České akcie - dividendy, zisky, tržby

Philip Morris ČR a.s. (TABAK)

Philip Morris vyrábí, distribuuje a prodává cigarety a tabákové produkty

  • Zisk po zdanení - Philip Morris ČR a.s.
  • Dividenda - Philip Morris ČR a.s.
  • Aktíva - Philip Morris ČR a.s.
  • Vlastný kapitál - Philip Morris ČR a.s.
  • Tržby - Philip Morris ČR a.s.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 12963 12 155 11 402
Zisk/strata za účtovné obdobie 2441 2 541 2 390
Čistý zisk na akciu - zriedený 889 926 870
Dividenda 1 260 780
Vlastný kapitál celkom 8196 8 271 9 177
Aktíva celkom 17820 17 433 15 741
Záväzky celkom 9 162 6 564

Dokumenty k akcii:
výročná správa PM 2009
výročná správa PM 2010
výročná správa PM 2011
výročná správa PM 2012


« Späť na prehľad českých akcií