V ktorej slovenskej automobilke sa zarába najviac?

28.03.2015  /  Martin Gulka

Na Slovensku pôsobia tri automobilky, ktoré dávajú prácu približne 16 000 ľuďom. Títo zamestnanci za rok 2013 spolu vyprodukovali pridanú hodnotu vo výške 1 270 480 tis. EUR, čo znamená, že na jedného zamestnanca pracujúceho v automobilke v priemere pripadá približne 80 tis. EUR. Toto číslo vypovedá o produktivite práce. Je to málo, či veľa? To zistíme až vtedy, ak produktivitu práce porovnáme s nákladmi práce. Ak mi niekto vyprodukuje vo forme pridanej hodnoty 80 tis. EUR, ale ja mu za to zaplatím iba 20 tis. EUR, som pravý kapitalista.

 

Hneď na úvod je však potrebné si ujasniť určité veci týkajúce sa ďalších interpretácií. Dané automobilky nevykazujú svoje účtovné závierky podľa slovenských účtovných štandardov, preto výška pridanej hodnoty nebola v ich závierka jednoznačne uvádzaná, avšak dá sa vypočítať pri pohľade do poznámok. Ďalej je potrebné si ujasniť, čo rozumieme pod nákladmi práce. Všeobecne sú to osobné náklady, ktoré sú súčtom mzdových nákladov, odvodových nákladov (SP, ZP) a ešte nejakých tých sociálnych nákladov (BOZP, stravovanie, odstupné, atď.). Avšak ak my chceme vyjadriť to, že koľko firma zaplatí svojim zamestnancom na výplatách, zaujímajú nás iba mzdové náklady.  Aj keď niektorá firma vo svojej účtovnej závierke uvedie iba osobné náklady, my si zhruba vieme vypočítať mzdové náklady, pretože tie by sa na osobných nákladoch mali podieľať približne 65%-tami (pretože odvody platené zamestnávateľom za zamestnanca sú 35,2%). Keď sme mzdové náklady prepočítavali na zamestnanca, menovateľom bol priemerný počet zamestnancov, resp. stav zamestnancov k dňu zostavenia závierky (každá firma uvádza buď to, alebo to, v hodnotách nie sú extra veľké rozdiely). Výsledkom sú priemerné náklady na zamestnanca (priemerné mzdy). Niekto vo firme zarába viac, niekto menej.

 

Prvý graf porovnáva hodnotu pridanej hodnoty na zamestnanca (za rok 2013) a mzdové náklady na zamestnanca u jednotlivých automobiliek. Vyzerá to tak, že najproduktívnejší zamestnanci sú v automobilke KIA. Jeden zamestnanec tam za rok 2013 vyprodukoval vyše 130 tis. EUR vo forme pridanej hodnoty. Za tento svoj výkon dostal zaplatené 16 tis. EUR. Vyzerá to tak, že títo zamestnanci by si zaslúžili mať o mnoho viac zaplatené ako mali. A to ešte KIA dostane daňovú úľavu a možno aj nejaké tie drobné vo forme dotácie na tvorbu pracovných miest (aspoň v minulosti dostala).

 

Porovnanie pridanej hodnoty pripadajúcej na 1 zamestnanca so mzdovými nákladmi pripadajúcimi na 1 zamestnanca:

 

Pri zvyšných dvoch automobilkách je pridaná hodnota na zamestnanca takmer rovnaká, rozdiel je len vo výške mzdových nákladov. Kým zamestnanec v PCA, ktorý vyprodukoval vyše 60 tis. EUR vo forme pridanej hodnoty dostal zaplatené iba 14 700 EUR, zamestnanec vo VW, ktorý vyprodukoval takmer taký istý objem dostal zaplatené o 10 tis. EUR viac. Avšak vzhľadom na KIA Motors, pri VW a PCA už neexistuje taký veľký rozdiel medzi pridanou hodnotu na zamestnanca a mzdovými nákladmi na zamestnanca. 

 

Pridanú hodnotu na zamestnanca si môžeme porovnať aj s osobnými nákladmi, ktoré sú ukazovateľom celkovej ceny práce. Teraz by však interpretácia smerovala nie k tomu, čo dostal zamestnanec za svoj výkon, ale že aké sú priemerné náklady zamestnávateľa na 1 zamestnanca. KIA Motors síce vyplatí jednému zamestnancovi v priemere 15 809 EUR ročne, ale celkovo ho jeden takýto zamestnanec stojí 22 584 EUR, pretože zamestnávateľ musí za svojho zamestnanca platiť aj zdravotné a sociálne odvody. Stále je to však pre KIA Motors veľmi výhodné, pretože jeden takýto zamestnanec jej vyprodukoval vo forme pridanej hodnoty až 131 874 EUR. 

 

 

 

Najviac rástli mzdové náklady vo Volkswagene

 

Keď sa bližšie pozrieme sa jednotlivé automobilky, zistíme, že mzdové náklady na zamestnanca rástli najrýchlejším tempom vo Volkswagene. V posledných dvoch rokoch rástli dvojciferným tempom. Za rok 2013 vzrástli medziročne o 23%. Nemožno však jednoznačne tvrdiť, že všetkým zamestnancom sa zvýšili mzdy o 23%, pretože do mzdových nákladov sa počítajú nielen mzdy bežných zamestnancov, ale aj mzdy manažérov, či spoločníkov a do mzdových nákladov sa účtujú aj rôzne odmeny, či prémie. No je pozitívne, ak mzdové náklady prepočítané na 1 zamestnanca kontinuálne rastú. 

 

Porovnanie mzdových nákladov (ročných) prepočítaných na 1 zamestnanca v jednotlivých automobilkách:

 

V KIA Motors sa v roku 2013 medziročne znížil priemerný počet zamestnancov o 2%, mzdové náklady na zamestnanca však vzrástli o 6%, čo indikuje, že v minulom období muselo prísť k zvýšeniu miezd, resp. odmien či už u všetkých alebo iba u niektorých zamestnancov. Za posledné štyri roky však mzdové náklady na zamestnanca nevykazujú výraznejšie medziročné zmeny ako napr. u Volkswagenu. Ani u PCA nemožno badať výraznejšie zmeny v priemerných mzdových nákladoch na zamestnanca. Za rok 2013 priemerný počet zamestnancov v PCA poklesol o -7%, pričom priemerné mzdové náklady na zamestnanca vzrástli o 7%, čo predstavuje podobný prípad ako u KIA Motors. 

 

Vývoj osobných nákladov je vlastne zobrazením vývoja celkovej ceny práce. Teda toho, čo skutočne musí tá-ktorá automobilka ročne v priemere zaplatiť na 1 pracovnú silu. Keďže Volkswagen vykazuje najvyššie priemerné mzdové náklady na 1 zamestnanca, je zrejmé, že bude vykazovať aj najvyššie priemerné osobné náklady na 1 zamestnanca. Rozdiel medzi osobnými a mzdovými nákladmi spočíva v odvodoch, ktoré zamestnávateľ musí zaplatiť za svojho zamestnanca.  

 

 

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk