České akcie - dividendy, zisky, tržby

VIENNA INSURANCE GROUP (VIG)

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší pojišťovnou na českém trhu

  • Zisk po zdanení - VIENNA INSURANCE GROUP
  • Dividenda - VIENNA INSURANCE GROUP
  • Aktíva - VIENNA INSURANCE GROUP
  • Vlastný kapitál - VIENNA INSURANCE GROUP
  • Tržby - VIENNA INSURANCE GROUP

2012 2011 2010
Zisk/strata za účtovné obdobie 467,324 441,91 413,25
Čistý zisk na akciu - zriedený 3,17 2,87 2,97
Dividenda 1,20 1,10 1
Vlastný kapitál celkom 5751,87 5 049,64 5 029,65
Aktíva celkom 42336,39 39 769,65 39 472,92
Záväzky celkom 36584,52 34 720,01 34 443,27

Dokumenty k akcii:
výročná správa VIG 2009
výročná správa VIG 2010
výročná správa VIG 2011
výročná správa VIG 2012


« Späť na prehľad českých akcií