České akcie - dividendy, zisky, tržby

KIT Digital, Inc. (KITD)

KIT Digital je lídr na trhu softwaru pro zpracování videa

  • Zisk po zdanení - KIT Digital, Inc.
  • Aktíva - KIT Digital, Inc.
  • Vlastný kapitál - KIT Digital, Inc.
  • Tržby - KIT Digital, Inc.

2011 2010 2009
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 214,93 106,60 47,28
Zisk/strata za účtovné obdobie -27,12 -35,26 -19,94
Čistý zisk na akciu - zriedený -0,66 -1,63
Vlastný kapitál celkom 353,67 245,62 33,99
Aktíva celkom 498,18 298,66 80,41
Záväzky celkom 144,51 53,04

Dokumenty k akcii:
výročná správa KITD 2009
výročná správa KITD 2010
výročná správa KITD 2011


« Späť na prehľad českých akcií