České akcie - dividendy, zisky, tržby

Telefónica Czech Republic, a.s. (SPTT)

Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu

  • Zisk po zdanení - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Dividenda - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Aktíva - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Vlastný kapitál - Telefónica Czech Republic, a.s.
  • Tržby - Telefónica Czech Republic, a.s.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 50534 52 388 55 712
Zisk/strata za účtovné obdobie 6776 8 684 12 280
Dividenda 27 40 40
Vlastný kapitál celkom 60574 69 097 73 176
Aktíva celkom 79199 88 979 92 780
Záväzky celkom 18625 19 885 19 616

Dokumenty k akcii:
výročná správa Telefónica 2009
výročná správa Telefónica 2010
výročná správa Telefónica 2011
výročná správa Telefónica 2012


« Späť na prehľad českých akcií