Previedli ste na FNM hodnotné akcie? Je šanca, že ich získate späť!

17.02.2015  /  Martin Gulka

V posledný deň minulého roka skončila možnosť bezodplatného prevodu (bez)cenných papierov na Fond národného majetku SR (FNM). Mnohí ľudia však či už omylom, či úplne nevedomky darovali na FNM aj veľmi hodnotné akcie, ktoré mohli radšej speňažiť, alebo si ich ponechať a inkasovať dividendy. Ešte pred dvomi rokmi, v čase, keď vyši najavo prvé prípady omylom darovaných veľmi hodnotných akcií som kontaktoval FNM SR a spýtal sa, že či ľudia tieto akcie dostanú späť. Odpoveď znela takto:

 

„Kým FNM SR nerozhodne ako náloží s týmito cennými papiermi, nič nie je jasné. V každom prípade môžem len odporučiť, že v prípade, že ma niekto záujem o navrátenie cenných papierov, ktoré previedol na FNM SR, nech sa so žiadosťou obráti na nás písomne. Žiadosti budeme evidovať a v prípade, že vedenie FNM SR dospeje k rozhodnutiu, budeme týchto ľudí informovať. Na zaver teda: FNM SR v súčasnosti nevracia cenne papiere, ktoré boli predmetom bezodplatného prevodu na FNM SR.“

 

Z odpovede teda vyplýva, že jedinú vec, ktorú v tom čase ľudia, ktorí omylom darovali hodnotné akcie, mohli spraviť bolo, že napíšu na FNM žiadosť o spätné navrátenie cenných papierov a budú čakať, čo sa stane. Vyzerá to tak, že v tejto veci sa pohli ľady.

 

Nebyť príspevku v diskusnom fóre, nikto nič nevie…

 

Pred pár dňami sa stala jedna zaujímavá vec. Do diskusného fóra portálu Ako-investovať napísal jeden návštevník príspevok, že mu volali z FNM a že im schválili (jeho matke) vrátenie štyroch akcií VÚB banky, ktoré omylom (vraj chybou obchodníka s CP) darovali na FNM. Akonáhle som tento príspevok zahliadol, ihneď som napísal e-mail na FNM, aby mi k tejto veci poskytli viac informácií. Nebyť tohto príspevku v diskusnom fóre, tak by som ani len netušil, že FNM začal v tejto veci realizovať nejaké kroky, pretože ani na stránke FNM, ani nikde inde som nenašiel žiadnu informáciu o tom, že FNM sa rozhodol plniť žiadosti o spätné vrátenie cenných papierov.

 

Keď mi prišla odpoveď na môj e-mail, hneď v úvode som bol upozornený na to, že nejde o žiadny masívny proces spätného vracania bonitných akcií občanom, ale o individuálne posudzovanie špecifických prípadov žiadateľov, ktorí skutočne v omyle darovali FNM bonitné cenné akcie.

 

Komu sa budú akcie vracať?

 

Najviac ma zaujímalo, že komu sa vlastne akcie budú vracať. Či ide iba o tých, ktorí si žiadosť podali v minulosti, alebo aj tým, ktorí si žiadosť podajú aj “dnes”. Odpoveď z FNM znela: “Ide o zhruba 90 žiadostí občanov, ktorí si podali žiadosť o spätný prevod a tieto sú individuálne posudzované komisiou. Nie sú vrátené automaticky. Musí ísť preukázateľne o mimoriadne bonitné akcie a mimoriadnu situáciu.

 

Takže v súčasnosti je evidovaných 90 žiadostí o spätný prevod cenných papierov a každá jedna žiadosť je posudzovaná individuálne. Najviac je však zaujímavá doložka “mimoriadne bonitné akcie” a “mimoriadnu situáciu”, avšak tieto pojmy mi neboli bližšie špecifikované. Problém je, že pre mňa môžu byť mimoriadne bonitné aj napríklad štyri akcie VÚB Banky, za ktoré by som mohol predajom na burze inkasovať 400 EUR, avšak tým, že som ich daroval na FNM, nemám nič.

 

To najdôležitejšie však je, že ak ste “dnes” zistili, že ste v minulosti darovali nejaké hodnotné akcie na FNM, stále máte možnosť, resp. šancu, že ich získate späť. Pretože takúto žiadosť o spätný prevod si môžete stále podať a čím rýchlejšie to spravíte, tým lepšie. FNM garantuje, že každá žiadosť bude posúdená, no negarantuje, že vám akcie budú vrátené. Ako som už spomenul, musí ísť o mimoriadnu situáciu, resp. o mimoriadne bonitné akcie.  

 

Ako zistím, že som daroval hodnotné akcie?

 

Túto informáciu vám s veľkou pravdepodobnosťou FNM neposkytne. Je to vašou vecou a vy sami si musíte zistiť, či ste v minulosti nedarovali okrem “bezcenných” akcií aj nejaké hodnotné. To, aké akcie ste darovali by malo byť jasné z výpisu, resp. zmluvy, ktorú ste uzatvárali pri prevode cenných papierov s niektorým z obchodníkov. Takže ak práve teraz náhodou zistíte, že ste na FNM previedli aj nejaké hodnotné akcie a tá námaha a čas vám stojí zato, určite napíšte žiadosť o spätné vrátenie cenných papierov. Ak ste ale darovali napr. 2-3 kusy akcie Slovnaftu, neviem, či má zmysel tieto akcie žiadať späť, pretože ich speňažením by ste inkasovali cca 80 EUR a okrem toho si budete musieť opäť otvoriť obchodný účet (pokiaľ ste pôvodný zrušili), kam vám pri spätnom navrátení budú tieto akcie “pripísané”. Musíte si jednoducho určiť, či vám tá námaha a čas stojí za to, alebo nie.

 

Ak budete písať žiadosť o spätné navrátenie cenných papierov, odporúčam vám jasne popísať situáciu ako sa vám podarilo na FNM previesť aj hodnotné akcie. Nezabudnite, že podľa FNM musí ísť o mimoriadnu situáciu, resp. o mimoriadne bonitné akcie.

 

Ako som už spomenul, zatiaľ je evidovaných okolo 90 žiadostí, avšak podľa tvrdení FNM doteraz ešte žiadny spätný prevod nebol zrealizovaný. Došlo iba k posúdeniu týchto žiadostí a niektorí žiadatelia boli aj kontaktovaní, že ich akcie im budú vrátené (ako napr. užívateľ z nášho diskusného fóra). Spätný prevod bude realizovať spoločnosť Dlhopis, o.c.p. a žiadateľom bude najskôr ponúknutá zmluva o spätnom prevode a samotný prevod bude možné zrealizovať až po podpise týchto zmlúv. 

 

Čo všetko ľudia darovali na FNM?

 

Fond národného majetku na svojej stránke zverejňuje zoznam cenných papierov, ktoré nadobudol počas obdobia bezodplatného darovania cenných papierov. Posledný “aktuálny” zoznam je k dátumu 31.12.2013 a všetky cenné papiere v tomto zozname sú vlastne vo vlastníctve FNM SR. Zo zoznamu sme vybrali tie najhodnotnejšie akcie a množstvo, v akom boli na FNM darované. Úplne celý zoznam si môžete stiahnuť buď na stránke FNM, či priamo v prílohe tohto článku.

 

Zoznam najznámejších hodnotných akcií, ktoré boli darované na FNM:

 

Je neuveriteľné, že až 16 kusov akcií Tatra banky bolo darovaných na FNM SR. Jedna akcia Tatra banky by sa dala na burze speňažiť za 20 000EUR!! Okrem toho, Tatra banky vypláca veľmi slušné dividendy. Vrelo dúfam, že sa nájdu vlastníci týchto 16-tich kusov akcií Tatra banky a tieto akcie im budú vrátené.

 

Medzi ďalšie hodnotné akcie patria napr. Zentiva, Allianz, Dolkam Šuja, VÚB Banka, MPC Cessi, atď.. Ľudia darovali desiatky, až stovky týchto akcií na FNM a ak im to stojí za to, mali by si podať žiadosť o spätné vrátenie týchto akcií.

 

V zozname sa nachádzajú aj mnohé iné hodnotné akcie. Medzi nimi sú aj také, ktoré nie sú kótované na burze, ale v minulosti boli. Sú to akcie ako Emerson, Protetika, Elektrokarbon, Púchovský mäsový priemysel, atď.. Tieto akcie sa nedajú predať na burze, ale je vysoká šanca že ich od vás odkúpi samotný emitent (akciová spoločnosť). 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk