silvia.dutkova

1


Ako dopadli kontroly z inšpekcie práce v roku 2017?

tuesday
29.05.2018
Podnikanie

Vyššie pokuty, viac nedostatkov, aj neustály rast nelegálneho zamestnávania. Aj to bolo výsledkom aktívnej kontrolnej činnosti inšpektorov práce v roku 2017.   V minulom roku inšpektori skontrolovali 24 701 podnikateľov. Napriek tomu, že v roku 2016 bolo...


Osobné údaje zamestnancov, ich získavanie a spracúvanie zamestnávateľom podľa GDPR

thursday
19.04.2018
Podnikanie Komentáre k článku: 2

Nová legislatíva upresňuje, ale aj sprísňuje doterajšie povinnosti každého spracovateľa osobných údajov, ktorým je aj zamestnávateľ. V článku si rozoberieme hlavné zásady, pravidlá a povinnosti pri spracúvaní, zadefinujeme si, kto je...

Zásadné zmeny v pracovnej zdravotnej službe

thursday
28.12.2017
Podnikanie

Od 1.12.2017 sa zmenili niektoré povinnosti zamestnávateľa pri zabezpečovaní pracovnej zdravotnej služby a sprísnili sa podmienky týkajúce sa poskytovateľov tejto služby. Prvé termíny na splnenie niektorých povinností sú už predo dvermi.     ...

Zamestnávatelia, nezabudnite na zmeny od 1.1.2018 týkajúce sa minimálnej mzdy, nelegálneho zamestnávania a termínov v Sociálnej poisťovni

sunday
17.12.2017
Podnikanie

Od nového roka sa zvyšuje minimálna mzda a platia menej prísne podmienky pri posudzovaní nelegálneho zamestnávania. Zároveň aj Sociálna poisťovňa zmenila  termíny na odhlásenie zamestnanca z registra poistencov a prihlásenie zamestnávateľa do registra...

Povinnosť zamestnávateľa priradiť stupne náročnosti pracovným miestam v spoločnosti a ich vplyv na výšku minimálnej mzdy

thursday
30.11.2017
Podnikanie

Zákonnou povinnosťou každého zamestnávateľa je priradenie stupňa náročnosti každému pracovnému miestu v spoločnosti. Od stupňa náročnosti závisí výška minimálnej mzdy každého zamestnanca.   Pracovné miesto je súhrn...

Bezplatná prax

monday
06.11.2017
Vzdelanie

Môže si zamestnávateľ "bezplatne vyskúšať" zamestnanca ešte pred nástupom do zamestnania?   Áno, môže. Ale s obmedzenými možnosťami a za dodržania určitých podmienok.   V praxi môže dôjsť k situácii, že...

Máte zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikové práce? Zbystrite pozornosť – práve prebieha ďalšia akcia ŠKRTIČ.

tuesday
19.09.2017
Vzdelanie Komentáre k článku: 6

V mesiacoch september a október 2017 vykonávajú inšpektori práce celoslovenské kontroly zamerané na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia. Previerka sa týka zamestnávateľov, ktorí...

Aké firmy boli najviac kontrolované v roku 2016 zo strany orgánov inšpekcie práce?

monday
17.07.2017
Podnikanie

Národný inšpektorát práce zverejnil výsledky kontrol za rok 2016 z oblasti pracovnoprávnych vzťahov, dodržiavania povinností vyplývajúcich z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, z oblasti...

Zákaz maloobchodného predaja počas sviatkov - koho sa týka a aké sú výnimky

tuesday
04.07.2017
Podnikanie Komentáre k článku: 1

Od 1.6.2017 platí nová legislatíva týkajúca sa zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov. Išlo len o rozšírenie počtu dní, počas ktorých bude tento zákaz platiť. Napriek tomu, že ostatné podmienky sa nezmenili, s blížiacim sa prvým...
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)