Kam investuje Warrena Buffett? Akcie z portfólia Berkshire Hathaway:

07.01.2015  /  Robo Veselý

Warren Buffett je asi najznámejším a úspešným investorom, ktorého pozná nie len investorská komunita ale aj široká verejnosť. Za svoj život nahromadil investovaním majetok v hodnote približne 68 miliárd dolárov a to z neho robí 4. najbohatšieho človeka planéty. Jeho investičné kroky sleduje množstvo investorov, ktorí sa spoliehajú na jeho správny odhad.

 

Ktoré spoločnosti má tento investičný mág vo svojom portfóliu, v akom množstve a aký podiel tvoria? Pozn. v článku sa pozrieme na obchodovateľné akcie. Samozrejme, že fond obsahuje aj neobchodovateľné spoločnosti, dlhopisy… My však ďalej budeme analyzovať len obchodovateľnú časť portfólia. 

 

Jeho spoločnosť Berkshire Hathaway aktuálne drží 47 obchodovateľných amerických spoločností. Zaujímavý je však pohľad na ich podiel v portfóliu. Rozdiel v percentuálnom zastúpení medzi spoločnosťami je až priepastný. 4 spoločnosti, konkrétne Wells Fargo & Co, Coca-Cola Co, International Business Machines Co, American Express Co., tvoria až 63% portfólia.

 

Zoznam spoločnosti, ktoré majú v portfóliu aspoň 0,5% podiel je v nasledujúcej tabuľke:

Úplný zoznam spoločností si môžete pozrieť na tejto stránke.

 

Keďže sú tieto 4 spoločnosti v portfóliu tak významné, pozrieme sa na ne bližšie. Pri každej sú v tabuľkách uvedené základné informácie a to konkrétne: P/E, P/B, current ratio, dividendové výnosy a priemerné ročné výnosy za obdobie 10 a 15 rokov.

 

Wells Fargo & Co

 

Wells Fargo & Company je americká nadnárodná holdingová spoločnosť, ktorá poskytuje bankové a finančné služby. Podľa aktív je to 4. najväčšia banka v USA a podľa trhovej kapitalizácie je najväčšou. V roku 2007 to bola jediná banka v USA, ktorej dala agentúra S&P rating AAA. Momentálne má rating AA-.

 

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť základné informácie o akciách Wells Fargo. Zaujímavý je ukazovateľ current ratio, ktorý udáva pomer medzi obežnými aktívami a krátkodobými záväzkami. Hodnota 5,051 je pomerne vysoká a znamená, že spoločnosť má oveľa viac obežných aktív než krátkodobých záväzkov. Teoretické optimum je v rozmedzí 1,8 a 2,5. Čím vyššia je hodnota tohto ukazovateľa, tým nižšie je riziko platobnej neschopnosti. Výnosy v dlhodobom horizonte dosahujú približne toľko, čo hlavný americký akciový index S&P 500.

 

Základné informácie o akciách spoločnosti Wells Fargo & Co:

 

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť vývoj cien akcií od roku 1990. Je vidieť, že za posledných 25 rokov majú akcie jasný trend.

 

Vývoj cien akcií Wells Fargo od 90-tych rokov:

Zdroj: www.morningstar.com

 

Coca-Cola Co

 

Spoločnosť Coca-Cola je výrobca, distribútor a obchodník nealkoholických nápojových koncentrátov a sirupov. Najviac známou je pre ich vlajkový produkt  Coca-Colu, ktorú snáď ani netreba bližšie predstavovať.

 

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť základné informácie o akciách Coca-Coly. Veľmi zaujímavé je, že aj napriek vysokému hodnote P/B im Buffett dôveruje. P/B nám hovorí aká je cena akcie na trhu k účtovnej hodnote akcie. V dlhodobom horizonte by sa cena na trhu mala približovať k účtovnej hodnote, a teda na základe tohto ukazovateľa vieme povedať, či sú akcie nadhodnotené alebo podhodnotené. Podľa  tohto ukazovateľa je nadhodnotená. Coca- Cola je však veľmi špecifická v tom, že veľmi ťažko vieme vyčísliť jej skutočnú vnútornú hodnotu, keďže jej najväčším aktívom je značka, teda nehmotná vec. Aj preto môže byť ukazovateľ P/B pri tejto spoločnosti trochu skresľujúci.

 

Základné informácie o akciách spoločnosti Coca-Cola Co.:

V grafe nižšie si môžete pozrieť vývoj cien akcií od roku 1990. Coca-Cola zaznamenala veľký rast v 90-tych rokoch. Potom však dlhšiu dobu mierne strácala a až po roku 2008 začala znova rásť. Tu sa krásne ukazuje, aký dôležitý je investičný horizont pri investovaní do akcií.

Vývoj cien akcií Coca-cola od 90-tych rokov:

Zdroj: www.morningstar.com

 

International Business Machines Co

 

IBM je popredná svetová spoločnosť podnikajúca v odbore informačných technológií. Medzi jej hlavné činnosti patrí výroba a predaj počítačového hardvéru, softvéru a poskytovanie služieb.

 

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť základné informácie o akciách IBM. Pre niekoho bude opäť kritický ukazovateľ P/B, ktorý dosahuje až príliš vysoké hodnoty. Cena akcie je momentálne 162,06USD a teoreticky by mala byť 10 krát menšia, teda na okolo 16 USD. Investorom to však asi nevadí, keďže táto spoločnosť je podľa tohto indikátora už dlhodobo nadhodnotená.

 

Základné informácie o akciách spoločnosti International Business Machines Co:

 

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť vývoj cien akcií od roku 1990. Rovnako ako Coca-Cola, ani IBM nezaznamenala počas krízy veľký prepad a taktiež od konca 90-tych rokov cena akcií stagnovala a až následne začala znova rásť.

 

Vývoj cien akcií International Business Machines od 90-tych rokov:

Zdroj: www.morningstar.com

 

American Express Co

 

American Express je medzinárodná spoločnosť poskytujúca finančné služby najmä prostredníctvom kreditných kariet so sídlom v New Yorku.

V tabuľke nižšie si môžete pozrieť základné informácie o akciách American Express.

 

Základné informácie o akciách spoločnosti American Express Co:

 

Na nasledujúcom grafe si môžete pozrieť vývoj cien akcií od roku 1990. Na rozdiel od predchádzajúcich akcií, táto spoločnosť zaznamena v roku 2008 dosť veľký prepad. Momentálne sa však už akcie American Express obchodujú nad predkrízovými hodnotami.

 

Vývoj cien akcií American Express od 90-tych rokov:

Zdroj: www.morningstar.com

 

Údaje v tabuľkách boli čerpané zo stránok: www.yahoo.com, http://www.bloomberg.com a http://ycharts.com

 

Ako ste si mohli všimnúť, všetky 4 spoločnosti zaznamenali v dlhodobom horizonte rast. Pri niektorých boli priemerné výnosy o čosi menšie avšak W.Buffett určite nenakupoval všetko naraz ale pravidelne dokupoval pri poklesoch, čo mu asi prinieslo vyššie zhodnotenie.

 

Zmeny v portfóliu Warrena Buffetta?

 

Vo fonde sú od tretieho kvartálu roku 2014 dve nové spoločnosti a to LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE(0,17%) a EXPRESS SCRIPTS HLDG CO(0,02%).

 

Obe majú v portfóliu veľmi malý podiel a aj prípadný krach týchto spoločností by neznamenal takmer žiaden vplyv na celkovú výkonnosť. Okrem týchto dvoch nových spoločnosti Buffet navýšil počet akcií aj v ďalších spoločnostiach, ktoré už vlastní.

 

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené všetky spoločnosti, ktorých počet akcií sa v portfóliu zväčšil. Môžete si pozrieť koľko akcií bolo pridaných, o aký percentuálny podiel sa zvýšil ich počet a koľko akcií je v portfóliu po dokúpení.

 

Akcie spoločností, ktorých podiel v portfóliu sa zväčšil:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Z predchádzajúceho vyplýva, že podiel spoločnosti CHARTER COMMUNICATIONS sa viac ako zdvojnásobil. Možno stojí za námahu skúmať túto spoločnosť bližšie ako investičnú príležitosť.

 

Okrem dokupovania sa Buffett taktiež zbavoval niektorých spoločností. Akcie DEERE&CO boli všetky predané a už v portfóliu nie sú. V nasledujúcej tabuľke sú aj ďalšie spoločnosti, ktoré boli redukované.

 

Akcie spoločností, ktorých podiel v portfóliu sa zmenšil:

Zdroj: vlastné spracovanie

 

Čo na záver?

 

Warren Buffet úmyselne drží veľkú časť portfólia v Blue chips akciách kvôli stabilite a k tomu skupuje veľa malých spoločností, ktoré majú veľký potenciál a môžu priniesť vysoké zisky. Takto je portfólio vyvážené a prináša vysoké zhodnotenie. Je to stratégia, nad ktorou by sa každý potenciálny alebo reálny investor mal minumálne zamyslieť a preskúmať ju.

 

V tomto článku som sa snažil priniesť pohľad na portfólio najznámejšieho investora.Celkovo je zaujímavé sledovať kroky známych investorov, pretože nám môžu vnúknuť nové myšlienky alebo priniesť tipy na investičné príležitosti.

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk