Investovanie do globálnych dividendových aristokratov zajtrajška Ako-investovat.sk .


Dan Roberts si udržal svoju pozíciu z prvého štvrťroka a od vzniku fondu v januári 2012 zabezpečil investorom výnos 41,2 %, čím v rámci uvedeného obdobia prekonal širší globálny index o 3,7 %. Jeho nezviazaný globálny prístup vyjadrený 90-percentným podielom aktívnych peňažných prostriedkov vo fonde profituje aj zo skutočnosti, že sa vyhýba koncentrácii, s ktorou bojujú niektoré geografické fondy. Podľa Danových slov môžu investori očakávať, že jeho fond zabezpečí ročný rast dividend na úrovni 4-6 %. Svoj zámer chce dosiahnuť investovaním do dividendových aristoraktov zajtrajška, ktorých sám identifikuje, čím sa výnos z globálnych akcií stane prednostnou cestou pre dlhodobých investorov. 

 

Je výrobná výkonnosť podnikov pre výnos z akcií pozitívom ? 

 

Percentuálny podiel ziskov amerických podnikov po zdanení na HDP je na historickom maxime, vysoko nad 50-ročným priemerom (graf 1), a zdanlivo stále rastie. To však vyvoláva obavy, pretože agregované trhové výnosy vyzerajú byť naďalej zraniteľné. Prečo sú podnikové zisky také vysoké, ak je oživenie, ktoré vidíme v mnohých regiónoch, anemické? Je to preto, lebo americké podniky využívajú zvláštnu podporu, ktorá im pomáha zvyšovať zisky. Po prvé, klesajú úrokové sadzby, čo znamená, že ceny pôžičiek sú dlhodobo na nízkych úrovniach. Po druhé, zákonná sadzba dane v USA sa možno neznižuje tak, ako v iných jurisdikciách, americké podniky ale využívajú programy daňových zvýhodnení. Po tretie, percentuálny podiel práce na HDP už 15 rokov klesá v dôsledku slabého rastu miezd v rozvinutých ekonomikách a sťahovania práce do regiónov s lacnejšou pracovnou silou. Myslím si však, že uvedené podporné opatrenia sa už do veľkej miery vyčerpali.

 

V snahe zamerať sa na niektoré z uvedených záležitostí sa orientujem na spoločnosti, ktoré môžu zabezpečiť trvalé výnosy každý rok. Takéto spoločnosti určujem na základe detailného výskumu a priebežnej komunikácie s predstaviteľmi spoločností, ako aj na základe pochopenia konkurenčných predností spoločností, akými sú napríklad značka či duševné vlastníctvo. Nakoľko sa viacnásobná expanzia oslabila a je ťažké dosiahnuť rast príjmov, je pre podporu celkových výnosov potrebné zamerať sa na dividendy. Okrem toho, ak existuje dôkaz o kompresii ocenenia na širšom trhu, veľmi dobrou stratégiou je pevná disciplína pri ocenení, čoho sa pridŕžam aj ja.

 

 

Aká je pozícia akciových výnosov voči porovnateľným triedam akcií ?

 

Akciové výnosy a highyield dlhopisy sa zvyčajne v rámci spektra riziko-zisk pohybujú okolo rovnakej hodnoty a môžu sa uchádzať o doláre rovnakých investorov. Graf 2 (nižšie) porovnáva index Bank ofAmericaMerrillLynchHighYieldBond Index a index Societe GeneraleQualityIncome Index v rámci obdobia 25 rokov. Graf ukazuje, že rozdiel vo výnose medzi dvomi podtriedami aktív je teraz taký malý, ako bol v období na úrovni 2 %. V Európe je tento rozdiel ešte menší, keďže vysoko výnosový index klesol začiatkom roka na 4 %, zatiaľ čo kvalitné akcie dosahovali výnos okolo 3,5 %. Cyklická miera zlyhania pre highyield dlhopisy sa pohybuje na úrovni okolo 4 %, čo ešte viac podporuje myšlienku investovať do akciového príjmu s udržateľnými dividendami.

 

 

Graf 3 (dole) ukazuje, že ratingové hodnotenia akcií vo fonde FF Global Dividend Fund dosahujú investičný stupeň, zatiaľ čo zástupcovia indexu iSharesiBoxxHighYield Index dosahujú subinvestičný stupeň. Highyield portfóliá môžu mať nižšiu úverovú kvalitu, príčinou čoho môže byť privysoké dlhové zaťaženie v rámci súvahy. Zároveň môže ísť o cyklické spoločnosti, ktoré čelia štrukturálnym problémom. Výnosy z investovania do portfólia s výnosom z kvalitných akcií majú potenciál byť vyššie a stabilnejšie ako výnosy z investovania do highyield dlhopisov.

 

 

Prečo máte tendenciu vyhýbať sa odhadovaným vysokým dividendám ?

 

Prísľub vysokého výnosu môže byť pre investorov falošným signálom a môže odrážať spoločnosti vykazujúce známky stresu, ako to bolo v poslednýchrokoch napríklad v prípade finančného a telekomunikačného sektora. Ak odhadovaný výnos predstavuje6-8 %, existuje zvýšená možnosť, že výnos nebude v plnej miere zrealizovaný. Takže ak sa pozrieme na akcie ponúkajúce výnosy v regióne vo výške 5-7 %, dôkladne preskúmame, nakoľko sú takéto dividendy udržateľné a aká je pravdepodobnosť ich zníženia.

 

Aké náročné je nájsť dividendových aristoraktov ? 

 

Dividendovým aristokratom je spoločnosť, dividendy ktorej rástli každoročne počas 10 rokov za sebou. V rámci spektra akcií 2500 MSCI AC World je takýchto spoločností približne 150. Títo aristokrati dosahujú lepšiu výkonnosť a nižšiu volatilitu ako širší trh. Avšak to, že dividendoví aristokrati dosahovali dobré výsledky v minulosti, neznamená, že ich budú dosahovať aj v budúcnosti. Mojou úlohou je preto nájsť takéto spoločnosti. Pri dosahovaní tohto zámeru sledujem tri hlavné ciele:

  1. Snaha dosiahnuť nadpriemernú výkonnosť počas celého cyklu nezviazaným a veľmi aktívnym prístupom k peňažným prostriedkom. V určitých momentoch, napríklad na rýchlo rastúcich trhoch, môže byť moja stratégia nevhodná, z dlhodobého hľadiska sa ale moja stratégia vypláca.
  2. Fond uvádza nižšie riziko, ktoré kvalifikujem skôr ako potenciálnu možnosť prísť o peniaze svojich klientov, než ako chybu sledovania (trackingerror) alebo odchýlku od benchmarku. Počas svojej životnosti zaznamenal fond menšie straty ako jeho referenčná skupina.
  3. Zdravý výnos - je to rovnováha medzi hlavným výnosom a predpokladaným rastom dividend v rozpätí 4-6 % v dohľadnej budúcnosti s cieľom nájsť dividendových aristokratov zajtrajška. 

 

Akým spôsobom zamedzuje stratégia vášho portfólia riziku koncentrácie ? 

 

Investovanie v niektorých geografických regiónoch môže investorom spôsobiť problém s koncentráciou. Zatiaľ čo index MSCI Asia je zameraný na finančný sektor (31 %), sektor priemyslu (17 %) a spotrebný tovar (17 %), môj fond je širšou zmesou sektorov s najväčším podielom zdravotníctva (23 %), cyklického spotrebného tovaru (15%), necyklického spotrebného tovaru (13 %) a finančného sektora (11 %).

 

Iné trhy s akciovým výnosom sú spojené s koncentráciou zisku: v indexe FTSE 100 tvorí 50 % všetkých dividend len osem akcií. Vo fonde FF Global Dividend Fund tvorí 50 % všetkých dividend 18 akcií. Takýto diverzifikovanejší zdroj príjmu tvorí pevnejší základ pre tvorbu zisku. Keďže používam skutočne nezviazaný prístup, ktorý odmieta myšlienku indexovej či sektorovej naviazanosti, má môj fond veľmi vysoký podiel aktívnych peňažných prostriedkov, a to 90 %.

 

Môžete opísať niektorú z vašich preferovaných akcií ? 

Výborným príkladom spoločnosti, ktorá chápe dôležitosť dobrej alokácie kapitálu, je americká spoločnosť Kimberly-Clarkzaoberajúca sa osobnou starostlivosťou. Táto spoločnosť má zdravý tok hotovosti s marginálnou úrovňou čistého dlhu. Voľné peňažné prostriedky spoločnosť využíva na investovanie do kapitálových výdavkov, na vyplácanie dividend a na znižovanie objemu akcií prostredníctvom spätného odkupovania akcií. Spoločnosť sa zároveň vyhla ceste oslabenia kapitálu, ku ktorému dochádza v dôsledku rozširovania obchodnej činnosti prostredníctvom nákladných akvizícií a fúzií. Celkovo spoločnosť Kimberly-Clark dosahovala počas predchádzajúcich desiatich rokov výborné výnosy upravené o riziko a výhľad zostáva veľmi pozitívny.

 

Fidelity Worldwide Investments

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (3)

Súvisiace články

Čínsky pasívny cestovný ruch: Investičná téma viacerých desaťročí

monday
23.03.2015
Akcie | ts

Priaznivá demografia: štrukturálny motor rýchlo sa rozvíjajúcej Ázie

monday
08.12.2014
Trhy a makro | ts

Investície do "Internetu vecí"

wednesday
03.12.2014
Investície | ts

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)