České akcie - dividendy, zisky, tržby

Orco Property Group S.A. (ORCO)

Orco Property Group je investorem, developerem a správcem nemovitostí v oblasti realit a hotelnictví ve střední Evropě

  • Zisk po zdanení - Orco Property Group S.A.
  • Aktíva - Orco Property Group S.A.
  • Vlastný kapitál - Orco Property Group S.A.
  • Tržby - Orco Property Group S.A.

2012 2011 2010
Tržby za predaj tovaru, vlastných výrobkov a služieb 259,56 157,60 314,66
Zisk/strata za účtovné obdobie -43,41 -51,56 222,65
Čistý zisk na akciu - zriedený -0,78 -3,66 9,90
Vlastný kapitál celkom 433,04 275,20 355,97
Aktíva celkom 1429,9 1 702,37 1 902,31
Záväzky celkom 996,83 1 427,17 1 546,34

Dokumenty k akcii:
výročná správa Orco 2009
výročná správa Orco 2010
výročná správa Orco 2011
výročná správa Orco 2012


« Späť na prehľad českých akcií