České akcie - dividendy, zisky, tržby

PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS)

Firma vyrábí netkané textlie a textilie z polypropylenu a polyetylenu používané v domácnosti i průmyslu

  • Zisk po zdanení - PEGAS NONWOVENS SA
  • Dividenda - PEGAS NONWOVENS SA
  • Aktíva - PEGAS NONWOVENS SA
  • Vlastný kapitál - PEGAS NONWOVENS SA
  • Tržby - PEGAS NONWOVENS SA

2011 2010 2009
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 165,85 148,15 123,45
Zisk/strata za účtovné obdobie 13,97 21,04 20,80
Čistý zisk na akciu - zriedený 1,51 2,28 2,25
Dividenda 1 0,95 0,90
Vlastný kapitál celkom 130,76 129,04 113,27
Aktíva celkom 302,94 251,22 235,85
Záväzky celkom 172,18 122,18

Dokumenty k akcii:
výročná správa Pegas 2009
výročná správa Pegas 2010
výročná správa Pegas 2011


« Späť na prehľad českých akcií