České akcie - dividendy, zisky, tržby

ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G. (ECM)

Skupina ECM je investor do nemovitostí a integrovaná realitní společnost

  • Zisk po zdanení - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Aktíva - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Vlastný kapitál - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.
  • Tržby - ECM REAL ESTATE INVESTMENTS A.G.

2011 2010 2009
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 22,52 105,66 36,85
Zisk/strata za účtovné obdobie -66,29 -94,52 -62,28
Čistý zisk na akciu - zriedený -7,20 -9,80 -6,10
Vlastný kapitál celkom -133,931 30,26
Aktíva celkom 105,964 156,209 341,69
Záväzky celkom 239,895 229,037

Dokumenty k akcii:
výročná správa ECM 2009
výročná správa ECM 2010
výročná správa ECM 2011


« Späť na prehľad českých akcií