České akcie - dividendy, zisky, tržby

UNIPETROL, a.s. (UNIP)

Unipetrol je vedoucí skupinou v oblasti zpracování ropy a petrochemie v České republice a jedním z hlavních hráčů ve střední a východní Evropě

  • Zisk po zdanení - UNIPETROL, a.s.
  • Aktíva - UNIPETROL, a.s.
  • Vlastný kapitál - UNIPETROL, a.s.
  • Tržby - UNIPETROL, a.s.

2012 2011 2010 2009 2008
Aktíva celkom 50632 57 175,81 61 470,80 58 249,13
Daň z príjmu -1274 -29,80 -248,96
Dividenda 313 17,65
Dlhodobé aktíva celkom 26051 31 917,83 36 351,08
Dlhodobé bankové úvery 2,26 2 005,37 2 013,36
Dlhodobé rezervy 373 363,39 392,79
Dlhodobé záväzky 947 4 047,07 4 311,74
Hrubý zisk/stráta 3170 1 876,12 4 333,58
Investície 384 396,41 354,62
Krátkodobé aktíva celkom 24581 25 257,99 25 119,72
Krátkodobé bankové úvery 2836 902,91 212,45
Krátkodobé pohľadávky 10575 10 628,18 9 487,63
Krátkodobé rezervy 508 1 173,29 1 301,69
Krátkodobé záväzky 20157 20 274,63 18 359,35
Menšinový podiel -7 -6,82
Nerozdelený zisk a fondy 11402 14 727,47 20 666,23
Náklady na predaný tovar, výrobky a poskytnuté služby -104111 -95 551,47 -81 632,95
Odbytová a správna réžia 3195 -3 220,17 -3 140,26
Odložená daňová pohľadávka 307 39,69 48,28
Odložený daňový záväzok 388 1 575,53 1 758,77
Ostatné dlhodobé záväzky 184 102,77 146,82
Ostatné finančné náklady a výnosy, netto -674 -574,31 -492,36
Ostatné krátkodobé aktíva 988 125,06 141,78
Ostatné krátkodobé záväzky 827
Ostatný krátkodobý finančný majetok 33 388,53 540,34
Ostatné nehmotné aktíva 2 508,47 1 908,95
Ostatný neobežný majetok 80,17 130,22
Ostatné prevádzkové náklady -4849 -5 085,17 -406,89
Ostatné prevádzkové výnosy 860 1 059,52 891,62
Pasíva celkem 50632 57 175,81 61 470,80 58 249,13
Peniaze a peňažné ekvivalenty 3058 2 470,56 4 741,83
Pozemky, budovy a zariadenie, netto 23326 28 893,10 33 909,01
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Splatná daňová pohľadávka 34 36,21 14,62
Splatný daňový záväzok 56 18,27 23,13
Súvaha (mil. Kč) aktíva 58 696,07
Súvaha (mil. Kč) pasíva 58 696,07
Tržby (mil. Kč) 98 143,95
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 107281 97 427,59 85 966,54 67 386,50
Vlastný kapitál celkom 29529 32 854,12 38 799,71 37 871,34
Vlastný kapitál pripadajúcí vlastníkom materskej spoločnosti 29536 32 860,94 38 799,71
Vlastní kapitál (mil. Kč) 38 912,84
Zisk po zdanení (mil. Kč) 65,07
Zisk po zdanení prislúchajúci akcionárom materskej spoločnosti -3325 -5 973,81 936,73
Zisk po zdanení prislúchajúci držiteľom menšinových podielov -0,21
Zisk/strata pred zdanením -4688 -5 944,01 1 185,69
Zisk/strata z bežnej činnosti -4014 -5 369,70 1 678,06
Zisk/strata za účtovné obdobie -3414 -5 973,81 936,73 -845,27
Základný kapitál 18133 18 133,48 18 133,48
Zásoby 9893 11 609,46 10 193,52
Záväzky celkom 21104 24 321,70 22 671,09
Záväzky z obchodných vzťahov a iné záväzky 15929 18 180,17 16 822,08
Čistý zisk na akciu - základný -18,83 -32,61 5,17 -4,63 0,36
Čistý zisk na akciu - zriedený -18,83 -32,61 5,17 -4,63 0,36

2007 2006 2005 2004 2003
Aktíva celkom 66 139,76 71 906,99 76 441,64 72 143,60 70 902,53
Dividenda 17,65
Pasíva celkem 66 139,76 71 906,99 76 441,64 72 143,60 70 902,53
Poznámka IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii IFRS, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 88 778,51 94 642,13 80 946,34 71 097,59 67 940,71
Vlastný kapitál celkom 42 138,07 41 160,19 39 695,63 33 421,53 28 756,13
Zisk/strata za účtovné obdobie 1 277,44 1 693,28 3 407,11 3 709,73 -208,94
Čistý zisk na akciu - základný 6,73 8,82 18,91 20,07 -1,15
Čistý zisk na akciu - zriedený 6,73 8,82 18,91 20,07 -1,15

2002 2001 2000 1999 1998
Aktíva celkom 68 456,54 87 107,02 77 238,80 68 665,91 60 951,86
Pasíva celkem 68 456,54 87 107,02 77 238,80 68 665,91 60 951,86
Poznámka Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii Konsolidovaná účetní závěrka, hodnoty v milionech kromě údajů na akcii
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 60 197,21 80 630,18 74 484,12 51 809,14 49 947,21
Vlastný kapitál celkom 28 623,64 33 724,50 29 154,21 26 532,93 25 972,64
Zisk/strata za účtovné obdobie 434,76 2 373,41 4 411,41 2 593,14 1 346,40
Čistý zisk na akciu - základný 3,69 12,20 17,48 10,60 2,30
Čistý zisk na akciu - zriedený 3,69 12,20 17,48 10,60 2,30

« Späť na prehľad spoločnosti UNIPETROL, a.s.
« Späť na prehľad českých akcií