Indexové fondy v druhom pilieri naberajú na atraktivite Ako-investovat.sk .


Hodnota majetku v indexových fondoch za posledný rok narástla o 181%, čo svedčí o tom, že sporitelia začínajú mať o tieto fondy záujem. Sporitelia v druhom pilieri majú možnosť si na dôchodok sporiť aj v dvoch fondoch súčasne. Je na sporiteľovi samotnom, ako si nastaví pomer sporenia v dôchodkových fondoch. Nie je problém si všetko odvádzať len do jedného fondu, ale tak isto nie je problém si nastaviť pomer dôchodkového sporenia tak, že napríklad 50% príspevkov pôjde do dlhopisového fondu a 50% príspevkov pôjde do akciového, resp. indexového fondu. Všetko závisí od averzie sporiteľa k riziku. Niekedy však problémom sporiteľov ani tak nie je averzia k riziku, ale nedostatočná informovanosť a znalosť problematiky.

 

Ak sa pozrieme na stav čistej hodnoty majetku akciových a indexových fondov k novembru 2013 a k novembru 2014 zistíme, že majetok v týchto fondoch sa zvyšuje. Teda záujem o tieto fondy postupne rastie a čo raz viac ľudí si začína sporiť aj v týchto fondoch a nie len garantovaných dlhopisových.

 

Zdroj: vlastná práca, dáta z NBS

 

V akciových fondoch medziročne narástla čistá hodnota majetku o 23 % a v indexových fondoch medziročne narástla čistá hodnota majetku až o 181 %! Tieto čísla jednoznačne svedčia o tom, že za posledný rok sa množstvo sporiteľov rozhodlo časť svojich príspevkov odvádzať aj do týchto fondov. A rozhodlo sa správne.

 

Aký je však rozdiel medzi akciovým a indexovým fondom? Čo sa týka zloženia portfólia, tak medzi týmito fondmi by nemal existovať žiadny rozdiel, pretože oba by mali investovať len a len do akcií. Akciový fond ako taký môže do svojho portfólia zahrnúť akcie ktorýchkoľvek spoločností z ktorýchkoľvek krajín. Všetko závisí od portfólio manažéra a od stanov, ktorými sa fond riadi. Indexový fond zas nekupuje akcie jednotlivých spoločností, ale za všetky peniaze kúpi podiel v tzv. ETF (Exchange Traded Fund), čo je fond, ktorý v sebe obsahuje presne tie akcie, ktoré sú zahrnuté v tom ktorom akciovom indexe. Ak si teda budete sporiť v dôchodkovom indexovom fonde, ktorý kopíruje napríklad akciový index DJ EURO Stoxx 50, váš majetok sa bude vyvíjať takmer presne tak isto ako sa bude vyvíjať tento akciový index. Indexový fond je vlastne pasívne spravovaný a výkonnosť fondu nezávisí od šikovnosti portfólio manažéra, ale od vývoja akciového indexu. Indexový fond nikdy vykáže vyššiu výkonnosť ako vykáže akciový index, ktorý tento fond kopíruje. Kdežto akciový fond, ktorý kupuje akcie rôznych spoločností, teoreticky môže vykázať vyššiu výkonnosť ako vykáže akciový index (inak povedané trh), ale toto sa s veľkou pravdepodobnosťou u akciových fondov v slovenskom druhom pilieri nestane z dvoch dôvodov:

  • akciové fondy v druhom pilieri stále nie sú skutočne akciovými. Podiel akciovej zložky v týchto fondoch je stále príliš nízky a tieto fondy skôr pripomínajú fondy zmiešané ako fondy akciové. Výnimkou je akciový fond Progres od Allianzu;
  • keď sa bližšie pozriete na zloženie portfólií jednotlivých akciových fondov, zistíte, že vlastne väčšina týchto fondov tak isto kupuje iba rôzne akciové ETFs, či akciové podielové fondy a nie jednotlivé akciové tituly. To preto, lebo tento prístup je jednak menej prácny a jednak odplata správcovi za zhodnotenie majetku vo fonde nie je asi dostatočne motivujúca k tomu, aby si správca lámal hlavu ako čo najviac zhodnotiť majetok vo fonde.

 

Otázka znie, či teda zvoliť akciový, alebo indexový fond. Zatiaľ stále platí, že akciové fondy v druhom pilieri majú vo svojich portfóliách stále nízky podiel akciovej zložky a tieto fondy sa akciovými iba nazývajú. V skutočnosti ide v niektorých prípadoch skôr o zmiešané fondy. Preto sa určite rozhodnite pre niektorý z indexových fondov. Okrem toho, indexové fondy vykázali v posledných rokoch veľmi solídne výsledky.

 

Vývoj indexových dôchodkových fondov v druhom pilieri:

Zdroj: druhypilier.sme.sk

 

Od začiatku roka 2013, indexové fondy od AXA, AEGON a VÚB Generali kopírujúce svetový akciový index MSCI World vykázali kumulovaný výnosy od 29% do 33%. Pre zvyšné dva indexové fondy bol kumulovaný výnos nižší, pretože tieto dva fondy kopírujú európske akciové indexy a európske akcie najmä v poslednom roku vykázali horšie zhodnotenie ako svetový akciový index. Avšak bez ohľadu nato môžeme hovoriť o veľmi solídnych výsledkoch.

 

Výnosy indexových dôchodkových fondov od začiatku roka 2013:

Zdroj: druhypilier.sme.sk

 

U akciových fondov sú kumulované výnosy za rovnaké obdobie podstatne nižšie, a to najmä z toho dôvodu, že tieto fondy majú vo svojich portfóliách stále nízky podiel akciovej zložky. Najvyšší kumulovaný výnos od začiatku roka 2013 vykázal akciový fond od VÚB Generali, a to 15,74%, avšak najvyšší výnos za posledných 12 mesiacov vo výške 11,39% vykázal akciový fond Progres od Allianzu. 

 

Vývoj akciových dôchodkových fondov v druhom pilieri:

Zdroj: druhypilier.sme.sk

 

Výnosy akciových dôchodkových fondov od začiatku roka 2013:

Zdroj: druhypilier.sme.sk

 

Nasledujúca tabuľka zobrazuje, ako sa zmenil podiel akciovej zložky v jednotlivých akciových fondoch od júna 2014. Skutočnosť je taká, že iba akciový fond od DSS Poštovej banky výrazne zvýšil podiel akciovej zložky vo svojom fonde, a to z pôvodných júnových 32% na terajších 64%. Zatiaľ však môžeme konštatovať, že z akciových fondov sú svojimi portfóliami ako tak atraktívne len dva fondy: Progres od Allianzu a Prosperita od DSS PB.

 

Medziročné porovnanie podielu akciovej zložky v akciových dôchodkových fondoch:

 

Ak si chcete prostredníctvom druhého piliera sporiť v "skutočnom" akciovom fonde, rozhodne si sporte v indexovom fonde. Zo súčasných šiestich dôchodkových správcovských spoločností zatiaľ iba Allianz zrušila svoj indexový fond, no na druhej strane zložením portfólia podstatne vylepšila svoj akciový fond.

 

Ako je možné v nasledujúcej tabuľke vidieť, všetky indexové fondy majú skoro až 100 % svojho majetku alokovaných v akciách. Tieto fondy jednoducho nakúpia podiel v niektorom vhodnom ETF fonde a po tejto transakcií už správca fondu vlastne vôbec aktívne nezasahuje do portfólia fondu. Tu sa len treba rozhodnúť, ktorý indexový fond je najvhodnejší. Totižto čo sa týka diverzifikácie, nie všetky indexové fondy sú si rovnaké (tretí stĺpec v tabuľke) o čom svedčili aj pred chvíľou spomenuté výnosy jednotlivých fondov. Tri fondy kopírujú svetový akciový index, zvyšné dva zasa iba európsky akciový index. Ja by som sporiteľom skôr odporučil taký indexový fond, ktorý kopíruje svetový akciový index (Aegon, AXA, VÚB Generali). 

 

Portfóliá indexových fondov v druhom pilieri:

 

Prečo si vlastne prostredníctvom II. piliera sporiť aj v akciovom, resp. v indexovom fonde?

  • Jedným z hlavných atribútov druhého piliera je (aspoň čiastočne) nezávisieť pri stanovovaní výšky starobného dôchodku od štátu. Ľudia si v druhom pilieri sporia okrem iného aj preto, lebo nechcú všetky svoje odvody odvádzať len do sociálnej poisťovne a jej prenechať zodpovednosť za hospodárenia s týmito peniazmi. Avšak všetci tí, čo si všetky svoje odvody odvádzajú len do dlhopisového fondu, vlastne odvádzajú svoje peniaze opäť len do rúk štátu, ale inou cestou, a to formou financovania štátneho dlhu. Totiž takmer všetky dlhopisové fondy v druhom pilieri majú najväčšiu časť portfólia v slovenských štátnych dlhopisoch a v dlhopisoch iných Európskych krajín. Keď už som v druhom pilieri, tak nech sa moje príspevky čo najviac zhodnotia a nie nech sa použijú na financovanie dlhov krajín, práve ktorých vplyv na výšku môjho dôchodku sa vstupom do II. piliera snažím eliminovať.
  • Cieľom sporiteľov druhom pilieri musí byť, okrem iného, snažiť sa čo najviac zhodnotiť svoje peniaze. A to je možné len sporením si v akciových fondov (v skutočných, nie v tých čo sa iba tak volajú). Akcie v dlhodobom horizonte vždy prinášali výnos vyšší ako výnos štátnych dlhopisov.
  • Je pravda, že na akciovom trhu sporiteľ môže zažiť prepad majetku aj v desiatkach percent, ale akcie v dlhodobom horizonte zatiaľ vždy rástli a na základe historického vývoja akciových indexov akcie vždy vykázali výnos vyšší ako je inflácia a toho sporiteľ musí dosiahnuť.

 

Ako teda zmeniť fond vo svojej DSS?

Ak ste sa rozhodli všetko, alebo len určitú časť príspevkov odvádzať aj do indexového fondu a ste v DSSke, ktorá indexový fond spravuje (všetky okrem Allianz), zmena fondu by nemal byť žiadny problém. Niektoré DSS toto umožňujú aj elektronicky, iné len osobne na pobočke, alebo písomnou žiadosťou. Ide o jednoduché tlačivo, v ktorom okrem osobných údajov vyplníte, akú časť /pomer/ príspevkov si chcete odvádzať do toho ktorého fondu. Ak však máte viac ako 52 rokov, už si nebudete môcť všetko odvádzať len do indexového, či dôchodkového fondu, ale podľa zákona budete musieť nejakú časť majetku ponechať aj v dlhopisovom fonde.

Pokiaľ chcete zmeniť vašu DSSku, vtedy je potrebné navštíviť príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o vydanie akceptačného listu s ktorým potom navštívite novú DSS, do ktorej chcete prestúpiť. Ak ste v druhom pilieri dlhšie ako dva roky a odo dňa posledného prestupu uplynul viac ako jeden rok, sociálna poisťovňa vám akceptačný list vydá bezodplatne. V opačnom prípade sa platí poplatok vo výške 16 EUR.


Ktorý indexový fond by ste skôr odporúčali : AXA alebo AEGON ? Pridal: Boris dňa 22.01.2015 o 12:01

oba sledujú MSCI World. Ak si neúčtujú poplatky v rôznej výške, sú rovnaké. Pridal: gulka dňa 22.01.2015 o 16:12

možno by som ešte zvážil prístup k účtu (či si elektronicky môžete meniť pomer sporenia, atď..) a množstvo spravovaných peňazí (Axa celkovo spravuje takmer trikrát väčší objem ako Aegon a v svojom indexovom fonde má podstatne viac € ako má Aegon Index) Pridal: gulka dňa 22.01.2015 o 16:16

Mam v Aegon indexovy ... prekvapilo ma ze vo vypise su az 3 odplaty = za vedenie ODU, za spravu DF a tretia = ktora ma VYTOCILa = za "zhodnotenie majetku" ... ten poplatok je vo vyske cca !!! 8,5% !!! rocneho zhodnotenia ... u mna skoro 330€ !!! za to, ze Aegon nastavil 2 trvale prikazy na ETF ... ak to je legalne tak to je skandal !!! Pridal: Daniel dňa 31.01.2015 o 00:06

Všetky tie tri poplatky sú v rámci zákona. Poplatky za správu a vedenie účtu sú ešte v poriadku (vzhľadom k tomu, čo si účtuje napr. tretí pilier či klasické asset managementy), ale poplatok za zhodnotenie majetku v indexovom fonde je vzhľadom k tomu ako tieto fondy fungujú dosť prúser. Vám to vychádza 8,5% vzhľadom k zhodnoteniu alebo 8,5% k celkovému majetku? Napíšte mi prosím Vás mail na martin.gulka@gmail.com Pridal: martin gulka dňa 31.01.2015 o 09:37

... diky za zaujem ... do Vášho emailu som preposlal moj vypis z Aegonu za rok 2014 + odpovede ake som z Aegonu dostal, potom co som ich poziadal o prekontrolovanie spravnosti vypoctu odplat ... mne to cele dost vyraza dych ... Pridal: Daniel dňa 02.02.2015 o 22:43

Dobrý deň,
osobný účet v DSS ING banky mám zriadený od 1.1.2006, mám 53 rokov a po celý čas som nezmenila dôchodkový fond = DF Tradícia. Teraz som pozerala štatistiku o výkonnosti tohoto fondu a som zhrozená. Veľmi rýchlo by som chcela zmeniť DDS, ale aj fondy. prosím Vás, poraďte mi, ako mám postupovať, akú kombináciu fondov ktorej DDS mi odporúčate ? Mesačnú hrubú mzdu (zamestnankyňa) za tie roky som mala nadšandardnú. Ďakujem pekne. Pridal: Titanila dňa 16.03.2015 o 12:05

Dobrý deň, ono sa ťažko takto všeobecne odpovedá. DSS meniť nutne nemusíte, ale môžete. to všetky garantované fondy vykazovali podobnú výkonnosť. Výkonnosť ste si mohli všimnúť už v minulosti na základe výpisov. Ak si už nechcete odvádzať všetko do dlhopisového (garantovaného) fondu, tak môžete si príspevky rozložiť napr. tak, že 60% pôjde do garantovaného a 40% do indexového. Alebo do indexového vstupujte postupne - pri každom výraznejšom prepade hodnoty dôchodkovej jednotky dajte do indexového fondu po 10% až kým nedovŕšite nejakú hranicu (napr. 50%). No ťažko takto povedať, čo by bolo najvhodnejšie. Nikto nevie čo bude Pridal: Martin dňa 16.03.2015 o 19:06

Dobry den,
Chcel by som sa opytat:
1.Ktory index by ste skor odporucali MSCI World(AXA) alebo EUROSTOXX 50(ING)?
2.Ak zmenim indexovy fond v ramci jednej DSS na garantovany fond v jednej DSS,jeho hodnota ostane,alebo sa zmeni po prestupe?Myslim napr.ak budem mat 10000eur v index fonde a prejdem na garantovany ostane mi 10000eur?Alebo je tam nejaky prepocet?
Vopred dakujem za odpovede. Pridal: Johny dňa 18.03.2015 o 20:33

1. no radšej MSCI World - nie preto že AXA, ale preto že je širšie diverzifikovaný (aj keď z krátkodobého hľadiska možno bude teraz eurostoxx výkonnejší skrz QE)

2. ak teraz máte na účte napr. 10 000 (v garantovanom fonde) a zmeníte si pomer sporenia napr. na 50%/50% (garantovaný/indexový), tak z tých 10 000 sa 5 000 presunie do indexového a váš nový stav bude 5 000 v garantovanom a 5 000 v indexovom (alebo v zmiešanom/akciovom, to len ako príklad)

10000 eur v garantovanom fonde bude aj 10000 eur v indexovom fonde, aspoň v čase uskutočnenia prevodu :) Pridal: Martin dňa 18.03.2015 o 22:59

Dobry den

Myslite ze sa oplati dat 100% do indexoveho fondu aspon na 15 rokov a potom cca 10 rokov pred dochodkom riesit nejaku inu strategiu? Pridal: breter dňa 23.03.2015 o 21:52

Dobrý deň, neviem koľko už máte teraz nasporené v II. pilieri. Ak nie veľa, tak ja by som všetko presunul do indexového. Ale ak tam máte už nejakú nezanedbateľnú čiastku, tak by som nepresunul všetko, pretože všetky tie indexy sú na historických maximách (len Eurostoxx nie je). Ja by som do indexového fondu radšej vstupoval postupne vždy pri nejakej aspoň 10%nej korekcií na indexe. Ale zas to by ste museli sledovať ten index. Nie je to náročné :). Takže ak nemáte zatiaľ veľa € na dôchodokovom účte, tak ja by som odporučil všetko presunúť do indexového fondu. Ale ak tam máte nejakú nezanedbateľnú čiastku, tak by som presunul iba časť a potom časom presúval zvyšok.

Nikto nevie čo bude. Ale kupovať index relatívne lacno (lacnejšie) sa dá. Pridal: Martin Gulka dňa 24.03.2015 o 12:50

Dobry den

Dakujem Vam za odpoved.
prave ja uz to mam prehodene. Najprv som to mal od 3.2 v o fonde mix generali a od 18.2 100% v indexovom fonde. Momentalne stav uctu mi tam

stupol skoro o 800eur. Takze mam tomu rozumiet ze dana suma mi kopiruje hodnotu toho indexu? Samozrejem ked sa prepadne o 10% tak sa mi stav na ucte znizi o 10%.

Vsade skoro pocuvam pokial mam vela do dochodku, co ja mam minimalne 25 rokov,tak byt v indexovom a par rokov pred dochodkom to presuvat do garantovanych fondov. Pridal: breter dňa 25.03.2015 o 09:46

Áno, ak index prepadne o -10%, aj peniaze vo vašom fonde sa prepadnú cca o -10%.

Všeobecne je to tak, že akcie z dlhodobého hľadiska prinášajú najvyšší výnos, ale keď človek vidí, že akcie sú na historických maximách a posledné tri roky vykazovali dvojciferné výnosy, tak mu sedliacky rozum vraví, že nič netrvá večne. Preto niektorí aktívnejší sporitelia si v indexovom fonde nenechávajú všetko, ale časť presunuli do garantovaného. To môžete spraviť aj vy. Je to na vás ako sa rozhodnete. Ja neviem čo bude, ale ja osobne by som teraz nenechával 100% v indexovom fonde Pridal: Martin Gulka dňa 25.03.2015 o 16:20

Dobry den

Dakujem za odpoved
Povedzme ze som sporitel, ktory sa o to nechce absolutne starat najblizsich 15 - 20 rokov. Co by ste si zvolili pripadne doporucili?
Rozlozenie napriklad 50% klasik a 50% index. VUB tam ma aj nejaky MIX kde su dlhopisi + akcie a este ine investicie. Pridal: breter dňa 27.03.2015 o 10:08

Je to na vás ako sa rozhodnete. Ja neviem ako dlho ste už v II. pilieri a aký je Váš stav na účte, tak ťažko odpovedať. Pridal: Gulka dňa 27.03.2015 o 13:02

som tam od zaciatku, a mam tam cca 12000,mam 36,takze asi som este asi skoro na pol ceste Pridal: breter dňa 27.03.2015 o 13:48

tak to tam máte dosť. V súčasnosti by som ja osobne nenechával 100% úspor v indexovom fonde. Radšej rozložiť a potom postupne presúvať zvyšok podľa vývoja indexu. Určite si nájdete čas raz za štvrťrok, či polrok pozrieť ako sa vyvíja dôchodková jednotka a rozhodnúť sa či zvýšiť podiel alebo ho ponechať. Ale to či teraz ponecháte v indexovom fonde 50%, 30% alebo menej, je na Vás. Pridal: Martin dňa 27.03.2015 o 16:13

Pan "Daniel", prosim, mohli by ste mi preposlat (eva.trenkova@post.sk) tie informacie ("odpovede ake som z Aegonu dostal")- Daniel dňa 02.02.2015 o 22:43.
Dakujem.
Evka Pridal: ET dňa 29.03.2015 o 01:09

Tiez by ma zaujimali spravy z Aegonu co popisali. :)

Otazka na poplatok "zhodnotenie majetku", ze co to v praxi znamena..

Ak mam napr 1000e na ucte, zhodnotenie za rok je 10% (napr zo stranky NBS) a teda 100e. Pokial si DSS uctuje 10% poplatok za zhodnotenie majetku, ich odplata je 10e (teda 10% z 100e). Spravne? Pridal: survey2015 dňa 05.06.2015 o 15:58

Pre jednoduché pochopenie, je to tak. Ale ono sa to účtuje na dennej báze, takže v skutočnosti to môže skončiť tak, že počas roka ste mali "otvorený" zisk napr. 10%, ale rok nakoniec ukončíte na 0%, tak výnos nemáte žiadny ale na poplatku ste zaplatili napr. tých 10EUR počas toho ziskového obdobia Pridal: Gulka dňa 06.06.2015 o 10:35
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:21 Komentáre Galéria (7)

Súvisiace články

Koľko zarábajú DSSky na spravovaní úspor v druhom pilieri?

saturday
31.01.2015
Druhý pilier a dôchodky | martin.gulka

Druhý pilier a dôchodkové fondy v grafoch a číslach

wednesday
18.06.2014
Druhý pilier a dôchodky | admin

Indexové fondy sú zatiaľ najvýnosnejšie, ale peňazí je v nich najmenej

Fondy druhého piliera a ich portfóliá

Druhý pilier - do akcií sa dá presunúť aj pomaly

thursday
20.06.2013
Druhý pilier a dôchodky | admin

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)