České akcie - dividendy, zisky, tržby

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD. (CETV)

Společnost vlastní a provozuje komerční televizní stanice ve střední a východní Evropě

  • Zisk po zdanení - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
  • Aktíva - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
  • Vlastný kapitál - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.
  • Tržby - CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENTERPRISES LTD.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 772,09 864,78 737,13
Zisk/strata za účtovné obdobie -546,38 -179,60 96,77
Čistý zisk na akciu - zriedený -6,69 -2,71 1,57
Vlastný kapitál celkom 631,27 1 017,94 1 247,75
Aktíva celkom 2174,7 2 681,77 2 940,55
Záväzky celkom 1543,45 1 663,83 1 692,80

Dokumenty k akcii:
výročná správa CME 2009
výročná správa CME 2010
výročná správa CME 2011
výročná správa CME 2012


« Späť na prehľad českých akcií