Warren Buffett a Berkshire Hathaway

23.01.2015  /  Miroslav Kocibal

    Warrena Buffetta a jeho Berkshire Hathaway netreba vo finančnom svete nijako zvlášť predstavovať. Warren Buffett je investor, ktorý sa vďaka svojej stratégii stal najbohatším investorom sveta. Vo všeobecnosti je možné povedať, že Buffett stavia na technike “kúp a drž” – ide o techniku dlhodobejšieho výhľadu. Nejde teda len o krátkodobé zvezenie sa správnym smerom.

 

    Jeho investičná stratégia je založená na tom, že si vyhliadne novú, relatívne malú, ale perspektívnu spoločnosť s veľkým rastovým potenciálom a túto spravuje tak, aby dosahovala hlavý cieľ, ktorým je zvyšovanie hodnoty pre akcionárov.

 

    V súčasnosti je ale možné povedať, že Warren Buffett je v podstate vlastníkom obrovskej spoločnosti, ktorá skupuje nové malé spoločnosti a svojim umom z nich buduje veľké profitabilné podniky. Portfólio spoločnosti však samozrejme obsahuje aj veľké a na trhu známe spoločnosti, ako napríklad Coca – Cola.

 

 (Pozn. : veľmi zaujímavo spracovanú sieť jednotlivých prepojení Berkshire Hathaway s inými spoločnosťami môžete nájsť tu : http:/ /mapper.nndb.com/start/?map=1208 )

 

 

    Portfólio Berkshire Hathaway je veľmi diverzifikované a jeho chápadlá siahajú do mnohých oblastí. Zahŕňa oblasti poisťovníctva, financií, realít, železničnej dopravy a mnohých maloobchodných spoločností a odvetví spracovateľského priemyslu. Analýzu obchodovateľných akcií Berkshire Hathaway môžte nájsť tu

 

 

    Nadanie Warrena Buffetta pramení už z jeho útleho detstva, nakoľko ako syn burzového makléra a neskôr kongresmana prejavoval svoj talent už v detstve a svoje prvé akcie nakúpil vo veku 11tich rokov. Napriek tomu, že patrí medzi najbohatších ľudí sveta, žije striedmo a obľubuje filantropiu.

 

    Prvý veľký krok v jeho kariére znamenala práve spoločnosť Berkshire Hathaway, ktorá bola pôvodne textilným podnikom. Postupné investície Buffetta do tejto spoločnosti mu nakoniec umožnili prevziať kontrolu a prebudovať ju k svojmu obrazu tak, aby z nej vytvoril finančnú inštitúciu, ktorá bude zastrešovať jeho finančné portfólio a bohaté investičné operácie. Transformácia spoločnosti sa uskutočnila progresívnou stratégiou premiestnenia cash flow z jadra spoločnosti, investovaním do iných podnikov.  Akcie spoločnosti Berkshire Hathaway sa na trhu obchodujú v dvoch formách. Ide o takzvané A a B akcie, alebo veľké a malé akcie, ako sú bežne nazývané. Akcie A sú charakteristické ich vyššou hodnotou (sú považované za najhodnotenejšie akcie na NYSE) – v súčasnosti (január 2015) je to okolo 220 000 dolárov za akciu, pričom akcie triedy B majú hodnotu okolo 150 dolárov za akciu. Akcie triedy A aj B oprávňujú participovať na stretnutí akcionárov v Omahe. Vlastníkom akcií triedy B je napríklad aj Slovák Martin Kúšik (bývalý partner Penta Investment a 4. najbohatší Slovák), ako sám uvádza, práve kvôli možnosti účasti na stretnutí v Omahe. Základný rozdiel medzi týmito triedami akcií je samozrejme v hodnote a v podiele na hlasovacích právach. Platí pritom, že akcie triedy B sa nikdy nepredávajú za viac ako 1/1500 hodnoty akcií triedy A.  Akcie triedy B majú pritom 1/10 000 hlasovacích práv akcií triedy A.

 

 

Vývoj akcií Berkshire Hathaway od roku 2005 do januára 2015

 

Zdroj : finance.yahoo.com

 

 

   Veľmi zaujímavý je Buffettov názor na zlato. Komoditu, ktorá pre mnohých investorov stelesňuje akúsi formu záruky a ochrany pred infláciou, Buffett považuje za zbytočnú. Podľa jeho názoru je hodnota zlata iba umelo vytváraná ľuďmi a ľudia ho nakupujú dúfajúc, že sa v budúcnosti nájde niekto, kto ho od nich kúpi za vyššiu cenu. Zlato Buffett považuje za neproduktívne aktívum, ktoré nikdy nič nevytvorí (takto ho označil v liste akcionárom v období, keď dosahovalo vrchol svojej hodnoty).

 

 

    Buffett ale nie je jedinou významnou osobnosťou v Berkshire Hathaway. Jeho pravou rukou je v súčasnosti 91 ročný Charles Munger. Pôvodne Munger pôsobil ako predseda v spoločnosti Wesco Financial Corporation, ktorá bola z viac ako 80 % celý čas v rukách Berkshire Hathaway. Popri Berkshire Hathaway v súčasnosti pôsobí aj ako riaditeľ Daily Journal Corporation.

 

 

 

 

Podstatnou skutočnosťou z hľadiska pôsobenia Charlesa Mungera je zdôrazňovanie obrovského významu etiky a morálky najmä v spojení s biznisom a svetom financií. Dôležitý je fakt, že ani Munger ani Buffet napriek početným investičným operáciám ani raz nečelili obvineniam z podvodov alebo z insider tradingu. Spoločne presadzujú, aby obchodovanie a biznis boli založené na čestnosti a transparentnosti. Ako sám Munger na obchodnom rokovaní Wesco Financial Corporation povedal : “Good businesses are ethical businesses. A business model that relies on trickery is doomed to fail.” (“Dobré obchody sú etické obchody. Obchodný model, ktorý sa opiera o podvod, je odsúdený na neúspech.”)

 

Rozhovor s Warrenom Buffettom môžte nájsť tu

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk