Priaznivá demografia: štrukturálny motor rýchlo sa rozvíjajúcej Ázie Ako-investovat.sk .


Príťažlivosť rýchlo sa rozvíjajúcich trhov Ázie vyplýva z viacerých štrukturálnych motorov rastu, jedným z ktorých je priaznivá demografia. Na trh práce vstupuje početná mladá generácia, ktorá prispieva k ekonomickému rastu regiónu.  Mladí zarábajú viac ako predchádzajúca generácia, čo vedie k väčšej domácej spotrebe. Tento dlhodobý trend spolu so štrukturálnymi reformami, ktoré zaviedli noví lídri vlád v regióne, budú naďalej priťahovať medzinárodných investorov.

 

Výhody veľkosti a ceny

 

Pri stabilnom viac ako 2-percentnom raste populácie bude objem pracovnej sily Juhovýchodnej Ázie v roku 2025 predstavovať 68 % celkovej populácie regiónu. Predpokladá sa, že krajiny ASEAN (s výnimkou Singapuru) dosiahnu v roku 2020 a následne dvojciferný nárast pracovnej sily. V Indii pribudne v nasledovnom desaťročí k pracovnej sile 110 miliónov osôb (vo veku 15-64 rokov). Rýchlo sa rozvíjajúce krajiny Ázie zostanú naďalej jednou z oblastí s najlacnejšou pracovnou silou. Náklady na mzdy v Indii vo výške 0,9 USD za hodinu vo výrobnom sektore sú v porovnaní s Čínou tretinové. Prieskum, ktorý sa zrealizoval minulý rok v pridružených japonských spoločnostiach v juhoázijskom regióne, ukázal, že v niektorých okrajových krajinách, ako napríklad Kambodža, dosahujú mzdy vo výrobnom sektore len jednu štvrtinu miezd v Číne.

 

Sťahovanie

 

Množstvo ekonomík v Ázii uskutočňuje štrukturálne reformy, ktoré menia demografické profily a výhodnosť ceny pracovnej sily v regióne.

 

Čína sa napríklad v dôsledku rýchleho rastu a industrializácie približuje k Lewisovmu bodu obratu (keď sa objem pracovnej sily v poľnohospodárstve extrémne znižuje a mzdy rastú), čo ohrozuje jej štatút svetovej výrobnej veľmoci. To podporuje spoločnosti v tom, aby presúvali pracovné príležitosti vo výrobe do susedných krajín. Pre Čínu to nie je až taká zlá správa, nakoľko rast generovaný ako svetová výrobná veľmoc sa nahrádza modelom trvalého rastu a sektormi s vyššou pridanou hodnotou.

 

Príkladom je taiwanský technologický gigant Foxconn (obchodný názov Hon Hai Precision Industry) a kórejský Samsung. Foxconn plánuje investovať až 1 mld. USD v Indonézii, aby tak diverzifikoval investície z Číny, kde má veľké výrobné závody na výrobu tovarov pre spoločnosti, ako sú Apple, Sony a Nokia. Investície budú smerovať do výskumu a vývoja, návrhov elektronického softvéru a internetových obchodov, ako aj do výroby a montáže elektronických produktov. Samsung, ktorý nedávno prepustil priestor v Číne miestnym značkám smartfónov, sa ako na výrobnú základňu preorientoval na Vietnam. Podľa spoločnosti Bloomberg investovala spoločnosť a jej pridružené spoločnosti v tejto krajine 6,8 mld. USD, pričom závody tu zriadilo aj 60 jej dodávateľov.

 

Zameranie na štrukturálne reformy

 

Aby mohol priaznivý demografický vývoj zohrávať konštruktívnu úlohu pri podpore hospodárskeho rastu, musí existovať vhodné prostredie pre podnikanie a tvorbu pracovných miest. Preto sa kladie dôraz na štrukturálne reformy.

 

Pri pohľade na významné trhy rýchlo sa rozvíjajúcej Ázie môžeme povedať, že Narendra Modi v Indii ako aj Joko Widodo alebo „Jokowi“ v Indonézii sa považujú za pragmatických čelných predstaviteľov, od ktorých sa očakáva zníženie korupcie, vymanenie sa z červených čísel, vybudovanie infraštruktúry a tiež to, že privedú druhú a štvrtú najväčšiu krajinu, pokiaľ ide o populáciu, na rýchlejšiu trajektóriu rastu.

 

Vyrobiť v Indii

 

Aby sa demografická vlna pretavila do demografickej dividendy, je potrebné, aby India podporila rast výroby poháňaný rozvojom pracovnej sily. Podiel výrobného sektora na HDP zostáva na relatívne nízkej úrovni, pričom nepretržite klesal z 15,4 % v roku 2001 na 12,9 % v roku 2014.

 

25. septembra spustil predseda vlády program „Vyrobiť v Indii“ zameraný na oživenie výroby s cieľom podporiť dlhodobý rast a pozdvihnúť milióny obyvateľov z chudoby.

 

Na efektívnu implementáciu tohto programu zostáva ešte urobiť veľa. Je potrebné zlepšiť infraštruktúru, zredukovať komplexnosť daňového rámca a politiky, uvoľniť pravidlá pre nákup pôdy a zliberalizovať zákonník práce.

 

16. októbra ohlásil Modi reformné opatrenia v oblasti práce, ktoré zahŕňali aj univerzálne číslo účtu pre platiteľov penzijného poistenia, on-line systém umožňujúci predkladanie správ pre 16 zákonov týkajúcich sa práce, nový systém inšpekcie práce, zlepšené inštitúty pre priemyselné školenia, učňovský systém a plán zdravotného poistenia pokrývajúci zamestnancov v neorganizovaných sektoroch. Tieto opatrenia, považované za kľúč ku kampani „Vyrobiť v Indii“, v nadchádzajúcich rokoch zjednodušia ťažkopádny proces zhody, obmedzia ľubovôľu inšpekcií práce, vydláždia cestu na rozvoj zručností mladých a umožnia Indii splniť globálne požiadavky na odbornú pracovnú silu.

 

Rozpočet únie, ktorý vláda predstavila 10. júla 2014, má za cieľ podporiť investície do infraštruktúry, vrátane rozvoja siedmich priemyselných miest, 15 000 km plynovodu, 16 prístavov (plus vylepšenie súčasných prístavov),začatia budovania mestských železníc v mestách s populáciou viac ako 2 milióny obyvateľov a vybudovania 8 000 km nových diaľnic.

 

S cieľom napodobniť čínsky a východoázijský model, ktorý sa zameriava na výrobu orientovanú na vývoz, potrebuje India prilákať viacpriamych zahraničných investícií, ktoré za posledné desaťročie dosiahli v priemere menej ako 2 % HDP. Rozpočet bol prvým krokom k zvýšeniu zahraničnej účasti v poisťovníctve a defenzívnych sektoroch z 26% na 49% a zaviazal sa poskytnúť investičné príspevky výrobným spoločnostiam ochotným investovať viac ako 250 miliónov INR do závodov a strojného vybavenia.

 

Sektory potenciálne profitujúce z programu "Vyrobiť v Indii"

Zdroj: FIL Limited, JM Financials, október 2014

 

 

Rastúci domáci trh, ako aj rastúci podiel na celosvetovom vývoze by mali pomôcť priemyselným odvetviam podstupujúcim výrobnú obnovu. V niektorých odvetviach už indický vývoz vyzerá sľubne a môže naďalej využívať naštartovaný rozmach. Patrí sem napríklad farmaceutický priemysel, ktorý čo do objemu predstavuje 10% svetového trhu. Ďalej sú to oblasti, v ktorých India významne využíva dovoz na pokrytie potrieb veľkého a / alebo rastúceho domáceho trhu. Napríklad guma a plasty predstavovali približne 30% indického dovozu chemických výrobkov a rast ostatných odvetví, vrátane baliarní pre automobilový priemysel, stavebníctva, elektroniky a zdravotníctva, zvýšil dopyt po jeho plastovom priemysle.

 

Indonézia

 

Jokowove víťazstvo v prezidentských voľbách zvýšilo nádej na uskutočnenie štrukturálnych reforiem na podporu rozvoja infraštruktúry, nedostatok ktorej bol prekážkou rastu. Jedným z dôvodov nedostatočne vybudovanej infraštruktúry sú obrovské dotácie napohonné hmoty, ktoré nahlodali spotrebu krajiny v kapitálových výdavkoch. Zníženie obrovských dotácií na pohonné hmotyposkytne väčší finančný priestor, ktorý vláda môže využiť na infraštruktúru a oživenie ekonomiky v strednodobom horizonte.

 

V posledných desiatich rokoch míňala indonézska vláda málo na kapitálové výdavky, ale veľa na dotačný rozpočet, s výnimkou roku 2009, keď ceny ropy prudko klesli. Tento fakt ukazuje, že schopnosť regulovať vládne výdavky je rukojemníkom pohybov cien ropy. V súčasnej dobe sú ceny pohonných hmôt dotované o viac ako 50%, čo je úroveň, ktorá už nie je ďalej udržateľná.

 

Jokowiho poradca Luhut Panjaitan navrhuje, aby vláda vyčlenila aspoň 5-6% HDP na infraštruktúru (namiesto 2,5% HDP v rozpočte roku 2014), s cieľom zabezpečiť rast HDP o viac ako 6%, a uprednostniť výdavky na námorné prístavy, zdvojkoľajnenie železníc, elektrárne, prenos elektriny, plynovody, poľnohospodárske závlahy a výskumné zariadenia. 26. októbra Widodo predstavil svoj kabinet orientovaný na rozvoj podnikania s dôrazom na technokratov ekonomických ministerstiev známych svojimi odbornými zručnosťami.

 

 

Vietnam

 

Vietnam kopíruje industriálny úspech Číny. Nízke mzdy, jednoduchá technológia a produkcia s nízkou pridanou hodnotou priťahujú priame zahraničné investície. Vláda výrobu podporuje pomocou špeciálnych zón, v ktorých ponúka daňové zvýhodnenia. Výsledkom je, že výrobný sektor Vietnamu rástol v období medzi rokmi 2005 a 2010 súhrnnou mierou ročného rastu (CAGR) o viac ako 9% a v súčasnej dobe predstavuje 25% HDP.

 

Podľa vietnamského štatistického úradu zaznamenal prebytok obchodnej bilancie za prvých deväť mesiacov tohto roka medziročný nárast o 14,1% na 2,5 miliardy USD. Objem vývozu je vo veľkej mieremožnépripísať odvetviam poháňaným priamymi zahraničnými investíciami, ktoré k celkovému exportu v rovnakom období prispeli 67 %. Dve priemyselné odvetvia vynikali, konkrétne odevný a textilný priemysel a výroba mobilných telefónov a ich komponentov. K hlavným projektom využívajúcim priame zahraničné investíciepatrí Samsung (3,2 miliardy USD), Formosa Ha Tinh (4,3 miliardy USD) a LG (1,5 miliardy USD).

 

Spoločnosti Samsung a Microsoft do Vietnamu presunuli značné množstvo výrobných procesov svojich mobilných telefónov, v dôsledku čoho - podľa správy spoločnosti Bloomberg –expedícia telefónov a ich komponentov z Vietnamu vyskočila za prvých osem mesiacov tohto roka o 14%. To podľa vietnamského štatistického úradu prispelo k celkovému vývozu krajiny v objeme 97 miliárd USD takmer šestinou. V porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla výroba mobilných telefónov o 40%.

 

Rast štrukturálnej spotreby

 

Spolu s demografickými zmenami v rýchlo sa rozvíjajúcich ázijských krajinách sa rozvíja aj téma štrukturálnej spotreby. Zvýšenie príjmov domácností a vzostup strednej triedy pomáhajú spotrebe, počnúc odevmi, cez bielu elektroniku, automobily, až po mobilné telefóny a internet.

 

Maloobchod

 

Na základe údajov Euromonitoru sa veľkosť trhu pre maloobchodný predaj v nákupných centrách v Indonézii do konca roka 2018 pravdepodobne zvýši súhrnnou mierou ročného rastu 13,9% na 62 mld. USD. Veľké obchodné domy, ako je Matahari Department Store (najväčší v Indonézii, s podielom na trhu 36,7% v roku 2013), sú v dobrej pozícii z tejto príležitosti vyťažiť. Umiestnenie spoločnosti Matahari na strednom trhu, rozsiahla obchodná sieť, dobréobchodné a dodávateľské možnosti jej pravdepodobne pomôžu predčiť svojich konkurentov.

 

Podobným prípadom je Bata India, najväčší predajca a popredný výrobca obuvi v Indii. Hoci indický obuvný priemysel je po Číne druhým najväčším na svete, veľká časť výroby je neorganizovaná (domáce výrobne predstavujú 70%). Organizovaný sektor má preto veľký rastový potenciál, nakoľko spotrebitelia začínajú uprednostňovať značkovú obuv a modernejší vzhľad. Sila značky Bata, ktorá v súčasnosti vlastní 400 obchodov vo viac ako 500 mestách po celej krajine, široký sortiment a efektivita prevádzky znamená výhodu oproti menším domácim hráčom.

 

Nakupovanie cez internet by podľa odhadov malo do roku 2021 dosiahnuť 76 miliárd USD. Významné značky ako Bata, Nike a Puma sa dohodli s on-line predajcami, ako sú Jabong, Myntra, Flipkart, a E-bay. Bata vyvíja stratégiu e-commerce, ktorá má pomôcť zjednodušiť predaj prostredníctvom elektronických platforiem, ako aj vlastnej internetovej stránky a mobilných aplikácií.

 

Automobilový priemysel

 

V Indii rastú požiadavky na spotrebu ako v mestských, tak aj vo vidieckych oblastiach, pričom rastový diferenciál sa v posledných rokoch zmenšuje. Od roku 2000 rástloHDP rýchlejšie na indickom vidieku ako v mestských oblastiach. Výdavky na indickom vidieku dosiahli v rokoch 2010 a 2012 69 mld. USD, čím prekonali výdavky v mestách vo výške 55 mld. USD.

 

Podľa spoločnosti indických výrobcov automobilov (SIAM) vzrástolv období od apríla do septembra tohto roku predaj osobných vozidiel o 4,25% medziročne a predaj jednostopových vozidiel zaznamenal nárast o 16,41% vďaka zvýšenému dopytu vo vidieckych oblastiach, kde sa na krátke výlety používajú skútre, motocykle a mopedy. Sugato Sen, námestník riaditeľa SIAM, očakáva, že vzhľadom na najlepší rast tržieb v Indii za ostatné tri roky sa automobilový trh v tomto rozpočtovom roku rozšíri o 5 - 10 %.

 

Uprostred tohto trendu si polepšil výrobca automobilových komponentov Motherson Sumi Systems, najmä v súvislosti s rastúcim optimizmom ohľadom oživenia na domácom trhu s automobilmi, ako aj na základe jeho schopnosti dodávať väčší počet automobilových komponentov pri vyšších maržiach. Výrobca motocyklov Bajaj Auto profituje zo štrukturálnych vplyvov, vzhľadom na nízku spotrebu na obyvateľa v oblasti svojej produkcie.Na základe nového produktového cyklu a rastúcej dôvery spotrebiteľov zaznamená pravdepodobne silný rast aj spoločnosť Maruti Suzuki. 

Autor: Fidelity World Wide Investment

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (2)

Súvisiace články

Rok 2015 bude pre aktíva s pevným výnosom stabilný

wednesday
14.01.2015
Trhy a makro | ts

Investovanie do globálnych dividendových aristokratov zajtrajška

tuesday
09.12.2014
Investície | ts

Investície do "Internetu vecí"

wednesday
03.12.2014
Investície | ts

Voľby do Kongresu USA - Republikáni ovládli senát

sunday
23.11.2014
Trhy a makro | ts

Vzostupný trend na amerických trhoch potrvá aj naďalej

wednesday
05.11.2014
Reklamný článok | ts

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok