České akcie - dividendy, zisky, tržby

TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

História spoločnosti TMR siaha až do roku 1992, keď bola pod názvom SKI Jasná, a.s. založená Fondom národného majetku SR. Verejne obchodovateľnou sa spoločnosť stala v novembri 1993, keď sa začalo s jej akciami obchodovať na regulovanom voľnom trhu BCPB. Je jednou z mála emisií, ktoré zostali obchodované na slovenskom kapitálovom trhu prakticky až dodnes. V roku 2003 bola spoločnosť premenovaná na JASNÁ Nízke Tatry, a.s., pričom k zmene na súčasný názov Tatry Mountain Resorts, a.s., došlo až v roku 2009. V októbri 2009 boli všetky akcie emitenta TMR prijaté na kótovaný paralelný trh BCPB. Spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje portfólio najznámejších lyžiarskych rezortov na Slovensku. Obchodné aktivity TMR, a.s. sa koncentrujú do troch kľúčových segmentov: Hory&Aquapark, Hotely a Realitné projekty.

  • Zisk po zdanení - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Dividenda - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Aktíva - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Vlastný kapitál - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
  • Tržby - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.

Zisk po zdanení - TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.


Zisk po zdanení TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. »
Dividenda TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. »
Aktíva TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. »
Vlastný kapitál TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. »
Tržby TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s. »

« Späť na prehľad spoločnosti TATRY MOUNTAIN RESORTS, a.s.
« Späť na prehľad českých akcií