České akcie - dividendy, zisky, tržby

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

História spoločnosti TMR siaha až do roku 1992, keď bola pod názvom SKI Jasná, a.s. založená Fondom národného majetku SR. Verejne obchodovateľnou sa spoločnosť stala v novembri 1993, keď sa začalo s jej akciami obchodovať na regulovanom voľnom trhu BCPB. Je jednou z mála emisií, ktoré zostali obchodované na slovenskom kapitálovom trhu prakticky až dodnes. V roku 2003 bola spoločnosť premenovaná na JASNÁ Nízke Tatry, a.s., pričom k zmene na súčasný názov Tatry Mountain Resorts, a.s., došlo až v roku 2009. V októbri 2009 boli všetky akcie emitenta TMR prijaté na kótovaný paralelný trh BCPB. Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje portfólio najznámejších lyžiarskych rezortov na Slovensku. Obchodné aktivity TMR, a.s. sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory&Aquapark, Hotely a Realitné projekty.

  • Zisk po zdanení - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Dividenda - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Aktíva - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Vlastný kapitál - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Tržby - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 36,084 22,936
Zisk/strata za účtovné obdobie 10,19 9,027 5,759
Čistý zisk na akciu - zriedený 0,857
Dividenda 1,06 0,96 0,82
Vlastný kapitál celkom 272,686 269
Aktíva celkom 319,912 315,125 300,547
Záväzky celkom 43,496 42,439 31,538

Dokumenty k akcii:
výročná správa 2011
výročná správa 2012


« Späť na prehľad českých akcií