Globálna honba za výnosmi z akcií Ako-investovat.sk .


  • Historicky najnižšie úrokové sadzby posunuli investorov k rizikovému spektru a zvýšili dopyt po výnose z akcií.
  • Výnimočne nízke úrokové sadzby nebudú trvať navždy, no výhľad pre výnos z akcií ako stratégia pre rôzne prostredia zostáva optimistický.
  • Príležitosti pre príjmy sú viditeľné na všetkých trhoch, vrátane tých, ktoré sú tradične spájané len s rastom
  • Globálny prístup k výnosu z akcií poskytuje významné výhody diverzifikácie, ktorá je tlmičom voči rastúcej volatilite, predvídateľnejšie výnosy v porovnaní s rastom kapitálu a osvedčenú silu úročených dividend.

 

Pred piatimi rokmi existovalo 15 globálne investujúcich fondov s akciovým výnosom. Dnes je ich 34.  Nízke úrokové sadzby a výnosy pretrvávajúce od globálnej finančnej krízy tlačia investorov do vyššieho spektra rizík.

 

Toto prostredie s extrémne nízkymi sadzbami nebude trvať večne. Federálny rezervný systém minulý rok ukončil svoj program kvantitatívneho uvoľňovania a trhy očakávajú, že sadzby v USA začnú v určitom okamihu tohto roku rásť. Načasovanie sa však odsúva na neskôr a sadzby by mali ešte určitú dobu zostať na historicky najnižšej úrovni s malým tlakom zo strany inflácie.

 

V tomto ohľade posudzujeme vyhliadky na výnos z akcií z hľadiska možného zvyšovania úrokových sadzieb a poskytujeme prehľad o výhodách globálneho prístupu bez ohľadu na prostredie sadzieb.

 

(Pretrvávajúca) honba za výnosmi

 

Od roku 2008 sú výnosy z peňažných prostriedkov, štátnych dlhopisov a úverov investičného stupňa na historických minimách. Pokiaľ ide o investorov do oblasti príjmov, hľadanie vyšších výnosov zvýšilo dopyt po akciách v spoločnostiach, ktoré môžu ponúknuť udržateľné a rastúce dividendy.  Toto hľadanie výnosu potlačilo investorov ešte ďalej, nakoľko firemné kultúry dividend sa vo svojich vlastných krajinách posunuli v reakcii na meniace sa domáce a globálne prostredie a na skutočnosť, že výhody globálneho prístupu k výnosu z akcií sú hmatateľnejšie.

 

 

Zatiaľ čo akcie vo všeobecnosti majú na začiatku cyklu s rastúcimi úrokovými sadzbami tendenciu dosahovať pozitívnu výkonnosť, v trvalom období rastúcich sadzieb by sa investori mohli presunúť z akcií do iných aktív, ktoré začnú na základe úpravy posúdenia rizík vyzerať atraktívne.  Akcie môžu byť negatívne ovplyvnené aj v prípade, ak sa rastúce ceny premietnu do zvýšenia nákladov spoločností na prijaté úvery, čo obmedzí výšku zisku, ktorý budú spoločnosti môcť vyplatiť vo forme dividend.

 

Napriek vyhliadke rastúcich úrokových sadzieb v USA (a v konečnom dôsledku všeobecnej normalizácie sadzieb) zostáva výhľad pre globálny výnos z akcií aj naďalej silný, a to z troch hlavných dôvodov:

 

  1. Sadzby opúšťajú najnižšiu úroveň, no je pravdepodobné, že ešte nejaký čas zostanú na všeobecne nízkej úrovni oproti historickým sadzbám. FOMC (ktorý má dvojitý mandát a môže podporovať aj hospodársky rast) a ďalšie centrálne banky zostanú pravdepodobne v presadzovaní rastúcich sadzieb a pri posudzovaní vplyvu na ekonomickú aktivitu veľmi opatrné.
  2. Dividendy spoločností stále rastú a dobré sú aj vyhliadky na ich ďalší rast, najmä v niektorých oblastiach, ktoré s príjmom nie sú tradične spájané a kde rast vyústil do príjmu.
  3. Bez ohľadu na fázu cyklu úrokových sadzieb poskytuje globálny prístup k výnosom z akcií veľké výhody diverzifikácie, ktorá je akýmsi tlmičom voči rastúcej volatilite, tiež predvídateľnejšie výnosy v porovnaní s rastom kapitálu a, čo je možno najdôležitejšie, osvedčenú silu úročených dividend.

 

Naliehavý zmysel pre opatrnosť: Nižšie na dlhšie obdobie

 

Keď Federálny rezervný systém ukončil ku koncu roka 2014 svoj program kvantitatívneho uvoľňovania, bolo jasné, že akékoľvek následné zvýšenie sadzieb sa bude realizovať „na základe údajov“. Aktuálne údaje zatiaľ dôvod na zvýšenie sadzieb nedávajú. Vo svojom januárovom vyhlásení FOMC opakovane obhajoval svoj „trpezlivý“ postoj a zároveň podčiarkol opatrný globálny výhľad. Jeho dôvodom je nedostatočná inflácia cien v USA a inde vo svete v kombinácii s nedostatočne výraznou mzdovou infláciou v USA, a to i napriek klesajúcej miere nezamestnanosti.

 

 

Mzdová inflácia stimuluje dopyt, bez ktorého FOMC nemôže dosiahnuť svoj inflačný cieľ vo výške 2 %. Keď sa sadzby zvýšia, Fed zostane pravdepodobne aj naďalej veľmi opatrný. Veľká časť sveta je momentálne v stave neistoty a prechodu. V Európe vyvoláva aj naďalej najväčšie obavy Grécko. V Ázii sú obavy spojené najmä so spomalením rastu Číny a účinnosťou prípadne neúčinnosťou reformných politík, ako aj s otázkou či bude „Abenomika“ pri oživovaní japonskej ekonomiky úspešná. Pokiaľ ide o ďalšie časti sveta, obavy vyvoláva pretrvávajúca politická a ekonomická kríza v Rusku a globálne dôsledky výrazne nižších cien ropy. Pri súčasnom opatrnom výhľade prevláda názor, že nízke úrokové sadzby by mohli pretrvať počas tohto roku až do začiatku roku 2016.

 

 

Výhody globálneho prístupu

 

Globálny prístup k výnosom z akcií umožňuje investorom diverzifikovať v rámci sektorov, geografických lokalít a mien, pričom zohľadňuje skutočnosť, že rôzne krajiny a regióny sú v rôznych fázach obchodných a hospodárskych cyklov. Rozdiely v kultúre dividend v rôznych odvetviach a regiónoch sa začali prehlbovať, čo znamená, že príležitosti sa začínajú objavovať aj v oblastiach, ktoré investori tradične spájali s rastom kapitálu.

 

Základné zloženie akciových trhov sa v jednotlivých krajinách líši, čo znamená, že globálny prístup môže diverzifikovať zdroje príjmov. Napríklad, priemyselné podniky v Európe môžu ponúknuť relatívne stabilné príjmy a dividendové profily zatiaľ čo podobné akcie na rozvíjajúcom sa trhu môžu mať väčší priestor na rast ziskov a dividend. Obmedzenie sa na jedinú krajinu alebo región vystavuje investorov riziku koncentrácie, pri ktorom sú zdroje ich príjmov odvodené z úzkeho rozpätia odvetví.

 

 

Výber akcií je veľmi dôležitý: v prostredí rastúcich úrokových sadzieb môže byť pre investorov rast dividend rovnako dôležitý ako ich udržateľnosť. Celkovo je teda spojenie komplexnej základnej analýzy globálnych podnikov zdola nahor s pochopením širších makroekonomických podmienok základným aspektom honby za výnosom z akcií.

 

Ázia a Tichomorie

 

Ak použijeme Áziu a Tichomorie ako krátku prípadovú štúdiu, spoločnosti tejto oblasti berú dividendy vážne - približne 95 % spoločností zaradených v indexe MSCI Asia Pacific ex-Japan dividendy vypláca, pričom celkový koeficient vyplácania predstavuje približne 40 %. V regióne existujú rastúce príležitosti na vyhľadávanie spoločností, ktoré majú nielen stabilné dividendy, ale aj priestor pre ďalší rast dividend.

 

Stabilné dividendy poskytujú veľké austrálske spoločnosti, najmä banky, ako je napríklad Commonwealth Bank of Austrália a ANZ, ktoré majú zdravé súvahy, sú dobre kapitalizované a dividendy vyplácajú už mnoho rokov. Dominancia penzijného pripoistenia v Austrálii znamená, že veľkí investori majú o dividendy záujem a uprednostňujú ich vyplatenie v hotovosti - to by malo dividendy v krajine aj naďalej podporovať.

 

Možno prekvapivo, ale čínske banky ako ICBC a CCBC dosahujú výnosy okolo 5,5 %, železničné spoločnosti viac ako 4 %, a dokonca aj spoločnosť SAIC Motor má výnosy vo výške 5 %. Čínska vláda tiež vyjadrila záujem o to, aby štátne podniky vyplácali investorom hotovosť vo forme dividend. 

 

 

Pokiaľ ide o rast dividend, vlády v Kórei a Japonsku aktívne podporujú zvýšené vyplácanie dividend .

 

Keďže koeficienty vyplácania sú v Kórei zvyčajne nižšie ako 20 %, od tohto rokasa na podnikové peňažné rezervy budú vzťahovať vyššie dane. Spoločnosť Samsung Electronics, ktorá mala koeficient vyplácania o polovicu nižší ako jej hlavný konkurent Apple, zvýšila v januári dividendu o 41 % po tom, ako naspäť odkúpila svoje vlastné akcie v hodnote 2 miliardy dolárov. Spoločnosť LG Display nedávno oznámila svoju prvú výplatu dividend po štyroch rokoch a jej sesterská spoločnosť LG Electronics objem vyplácaných prostriedkov zdvojnásobila. Dve najväčšie kórejské banky, Shinhan a KB Financial, vyjadrili zámer zvýšiť objem vyplácaných prostriedkov, pričom sa očakáva, že ich koeficient vyplácania sa zdvojnásobí z 10 % na 20 %.

 

V Japonsku sa penzijné fondy presúvajú z dlhopisov do akcií, čo zlepší dopyt po akciách vyplácajúcich dividendy. Prebiehajúci program Abenomiky Šinzó Abeho si kladie za cieľ stimulovať dopyt a infláciu v ekonomike. Abe osobne tlačil na japonské podniky, aby zvýšili výplaty vo forme dividend.

 

Hoci obe tieto krajiny opúšťajú extrémne nízku výplatnú základňu, rast dividend je pre ne kľúčový. Je možné, že ázijské krajiny s typicky nízkym výnosom, ako sú Japonsko a Kórea, by mohli nasledovať trend stanovený na Taiwane a v Hongkongu, ktoré sú známejšie ako krajiny s udržateľným zdrojom príjmov. Počas posledných 15 rokov rozvíjal a udržiaval dividendy najmä taiwanský sektor informačných technológií, koeficient vyplácania ktorého sa od roku 2005 pohybuje okolo úrovne 50 % a viac.

 

 

Spojené kráľovstvo a Európa

 

Investori do britských akcií môžu očakávať, že v roku 2015 sa v dividendách vyplatí 88,8 miliárd GBP. Nie je ťažké pochopiť, prečo by investorov mali vysoké dividendy lákať. Pri úrokových sadzbách, ktoré by mali ešte počas celého roka 2015 zostať nízke, a skutočnosti, že peňažné účty aj 10-ročné štátne dlhopisy ponúkajú výnos len 1,5 %, je 4-percentný výnos, ktorý ponúka FTSE 100, veľmi presvedčivý.

 

Priemerné dividendové výnosy v Európe patria v porovnaní s inými rozvinutými regiónmi naďalej medzi najvyššie. Významný počet vysoko kvalitných európskych spoločností svoje dividendy priebežne zvyšuje.

 

 

USA

 

Aj napriek veľkým cenovým ziskom sa súčasný dividendový výnos S & P 500 vďaka výraznému rastu dividend udržal na dobrej úrovni 2,0 %, a tak naďalej prevyšuje 1,8-percentný výnos z 10-ročných amerických štátnych dlhopisov. 239 z 500 spoločností zaradených do indexu S & P 500 aktuálne dosahuje vyšší výnos, než ponúkajú štátne dlhopisy, a 87 akcií dosahuje výnos viac ako 3,0 %.Z historického hľadiska akcie USA, dividendy ktorých konzistentne rástli, dosiahli vyššie výnosy ako ostatné akcie. Okrem toho vykázali aj nižšiu cenovú volatilitu. Zatiaľ čo dividendové výnosy v USA zostávajú relatívne nízke, americkí dividendoví aristokrati (teda spoločnosti indexu S & P 500, dividendy ktorých rástli aspoň 25 po sebe nasledujúcich rokov) investorom poskytujú rastúci a predvídateľný zdroj príjmov a relatívne nízku volatilitu. Z hľadiska celkových výnosov prekonali ostatné akcie.

 

 

Príležitosti na všetkých trhoch

 

Výplaty dividend na celom svete aj naďalej rastú a možnosti výnosov z akcií existujú na všetkých trhoch, vrátane regiónov, ktoré investori s takýmto výnosom bežne spájajú.

 

 

Výnos z akcií je stratégia pre rôzne prostredia

 

Globálny prístup k výnosom z akcií poskytuje významné výhody diverzifikácie, tlmí rastúcu volatilitu, zabezpečuje predvídateľnejšie výnosy v porovnaní s rastom kapitálu a tiež výhodu úročených dividend. To platí v každej fáze cyklu úrokových sadzieb.

 

Ako už bolo uvedené, výber akcií je kľúčový. Investori do príjmu hľadajú spoločnosti s jednoduchými a zrozumiteľnými obchodnými modelmi ponúkajúce predvídateľné a konzistentné peňažné toky. Spolu s manažmentom, ktorý chápe význam dobrej alokácie kapitálu, pridávajú tieto spoločnosti do akéhokoľvek portfólia prvok kvality, pričom často ponúkajú dvojakú výhodu - výnos aj rast kapitálu.

 

Sila úročených dividend

 

Ak sa dividendy úročia (reinvestujú na nákup ďalších akcií) významným spôsobom podporujú celkové výnosy akcionárov . Čím častejšie sa dividendy reinvestujú, tým vyššia je miera návratnosti.

 

Čo je dôležité, často sa stáva, že dividendy sa naďalej vyplácajú aj v situácii, keď hodnota akcií klesá, čo v rámci náročných trhov vytvára prvok ochrany pred poklesom. To investorom umožňuje naďalej prijímať a reinvestovať výnosy aj počas volatility na trhoch.

 

 

V roku 2008 klesol vo Veľkej Británii index FTSE 100 o 30 %, ale celkové dividendy sa znížili len o 13 %. V období zvýšenej volatility spoločnosť nemôže kontrolovať cenu svojich akcií, ale zvyčajne bráni svoje dividendy. Spoločnosti, dividendy ktorých trvalo rástli, pristupujú k zníženiu dividend (čím sklamú akcionárov a riskujú, že ich akcie klesnú ešte viac) len v krajnom prípade.

 

Záver

 

Hoci prostredie nízkych výnosov pretrvávajúce už od roku 2008 zvýšilo dopyt po príjme z akcií, ani skutočnosť, že by sa v nadchádzajúcom období mohli úrokové sadzby a výnosy (v USA) zvýšiť by nemala negatívne ovplyvniť investovanie v rámci takzvanej stratégie pre rôzne prostredia. Sadzby by však mali ešte určitý čas zostať na historických minimách.

 

Bez ohľadu na fázu cyklu úrokových sadzieb poskytuje globálny prístup k výnosom z akcií veľké výhody diverzifikácie, ktorá je akýmsi tlmičom voči rastúcej volatilite, ako aj predvídateľnejšie výnosy v porovnaní s rastom kapitálu a, čo je možno najdôležitejšie, osvedčenú silu úročených dividend.

 

Autor: Fidelity Worldwide Investment

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:Okomentuj článok Galéria (10)

Súvisiace články

Zlato padá a padá, volatilita dáva obchodníkom šancu na zisky

monday
16.03.2015
Trhy a makro | saxo

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)