Unicredit 35€ (vrátane poplatkov tretích strán)
spolu 35€
Volksbank 1,30%, min. 16,60€ pri objeme do 16596,96€
1,10% pri objeme do 33193,92€
0,80% pri objeme do 99581,76€
0,60% pri objeme do 331939,19€
0,50% pri objeme nad 331939,20€
min. poplatok Volskbank 16,60€
transakčný poplatok 3,98€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
zaregistrovanie PPN s CP 0,40€
spolu 24,08€
min. poplatok Volskbank 16,60€
transakčný poplatok 3,98€
poplatok BCPB 1€
poplatok CDCP 2,10€
zaregistrovanie PPN s CP 0,40€
spolu 24,08€
VÚB 0,95%, min. 16,60€ pri objeme do 33200€
315,40€ + 0,5% z objemu obchodu nad 33200€ pri objeme do 332000€
1809,40€ + 0,25% z objemu obchodu nad 332000€ pri objeme do 664000€
2640€ + individuálne pri objeme nad 664000€
min. poplatok VÚB 16,60€
poplatky tretích strán 6,07€
spolu 22,67€
min. poplatok VÚB 16,60€
poplatky tretích strán 6,07€
spolu 22,67€
RMS Market 6%, min. 1€ pri objeme do 33,19€
1,99€ + 3% zo sumy nad 33,19€ pri objeme do 165,97€
5,97€ + 1,5% zo sumy nad 165,97€ pri objeme do 3319,39€
53,28€ + 0,7% zo sumy nad 3319,39€ pri objeme do 33193,92€
264,40€ + 0,25% zo sumy nad 3319,39€ alebo dohodou pri objeme nad 33193,92€
manipulačný poplatok 5€
poplatok za predaj 1€
poplatok BCPB 1€
poplatok člena CDCP 1,29€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 10,39€
manipulačný poplatok 5€
poplatok za predaj 8,22€
poplatok BCPB 1€
poplatok člena CDCP 1,29€
poplatok CDCP 2,10€
spolu 17,61€

1 min. poplatok 10€ je za realizáciu obchodu s akciami obchodovanými na vedlajšom trhu, na ktorom sa obchoduje aj OTP; pri akciách obchodovaných na hlavnom trhu sa platí min. 5€

Poplatky CDCP

Poplatok za zriadenie účtu Poplatok za vedenie účtu majiteľa Poplatky za prevod a prechod CP Poplatky za prevod CP, ak príkaz podá burza Cena za zúčtovanie príkazu
bezplatné 0,045% z objemu CP, min. 10€, max. 165€ za kal. rok bez DPH 3,30€ prevod do 50ks CP
6,60€ prevod od 51ks CP
0,50€ + DPH 1,50€