Druhý pilier a dôchodkySte v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

Inštitút finančnej politiky (IFP) priniesol zaujímavú štúdiu. Ak ste ju vôbec nepostrehli a ste sporiteľom druhého piliera, určite by ste mali vedieť aspoň niektoré základné zistenia.   O tom, že Slováci majú úspory v II. pilieri až...


Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (jún 2018)

Prinášame Vám pravidelný mesačný reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera, rovnako aj dnes spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností...     Výkonnosť...


Ani sme si nevšimli a Indexové dôchodkové fondy sa zväčšili takmer o 4200%

Ak si ešte pamätáte... V roku 2013 prebehol v II. pilieri jeden veľmi dôležitý moment. V jeden jediný deň  30.4.2013 sa udiala v II. pilieri radikálna zmena. Doslova „reštart“ II. piliera. Absolútna väčšina peňazí sporiteľov (takmer...


Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (máj 2018)

Prinášame Vám pravidelný mesačný reporting výkonnosti dôchodkových fondov II. a III. piliera, rovnako aj dnes spolu s krátkym komentárom najdôležitejších zmien a skutočností...     Výkonnosť...


Mesačný reporting fondov II. a III. piliera (apríl 2018)

Aj investovanie do dôchodkových fondov je investovanie. Z istého uhla pohľadu zrejme aj jedným z najdôležitejších v živote, keďže sa jedná o našu vlastnú budúcnosť, ak sme sporitelia. Preto sme sa rozhodli, že budeme každý mesiac...


Výnosy a grafy fondov v druhom pilieri

thursday
11.02.2016
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 1

Radi by ste si porovnali výnosy svojho dôchodkového fondu s výnosmi iného fondu? Zaujíma vás, aký vplyv mala zmena legislatívy, či makroekonomickej situácie na majetok fondov? Prekonali výnosy vášho fondu aspoň mieru inflácie a dosiahli ste naozaj...


Ako zarába druhý pilier?

tuesday
19.01.2016
Druhý pilier a dôchodky | marcel.onufer Komentáre k článku: 8

Starnutie populácie je celoeurópskym problémom. Ani Slovensko - srdce Európy tento problém neobchádza a demografické prognózy len nasvedčujú, že dôchodkový systém bude musieť prejsť procesom reforiem. Jednou z už zavedených reforiem...


Aké zmeny nastali v 3. pilieri?

Od 1. januára 2014 si sporitelia v doplnkovom dôchodkovom sporení (3. pilier) sporia podľa nových podmienok. Dôležité je poznamenať, že sporitelia, ktorí uzatvorili zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení ešte pred týmto dátumom môžu na nové podmienky...


Koľko zarábajú DSSky na spravovaní úspor v druhom pilieri?

saturday
31.01.2015
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 14

V druhom pilieri sa v súčasnosti nachádza 6,46 miliárd EUR. Táto čiastka je rozložená v dvadsiatich dôchodkových fondoch spravovaných šiestimi správcovskými spoločnosťami. Najviac peňazí majú "pod sebou" Allianz (32,6%) a Axa (26,0%)....


Indexové fondy v druhom pilieri naberajú na atraktivite

saturday
27.12.2014
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 21

Hodnota majetku v indexových fondoch za posledný rok narástla o 181%, čo svedčí o tom, že sporitelia začínajú mať o tieto fondy záujem. Sporitelia v druhom pilieri majú možnosť si na dôchodok sporiť aj v dvoch fondoch súčasne. Je na sporiteľovi samotnom, ako si nastaví...


Ktoré fondy v druhom pilieri - akciové alebo indexové?

wednesday
16.07.2014
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 1

Sporitelia v druhom pilieri majú možnosť sporiť si v dvoch dôchodkových fondoch, pričom jeden z nich musí byť dlhopisový. Z toho dôvodu sa sporiteľom naskytuje prirodzená otázka, ktorých z typov fondov si zvoliť ako druhý. Najrozumnejšie by bolo rozhodovať sa medzi...


Druhý pilier a dôchodkové fondy v grafoch a číslach

wednesday
18.06.2014
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 2

Koľko peňazí je v druhom pilieri? Aké zhodnotenia majú jednotlivé fondy? Kde porovnať dôchodkové fondy medzi sebou, s infláciou a indexom? Od včera môžete dôchodkové fondy v druhom pilieri sledovať na špecializovanom...


Indexové fondy sú zatiaľ najvýnosnejšie, ale peňazí je v nich najmenej

tuesday
31.12.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 18

Indexové fondy sa do druhého piliera zaviedli v roku 2012. Odvtedy sa stali najvýnosnejšími dôchodkovými fondami. Môže za to však náhoda - dobré načasovanie do obdobia prudkého rastu akciových trhov. Ako by sa však indexové fondy správali za...


Druhý pilier v roku 2013 – zmeny vo fondoch zvýšili výnosy

monday
30.12.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 3

Za rok 2013 bolo uskutočnených niekoľko výrazných zmien týkajúcich sa fondov druhého piliera. Fondy sa menili, rušili a spájali. Výraznejšie sa menili aj portfóliá fondov a odrazilo sa to aj na výnosoch.   AXA DSS zlúčila svoj...


Výnosy dôchodkových fondov - pri pravidelnom investovaní (Dollar Cost Averaging)

friday
04.10.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 4

V predchádzajúcom článku zameranom na výkonnosť dôchodkových fondov druhého piliera som porovnal výnosnosť všetkých dôchodkových fondov  rok po roku, a to nominálnom a aj v reálnom vyjadrení. Výnosy však boli...


Výnosy fondov v druhom pilieri po započítaní inflácie

monday
30.09.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 2

Aké výnosy dosiahli DSS-ky v dôchodkových fondoch? A ako tieto výnosy vyzerajú po započítaní inflácie? Porovnali sme všetky fondy v DSS-kách rok po roku. A to nominálne výnosy, ako aj reálne výnosy po odpočítaní...


Fondy druhého piliera a ich portfóliá

Na Slovensku momentálne pôsobí 6 dôchodkových správcovských spoločností. Každá z nich musí povinne vytvoriť a spravovať jeden dlhopisový garantovaný fond a jeden akciový negarantovaný fond. Okrem nich môže dôchodková...


Poplatky v treťom pilieri sú vyššie ako u bežných fondov

tuesday
03.09.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 14

V predchádzajúcom článku zameranom na tretí pilier som rozobral portfóliá fondov kde sme zistili, že názvy fondov nesedia so zložením ich portfólií. Preto sme si fondy DDS zaradili do skupín podľa toho, aké aktíva majú naozaj v...


Fondy v treťom pilieri nevyberajte podľa názvu

Rovnako ako v druhom pilieri, tak aj v doplnkovom dôchodkovom sporení, dokážu názvy fondov zavádzať.  Preto je potrebné pozrieť sa na portfólo fondu a až potom zvážiť, ktorý fond je pre nás vhodný. V súčasnosti DDSky ponúkajú spolu 11...


Druhý pilier - do akcií sa dá presunúť aj pomaly

thursday
20.06.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

Chceli by ste sa presunúť do akciového alebo indexového fondu, ale máte obavy z poklesu na trhu? Do akciového a indexového fondu sa môžete preklápať aj postupne. Nie je nutné presúnúť tam z garantovaného fondu všetko naraz. V druhom pilieri môžete byť...


Výber fondu v druhom pilieri

thursday
13.06.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 6

Po veľkom zemetrasení v druhom pilieri na začiatku roka 2013 bola väčšina sporiteľov presunutá do dlhopisových garantovaných fondov. Bol to dobrý krok z toho dôvodu, že v negarantovaných fondoch zostali len tí sporitelia, ktorí si tieto fondy vybrali a riziku...


Akciové dôchodkové fondy - konečne je z čoho vyberať

wednesday
12.06.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 5

Akciové dôchodkové fondy zaradili po zmenách z apríla a mája tohto roku do svojich portfólií väčšie pomery akcií. Pred marcom 2013 bolo v akciových dôchodkových fondoch veľmi máličko akcií. Charakterom portfólií sa podobali...


Väčšina majetku v druhom pilieri sa presunula do dlhopisových fondov

tuesday
14.05.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

V dlhopisových fondoch je aktuálne 90% peňazí z druhého piliera. Do dlhopisových fondov sa presunuli úspory väčšiny sporiteľov automaticky, lebo si do konca marca nevyplnili návratky o ponechaní/zmene dôchodkového fondu. Toto preklopenie do dlhopisových fondov...


Koľko slovenských štátnych dlhopisov je v druhom pilieri?

friday
19.04.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

Slovenské štátne dlhopisy tvoria najvýznamnejšiu zložku portfólii fondov v druhom pilieri. A to nie len dlhopisových, ale aj akciových a zmiešaných fondov. Ako sme už písali v minulých článkoch o druhom pilieri, tak najviac peňazí bolo začiatkom roka...


Indexové fondy by vďaka dividende zarobili

saturday
16.03.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka

Ak by boli indexové fondy v druhom pilieri od jeho spustenia v roku 2005, tak by celkom slušne zarobili. V predchádzajúcom článku, som písal, že výnos indexov od vzniku druhého piliera by bol blízky nule. V tom článku som však urobil chybu - zabudol som na...


Majetok v dôchodkových fondoch - vyše 5 miliárd €

sunday
10.03.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 2

Koľko peňazí je v jednotlivých fondoch druhého piliera? Keď sme na konci januára 2013 počítali koľko majetku je v jednotlivých dôchodkových fondoch, tak najviac ich bolo v akciových, potom v zmiešaných, menej v dlhopisových a najmenej v indexových...


Indexové fondy - za sedem rokov na nule

Sporitelia sporiaci si na svoj dôchodok prostredníctvom druhého piliera majú možnosť si odvádzať svoje odvody aj do indexového fondu. Dôchodkové správcovské spoločnosti rozšírili od 1. apríla 2012  svoje fondy aj o indexový negarantový fond,...


Koľko zarábajú DSSky a správcovské spoločnosti?

thursday
07.02.2013
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka Komentáre k článku: 2

Možno sa niekomu môže zdať, že poplatky dôchodkových správcovských spoločností sú vysoké, ale pravda je taká, že výnosy z odplát a provízii  nie sú dostatočne vysoké, aby pokryli všetky vzniknuté náklady a aby tieto...


Dlhopisové dôchodkové fondy zarobili najviac

thursday
31.01.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

V nadpise som už prezradil, že dlhopisové fondy zarobili v druhom pilieri najviac. Dlhopisové fondy sa na začiatku dôchodkovej reformy volali konzervatívne. Sú to zároveň tie fondy, ktoré dnes po zmene legislatívy zostávajú ako jediné garantované. Dôvod prečo...


Fondy v druhom pilieri

thursday
31.01.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 7

Porovnanie dôchodkových fondov v druhom pilieri od všetkých DSSiek v minulých článkov ukázalo, že všetky fondy okrem indexových držia prevažne štátne dlhopisy. Napriek názvom a prospektom majú sporitelia v druhom pilieri úspory najmä v...


Zmiešané fondy v druhom pilieri

thursday
24.01.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

Zmiešané dôchodkové fondy priniesli veľmi podobné výsledky ako akciové fondy. Aj keď sú predsa len o nejaký bodík lepšie. V akciových fondoch bol najhorší výsledok 0,97% p.a. a najlepší 1,68% p.a. V zmiešaných fondoch...


Akciové fondy v druhom pilieri sú takmer bez akcií

monday
21.01.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 8

Akciové fondy v druhom pilieri za posledný rok nedosiahli ani také výnosy, ako novo založené indexové fondy. Dôvod je ten, že v akciových fondoch je príliš málo akcií. Zatiaľ čo indexové fondy kopírujú akciový index a sú teda plne...


Indexové fondy v druhom pilieri - najlepší zarobil 18%

sunday
20.01.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin Komentáre k článku: 5

Fondy v druhom pilieri, ktoré spravujú DSS (dôchodkových správcovských spoločností), sa minulý rok rozšírili o indexové fondy. V roku 2012 boli indexové fondy najvýkonnejšie v II. pilieri. Dôvodom je to, že sú to čisto akciové fondy, a...

Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)