České akcie - dividendy, zisky, tržby

New World Resources Plc (NWR)

Společnost se zabývá těžbou uhlí a výrobou koksovatelného uhlí pro ocelářský a energetický průmysl

  • Zisk po zdanení - New World Resources Plc
  • Dividenda - New World Resources Plc
  • Aktíva - New World Resources Plc
  • Vlastný kapitál - New World Resources Plc
  • Tržby - New World Resources Plc

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 1299,36 1 632,49 1 589,99
Zisk/strata za účtovné obdobie -1,25 129,82 221,27
Čistý zisk na akciu - zriedený 0,02 0,47 0,85
Dividenda 0,06 0,23 0,43
Vlastný kapitál celkom 758,25 752,56 809,40
Aktíva celkom 2201,3 2 374,05 2 258,21
Záväzky celkom 1443 1 621,50 1 448,82

Dokumenty k akcii:
výročná správa NWR 2009
výročná správa NWR 2010
výročná správa NWR 2011
výročná správa NWR 2012


« Späť na prehľad českých akcií