Buffettov list akcionárom - ako sa darilo Berkshire Hathaway v roku 2014 Ako-investovat.sk .


      Napriek tomu, že Berkshire Hathaway bola pôvodne textilnou výrobou zaoberajúca sa spoločnosť, v súčasnosti je tomu celkom inak. Práve pred päťdesiatimi rokmi v roku 1965 prevzal Warren Buffett kontrolu nad spoločnosťou prostredníctvom svojej Buffett Partnership Ltd. (BPL). Nešlo práve o ľahkú situáciu najmä v súvislosti s finančným stavom spoločnosti a taktiež v súvislosti s veľmi chabou nádejou na zlepšenie do budúcnosti. Sám Warren Buffett označil toto prevzatie ako výsledok detinského správania sa medzi ním a vtedajším majiteľom. Po nie veľmi úspešných prvých rokoch snáh o obnovenie prosperity podniku v pôvodnej oblasti záujmu sa Buffett rozhodol s textilnou výrobou skončiť. Napriek tomuto neúspechu kúpil v roku 1975 ďalšiu spoločnosť zaoberajúcu sa textilnou výrobou. Rovnako ako predtým, aj tento obchod sa ukázal ako nie práve správna voľba.

 

       V súčasnosti je ale portfólio Berkshire Hathaway ďaleko rozsiahlejšie. Čistá hodnota spoločnosti sa nachádzala na konci roka 2014 na hodnote 18,4 miliárd dolárov. To predstavuje nárast hodnoty akcií obidvoch tried A aj B o 8,30 %. Počas 50 rokov súčasného vedenia teda došlo k nárastu z pôvodnej hodnoty 19 dolárov za akciu na hodnotu 146,186 dolára za akciu, čo predstavuje každoročne nárast o 19,40 %.

 

       Už od roku 1965 spoločnosť každoročne porovnáva svoju ročnú výkonnosť s indexom S&P 500, nakoľko vedenie zastáva názor, že účtovná hodnota nie je smerodajným ukazovateľom v súvislosti so skutočnou výkonnosťou a hodnotou spoločnosti. (Tabuľku môžete nájsť v galérii k tomuto článku).

 

Aký bol teda rok 2014 pre Berkshire Hathaway ?

 

      Pomerne veľkú skupinu z hľadiska pôsobenia Berkshire Hathaway (BH) tvorí tzv. „Powerhouse Five“. Táto pätica predstavuje najväčšiu skupinu podnikov v portfóliu BH, ktorých činnosť sa netýka poistenia.

 

Skupina je tvorená nasledovnými podnikmi :

  •          Berkshire Hathaway Energy (predtým MidAmerican Energy)
  •          BNSF Railway
  •          IMC (predtým ISCAR Metalworking)
  •          Lubrizol Corporation
  •          The Marmon Group

 

      Táto skupina podnikov dosiahla v roku 2014 rekordné príjmy, ktoré pred zdanením dosahovali 12,4 miliardy dolárov, čo je o 1,6 miliardy viac ako v roku 2013. Rok 2014 so sebou ale priniesol aj veľa sklamaných zákazníkov BNSF Railway v dôsledku zlých operatívnych rozhodnutí vedenia. Výsledkom bolo rozhodnutie o realizácii investičných zámerov do spoločnosti, ktoré pre rok 2015 predstavujú 6 miliárd dolárov, čo je takmer o 50% viac ako investície konkurenčných spoločností. Hlavným zámerom je pritom nárast systémových kapacít v snahe predchádzať narúšaniu plynulej prevádzky.

 

     Ostatné menšie podniky zamerané na oblasti mimo poisťovacích aktivít za rok 2014 priniesli spoločnosti príjmy vo výške 5,1 mld. dolárov, v porovnaní s 4,7 mld. za rok 2013. Pričom tak, ako v prípade „Powerhouse Five“ aj tu sa očakáva nárast príjmov v roku 2015.

    Okrem tejto skupiny Berkshire Hathaway pokrýva aj 2 spoločnosti s príjmom medzi 400 – 600 mil. dolárov, šesť spoločností s príjmami na úrovni 250 – 400 mil. dolárov a sedem spoločností, kde príjem sa pohyboval v intervale od 100 do 250 miliónov dolárov.

      V súvislosti s nosnou časťou Berkshire Hathaway, ktorá zahŕňa predovšetkým aktivity na poli poisťovníctva spoločnosť navýšila objem realizovaných príjmov od poistených osôb (peniaze reálne nepatria spoločnosti, ale táto ich môže efektívne investovať, z čoho následne môže profitovať) z pôvodných 41 miliárd dolárov na hodnotu 84 miliárd pre rok 2014. Napriek tomu, že objem týchto prostriedkov neodráža príjmy spoločnosti, je nutné s nimi uvažovať, nakoľko predstavujú zdroj pre významné investičné operácie a následné príjmy z tejto činnosti pre samotnú Berkshire Hathaway.

 

      Rok 2014 bol pre Berkshire Hathaway plodný aj z hľadiska akvizícií. Spoločnosť uzatvorila kontrakty na 31 akvizícií v celkovej hodnote 7,8 miliardy dolárov. Medzi najväčšiu akvizíciu pritom patrí Duracell, ktorý obohatí činnosť Marmon Group.

     Práve zameranie spoločnosti je pre Berkshire Hathaway v súvislosti s procesom rozhodovania o realizácii akvizície rozhodujúce. BH totiž vyberá iba podniky, ktorých činnosť je príbuzná súčasnej činnosti jednotlivých častí portfólia spoločnosti. Warren Buffett a Charles Munger spoločne uprednostňujú u takýchto akvizícií možnosť následného riadenia podnikov súčasným, dobre fungujúcim vedením dotknutej časti BH.

     Október minulého roka priniesol taktiež kontrakt na kúpu Van Tuyl Automotive. Ide o spoločnosť so 78 obchodnými zastúpeniami, ktorej samotný zakladateľ trval v prípade predaja rodinnej spoločnosti na tom, aby kupujúcim bol práve Berkshire Hathaway.

 

      Ako pre každú spoločnosť ani pre spoločnosť Warena Buffetta rok 2014 nebol len o príjmoch. Dcérske spoločnosti BH minuli rekordných 15 miliárd dolárov na nákup budov a zariadení, pričom taktiež zdvojnásobili svoje odpisy. V súvislosti s hrdosťou Warrena Buffetta a Charlesa Mungera na ich americké korene, 90% týchto nákladov bolo vynaložených práve v USA.

 

     Počet zamestnancov Berkshire Hathaway na konci roka 2014 vrátane zamestnancov spoločnosti Heinz dosiahol 340 499, čo je o 9 745 viac ako v roku 2013. Nárast pritom nebol realizovaný na úrovni vedenia, kde pracuje iba 25 ľudí.

 

Z hľadiska navyšovania majetkovej účasti, k tomuto došlo u všetkých spoločností takzvanej „Big Four“ – American Express, Coca-Cola, IBM a Wells Fargo.

  Zdroj : spracované podľa výročnej správy BH  

         

    Každé navýšenie majetkovej účasti o desatinu percenta pritom pre Berkshire Hathaway znamená v súhrne navýšenie účasti na zisku daných spoločností o 50 miliónov dolárov.Zdroj : spracované podľa výročnej správy BH

 

Pôsobenie Berkshire Hathaway vo všeobecnosti možno rozdeliť do nasledovných kategórií :

  •          Poisťovníctvo
  •          Regulované, kapitálovo náročné podniky
  •          Výroba, služby a maloobchodné operácie
  •          Financie a finančné produkty

 

      Činnosť spojená s poisťovníctvom predstavuje pre Berkshire Hathaway nosnú časť podnikania. Ako už bolo vyššie spomenuté oproti roku 2013 došlo v tejto oblasti k nárastu objemu finančných prostriedkov nadobudnutých na základe uzatvorených poistení, čím spoločnosť zvýšila množstvo prostriedkov, ktoré je možné ďalej vhodne investovať a tým navyšovať profity spoločnosti.

 

Prehľad finančných prostriedkov a výnosov v oblasti poistenia :

Zdroj : Berkshire Hathaway - annual report

 

      Druhá oblasť portfólia spoločnosti zahŕňa predovšetkým BNSF Railway a Berkshire Hathaway Energy (BHE). Tieto dve dcérske spoločnosti sú podstatné nielen z hľadiska potrieb spoločnosti, ale taktiež z hľadiska rozvoja celej ekonomiky. BNSF Railway vykonáva 15% všetkých medzimestských prepráv nákladov bez ohľadu nato, či je táto preprava realizovaná cestnou, železničnou, vodnou, leteckou dopravou, alebo s využitím nekonvenčných typov dopravy ako je napríklad potrubná doprava. BHE poskytuje svoje služby spotrebiteľom v 11 štátoch, pričom je akýmsi priekopníkom obnoviteľných zdrojov energie. BHE zodpovedá za 6% generovanej kapacity veternej energie a za 7% kapacity solárnej energie.

 

Prehľad výnosov spoločnosti BHE :

Zdroj : Berkshire Hathaway - annual report

 

Prehľad výnosov spoločnosti BNSF :

Zdroj : Berkshire Hathaway - annual report

 

      V oblasti služieb a maloobchodu sa BH venuje pomerne širokému intervalu produktov. Oblasti záujmu sa pohybujú od predaja lízaniek až po predaj ľahkých lietadiel.

 

Prehľad príjmov – maloobchod, služby :

Zdroj : Berkshire Hathaway - annual report

 

      Poslednou, ale o nič menej významnou skupinou sú financie a finančné produkty. Do tejto skupiny boli zaradené predovšetkým lízingové operácie vykonávané dcérskymi spoločnosťami – Marmon Group (železničné vozne, kontajnery, žeriavy), CORT (nábytok) a XTRA (cestné návesy). Tieto podniky sú lídrami vo svojej oblasti a každoročne navyšujú svoje príjmy, pričom vynakladajú vyššie investície do nového vybavenia ako ostatné konkurenčné spoločnosti.

 

Zdroj : Berkshire Hathaway - annual report


"Čistá hodnota spoločnosti sa nachádzala na konci roka 2014 na hodnote 18,4 miliárd."
Co je to za divnou věc? To je dnes Holding akcií a ten má nějakou burzovní cenu, najakou účetní hodnotu nebo nějaký čistý zisk. Ale asi žádnou čistou hodnotu. Pridal: Vokurka dňa 09.03.2015 o 01:36

Dobrý deň, v tomto prípade ide o čisté obchodné imanie. Za upozornenie ďakujem. Pridal: M.K. dňa 09.03.2015 o 06:12
Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:2 Komentáre Galéria (6)

Súvisiace články

Warren Buffett a Berkshire Hathaway

friday
23.01.2015
Akcie | miroslav.kocibal

Kam investuje Warrena Buffett? Akcie z portfólia Berkshire Hathaway:

wednesday
07.01.2015
Akcie | robo.vesely

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)