České akcie - dividendy, zisky, tržby

ČEZ, a.s. (CEZ)

ČEZ, a. s. je dominantní výrobce elektřiny v Česku a největší česká společnost

  • Zisk po zdanení - ČEZ, a.s.
  • Dividenda - ČEZ, a.s.
  • Aktíva - ČEZ, a.s.
  • Vlastný kapitál - ČEZ, a.s.
  • Tržby - ČEZ, a.s.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 209 761 198 848
Zisk/strata za účtovné obdobie 40153 40 753 47 158
Čistý zisk na akciu - zriedený 77,6 76,3 88,5
Dividenda 40 45 53
Vlastný kapitál celkom 254219 232 078 227 051
Aktíva celkom 636070 598 107 543 691
Záväzky celkom 381851 366 029 316 640

Dokumenty k akcii:
Výroční zpráva ČEZ 2009
Výroční zpráva ČEZ 2010
Výroční zpráva ČEZ 2011
Výroční zpráva ČEZ 2008
Předběžná zpráva ČEZ 2012
Výroční zpráva ČEZ 2012


« Späť na prehľad českých akcií