České akcie - dividendy, zisky, tržby

Komerční banka, a.s. (KOMB)

Komerční banka je univerzální bankou a součástí mezinárodní skupiny Société Générale

  • Zisk po zdanení - Komerční banka, a.s.
  • Dividenda - Komerční banka, a.s.
  • Aktíva - Komerční banka, a.s.
  • Vlastný kapitál - Komerční banka, a.s.
  • Tržby - Komerční banka, a.s.

2012 2011 2010
Zisk/strata za účtovné obdobie 14231 9 718 13 410
Čistý zisk na akciu - zriedený 369,41 249,97 353
Dividenda 230 270 270
Vlastný kapitál celkom 100577 81 850 76 078
Aktíva celkom 786836 754 810 698 014
Záväzky celkom 686259 672 960 621 936

Dokumenty k akcii:
výročná správa KB 2009
výročná správa KB 2010
výročná správa KB 2011
výročná správa KB 2012


« Späť na prehľad českých akcií