Výhľad na druhý polrok 2015: globálne fixné príjmy Ako-investovat.sk .


Nasledujúci článok je zhrnutím výpovedí a názorov vedúcich riaditeľov z Fidelity Worldwide Investment ohľadom makroekonomického vývoja a vývoja na akciových trhoch pre obdobie druhej polovice roku 2015.

 

Andrew Wells

Investičný riaditeľ pre globálne fixné príjmy

 

Stále zaznamenávame kvantitatívne uvoľňovanie prichádzajúce z japonskej Bank of Japan a Európskej Centrálnej Banky, veľké sumy podpory pre podnikové a štátne dlhopisy. Ale zároveň sa zdá, že spomalenie, ktoré sme zaznamenali začiatkom roka 2015, s nepriaznivým počasím v USA a silnou menou brániacou rastu, sa vytráca a očakávame, že globálny rast sa na prelome 2015-16 rozbehne. Tento rozbeh globálneho rastu vidíme v hospodárskej aktivite naprieč všetkými oblasťami. Jednou z nich je M&A (fúzie a akvizície). M&A môže byť na trhoch veľmi (veľmi) mocnou silou. V skutočnosti, ratingové agentúry veľmi pozorne sledujú vysoko kvalitné spoločnosti a tiež škody, ktoré M&A spôsobujú ich úverovým ratingom. Investori v oblasti fixných príjmov tu musia byť veľmi opatrní. Zostávajúca časť roku 2015 a 2016 vyzerá veľmi zaujímavo pre investorov v oblasti dlhov krajín rozvíjajúcich sa trhov. Táto trieda aktív rozhodne dozrieva. Vidíme oveľa väčší záujem o podnikové dlhopisy v lokálnej mene ako aj o tradičné dlhopisové trhy v tvrdej mene na rozvíjajúcich sa trhoch. Príležitosti výnosov, ktoré sa tu ponúkajú, sú oveľa väčšie ako na rozvinutých trhoch, a obnovená dôvera bude investorov tlačiť späť na tieto trhy. Ďalšou zaujímavou oblasťou pre rok 2015 a ďalej je vysoký výnos. Naďalej zaznamenávame, že skvelé spoločnosti, ktoré zvyčajne pre financovanie chodili do bánk,  vstupujú na trhy dlhopisov s vysokým výnosom. Asi najlepším spôsobom ako pridať hodnotu pre investorov v období 2015-16 je prechod smerom k triede aktív strategických dlhopisov. Práve tu sa investori presúvajú medzi triedami aktív ako štátne dlhopisy, podnikové dlhopisy, vysoké výnosy, dlh rozvíjajúcich sa trhov a inflácia. Tu odporúčanie poukazuje menej na tradičný benchmark na základe vydávania dlhopisov, ale oveľa väčšie zameranie na celkovú návratnosť a riziká.

 

David Buckle

Vedúci kvantitatívneho výskumu

 

Situácia na svete je v dvoch štádiách: USA sa snažia zvýšiť sadzby a zvyšok sveta sa vo veľkom snaží byť viac akomodačný. Začnem tými akomodačnými: ECB. Program kvantitatívneho uvoľňovania ECB bude pokračovať aj v roku 2015 a to až do septembra 2016. Trh má určité obavy, že tu nie je dosť dlhopisov, ktoré by ECB mohla kupovať. Podľa nás je táto obava prehnaná. Avšak výnos z dlhopisov, ktoré ECB kúpi majú určitú spodnú hranicu, čo znamená, že sú nútení kupovať dlhopisy s dlhšou splatnosťou. A ako sa veci majú, oni naozaj musia kupovať 10 a viac ročnú splatnosť. Z tohto dôvodu si nemyslím, že výnosy z Bund (nemeckých štátnych dlhopisov) budú v priebehu roka 2015 narastať. Aj Japonsko prostredníctvom Abenomics realizuje program kvantitatívneho uvoľňovania. Nefunguje to v tom zmysle, že japonská inflácia je pod plánovanou úrovňou, ale že je to deflačný problém na celom svete a nie problém špecifický pre Japonsko, a treba poznamenať, že japonská inflácia je v súčasnosti vyššia ako v ostatných krajinách G4 - USA, Európe a Veľkej Británii. Čína sa musí uvoľňovať trochu viac. Myslíme si, že sadzba povinných minimálnych rezerv sa musí znížiť a že to je forma akomodácie, ktorú treba uskutočniť. Podľa nás je čínska ekonomika pomalá, ale nie je v desivom stave a je to veľmi dobré prostredie pre dlhopisy a z toho dôvodu sa nám ázijské dlhopisy páčia. Naopak, USA sú v režime rastu sadzieb. Myslíme si, že zvyšovanie sadzieb sa nezačne až do konca roku 2015, možno začiatkom 2016, pretože inflácia v USA nie je dominantná. Zamestnanosť nie je pre centrálnu banku problém, je na správnej úrovni, ale bez akýchkoľvek známok inflácie nie je tu potreba zvyšovať sadzby. Bez zvyšovania sadzieb by výnosy z amerických štátnych dlhopisov mali po zvyšok roku 2015 zostať nízke a dostupnosť peňazí by pre korporátny sektor mala byť naozaj pozitívna.

 

Matthew Sutherland

Senior Investment Director: Ázijské akcie

 

Pri prechode do druhej polovice tohto roka Ázia vyzerá dobre, má silný rast, reformné myslenie a rýchlo rastúcu strednú triedu spotrebiteľov. Program reforiem má naozaj zásadný význam pre budúci rast Ázie a počas druhého polroka by sme očakávali ďalšie malé krôčiky na ceste reforiem v krajinách ako sú Čína, India a Indonézia. Ústrednou témou tohto programu reforiem je presunúť ťažisko ekonomík zo starého modelu založeného na exporte smerom k domácemu dopytu, modelu založenému na domácom dopyte, čo by bolo naozaj kľúčové pre budúci rozvoj tohto regiónu. Ako vstupujeme do druhej polovice roka, čínska ekonomika prechádza slabým obdobím a očakávame aj politickú reakciu vo forme ďalších škrtov úverových sadzieb a tiež ďalších škrtov rezervných požiadaviek v Číne. Už sme zaznamenali nejaké kroky týmto smerom a očakávame, že ich bude viac. To bude podľa mňa, v priebehu druhého polroka pozitívne tak pre podnikové príjmy ako aj pre výkon trhu akcií. A táto téma znižovania úrokových sadzieb je skutočne témou celého regiónu, nakoľko ostatné krajiny v tomto regióne, ako napr. Kórea, India a Austrália majú schopnosť znižovať úrokové sadzby z relatívne vysokých úrovní vzhľadom na infláciu počas zvyšku roka. Napriek slabému obdobiu, ktorým v súčasnosti prechádza čínska ekonomika, domáci onshore A-share akciový trh Číny robí opak: za posledný rok sa takmer zdvojnásobil. To nenecháva podľa nás oceňovanie príliš napnuté, takže naši manažéri fondov stále nachádzajú investičné príležitosti tak v onshore ako aj offshore Číne. Takže očakávame, že čínsky trh bude mať aj vo zvyšnej časti roka dobrú podporu. A navyše, Čína sa stane dôležitejšou pokiaľ ide o jej veľkosť na svetovom trhu, pretože index MSCI sa snaží zahrnúť ADR akcie, kótované v USA, do benchmarku MSCI Čína, a tiež poskytne plán budúceho pridania onshore A-share trhu do sveta MSCI Čína. Okrem Číny je v tomto regióne niekoľko ďalších trhov, ktorým sa podľa nás v tomto roku bude dariť, a konkrétne ide o Indiu a Filipíny. Obe tieto krajiny majú naozaj dobrý štrukturálny príbeh, ale tieto trhy mali za posledný rok či dva pomerne silný dopyt a začínajú vyzerať rozumne vysoko cenené. Ale aj tak, naši manažéri stále nachádzajú dobré príležitosti pre kvalitné spoločnosti, ktoré môžu investovať na oboch týchto trhoch, takže očakávame, že po zvyšok roka 2015 budú mať dobrú podporu.

 

Paras Anand

Vedúci pre Európske akcie

 

Od začiatku roka 2015 je jasné, že záujem investorov o európske akcie sa naozaj obnovil, pričom niektoré lokálne trhy vzrástli o 20% v lokálnych menových podmienkach, čo je výnimočné. A otázka, ktorú ľudia kladú je: aký je priestor pre tieto výnosy z európskych akcií, aby aj naďalej rástli? Je dôležité pochopiť, že tieto očakávania sú dnes oveľa nižšie ako boli na začiatku rokov 2014 aj 2013. Takže pokiaľ ide o Európu, zhodné očakávania rastu príjmov sú okolo 6-8%, čo je oveľa menej ako svetový priemer a, samozrejme, výrazne nižšie ako na trhoch ako sú USA. Takže, popremýšľajme o niektorých faktoroch, ktoré by mohli viesť k tomu, aby tieto výnosy v európskom podnikovom sektore pozitívne prekvapili. A sú tri, na ktoré by som rád poukázal. Prvým je samozrejme oslabenie meny; to funguje vietor do plachiet rastu podnikových výnosov, keď vezmeme do úvahy, že väčšina výnosov a ziskov pre európske spoločnosti sa získa mimo eurozóny. Takže je tu strednodobý translačný prínos, ale v primeranom čase, spoločnosti budú ťažiť aj z vyššej a lepšej konkurenčnej pozície na trhu. Druhým bodom, na ktorý sa treba pozrieť je fakt, že sme uprostred oživenia korporátnej činnosti, niečo čo sa naplno začalo pred 12 až 18 mesiacmi a povedal by som, že investori ešte len zaznamenajú pozitívne dopady na výnosy z uzavretých obchodov ako aj z obchodov, ktoré môžu byť uzavreté v priebehu najbližších štvrťrokov. A tretím bodom, ktorý by som chcel vyzdvihnúť je, že európske spoločnosti  tiež môžu profitovať z klesajúcich cien nákladov a vstupov počas zvyšku roka. Takže, samozrejme, na určitých trhoch sme zaznamenali pokles nákladov na prácu, ale tiež kľúčové vstupy ako ceny energií - a všeobecnejšie komodít - sa tiež znížili a to, podľa mňa, môže podporiť marže a znovu pomôcť podporiť rast výnosov.

 

Caroline Pearce

Riaditeľka pre investície: Akciové príjmy

 

Myslím si, že najväčšou výzvou pre stratégie akciových príjmov je vyhliadka rastúcich úrokových sadzieb. Aj keď v skutočnosti som presvedčená, že vzhľadom na mieru zadlženia v rámci systému zadlženia v rámci systému, akákoľvek normalizácia úrokov je ešte stále dosť ďaleko a že úrokové sadzby pravdepodobne zostanú ešte nejaký čas nízke - akékoľvek zvýšenie úrokových sadzieb by znamenalo súťaž o kapitál. A dlhopisové proxy, ako sú akcie sieťových odvetví a telekomunikácií, spolu s ostatnými akciami generujúcimi príjmy v rámci  širšieho trhu na to môžu doplatiť. Na druhej strane, očakávali by sme, že spoločnosti s dobrými bilančnými výsledkami, ktoré nie sú vysoko zamerané, spoločnosti podporené kvalitou a udržateľným rastom príjmov, budú v prostredí rastúcich úrokových sadzieb uprednostňované. Na základe toho, dividendy sa odteraz stanú ešte väčšou súčasťou celkových výnosov investorov. Aj keď si myslím, že je dôležité pozerať na jednotlivé zásluhy spoločností, zdravotníctvo zostáva medzi príjmových investorov uprednostňovaným sektorom.  Nielenže tieto firmy ponúkajú dobrú úroveň dividend, a to na základe rozumného oceňovania, ale taktiež prinášajú silné súvahy, dobrú konverziu hotovosti a zlepšujúce sa produkty v štádiu rozvoja. Na druhej strane si myslím, že akúkoľvek investíciu do energetických a materiálových odvetví treba starostlivo analyzovať.  Aj keď ide o subjekty s tradične vysokými dividendami, sú veľmi citlivé na zmeny cien komodít, čo je veľmi ťažké predvídať. A v prípade niekoľkých veľkých ropných spoločností, ich dividendy nie sú kryté. V dôsledku toho budú musieť buď drasticky znížiť svoje CAPEX, čím oslabia svoj potenciál budúceho rastu, alebo zoškrtať svoje dividendy.

 

Anna Stupnytska

Global Economist

 

Za uplynulých pár mesiacov sa objavili dva silné prúdy poháňajúce globálny rast. Prvým sú nižšie ceny komodít a druhým je uvoľnenejšia monetárna politika. Toto je veľmi silná kombinácia na oživenie spotreby a globálnu stimuláciu aktivity. Takže v druhej polovici tohto roka očakávam, že prínosy týchto prúdov sa začnú viditeľnejšie prejavovať v číslach globálneho rastu. Oživenie v euro regióne bude naďalej naberať rýchlosť a rozširovať sa, čomu tiež pomôže slabšie euro a viac podporujúci fiškálny postoj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Japonsko taktiež  profituje z tohto priaznivého globálneho pozadia, takže tu očakávam ďalšie zlepšovanie. V USA, po počiatočnej "jemnosti" v prvej polovici tohto roka, očakávam rozbeh rastu nad aktuálny trend, aj keď brzda silnejšieho dolára bude naďalej zaťažovať export a zisky spoločností. Je pravdepodobné, že globálny rast sa zrýchli, bude viac synchronizovaný, ale zároveň tlaky inflácie a miezd sa asi zatiaľ znovu neobjavia, čo centrálnym bankám poskytne viac priestoru na ďalšie úpravy ich politiky. Avšak Fed môže priniesť svoje prvé zvýšenie úrokových sadzieb po takmer desiatich rokoch, ale pravdepodobne sa tak nestane skôr ako ku koncu roka a niektoré riziká prejdú aj do roku 2016. Rozvíjajúce sa trhy budú pokračovať svojimi odlišnými cestami, pričom najlepšie sú vyhliadky pre stredoeurópske krajiny, a tiež Áziu, a toto sú dva regióny, ktoré by mohli byť potenciálne odolnejšie voči rastu úrokových sadzieb v USA. Pokiaľ ide o riziká, Ukrajina, Rusko a Grécko by mohli byť aj naďalej zdrojom narušenia, ale neistota ohľadom načasovania a výsledkov je pomerne vysoká. Ďalším rizikom by mohol byť pomalší rast USA ako sa očakávalo, čo by brzdilo globálne oživenie. Aj keď toto tiež znamená, že napnutie časového harmonogramu zo strany Fed-u by sa odstránilo, čo by po dôkladnom zvážení mohlo byť pre globálny rast v skutočnosti celkom pozitívne.

 

Alex Homan

Investičný riaditeľ: Akcie rozvíjajúcich sa trhov

 

Hlavnou oblasťou momentálnych obáv je riziko rastu sadzieb rozvinutých trhov na aktívach rozvíjajúceho sa trhu. Avšak treba si uvedomiť, že dnes panovníci v rozvíjajúcom sa svete sú výrazne menej vystavení menovému dlhu, než bývali koncom deväťdesiatych rokov, kedy sa menové krízy vyskytovali naposledy. A dnes je to vlastne dlh v podnikovej súvahe, ktorý je oveľa dôležitejší, a to je dôvod, prečo trávime veľa času úsilím pochopiť nesúlady medzi menou, v ktorej ľudia zvyšujú svoje dlhy a menou, v ktorej svoj dlh financujú pokiaľ ide platenie úrokov. Z hľadiska politického pozadia, rok 2015 a ďalej bude pravdepodobne veľmi odlišný od toho, čo sme videli v roku 2014, keďže to bol z veľkej časti o sľuboch v ťažkom volebnom cykle. Rok 2015 a ďalej je o tom, že vlády zavádzajú reformné programy, rozvíjajúce sa ekonomiky stavajú na pevnejšie základy, z ktorých sa budú posúvať ďalej. Skvelým príkladom je India. Toto je krajina, kde bola zvolená reformná vláda. Rozhodne postupujú v oznámených zámeroch štrukturálnych reforiem sieťových odvetví a infraštruktúry, ale rovnako aj využívajú príležitosť vyplývajúcu zo 40% poklesu cien ropy na odstránenie palivových dotácií. Je tu predstava, že táto pokračujúca slabosť cien komodít je negatívna pre EM ako celok, avšak nedokáže uznať skutočnosť, že zatiaľ čo existuje niekoľko ekonomík, ktoré sú odkázané na vývoz komodít ako zdroj daňových príjmov, rovnako tak existuje rad ekonomík v rozvojovom svete, ktoré sú v skutočnosti čistými dovozcami komodít. A keď ste zaznamenali 40% pokles, najmä v cenách ropy a potravín, keď máte dočinenia z niektorými z ekonomík v najskoršom štádiu kde príjem domácnosti je vo výške 2-3000 dolárov ročne, 40% pokles cien komodít, na ktoré míňate väčšinu peňazí v skutočnosti vygeneruje veľa dodatočného disponibilného príjmu, ktorý môže byť použitý na kúpu spotrebného tovaru. Takže tu je potenciálne pozitívny výhľad na spotrebu. Takže podľa môjho názoru je kľúčové zamerať sa na dividendy a ich rast a nielen jednoducho hľadať akcie s vysokými výnosmi.

 

Dominic Rossi

Investičný riaditeľ pre oblasť svetových akcií

 

Investori majú v súčasnosti obavy o rast príjmov a to z niekoľkých dôvodov. V prvom rade, silný dolár má evidentne dopad na mnohé americké nadnárodné spoločnosti, ktoré prevádzajú svoje zahraničné zisky späť do Spojených štátov. A druhá obava sa v skutočnosti týka energetických akcií a ziskov, v súvislosti s minuloročným 30%-ným poklesom cien ropy. Zaznamenali sme veľmi slabé príjmy v štvrtom štvrťroku minulého roka, pokles o viac ako 20% a podobné poklesy uvidíme aj v tomto štvrťroku. S ohľadom na to si nemyslím, že trh už  skutočne zažil výhody klesajúcich cien ropy, čo určite povzbudí zisky mnohých (mnohých) ďalších spoločností. Akciové trhy za uplynulé 2-3 roky prešli dlhú cestu a je investori majú prirodzené obavy z oceňovania. Je teraz ten správny alebo nesprávny čas na nákup akcií keďže S&P dosahuje rekordné maximá? Ale pri úrokových sadzbách nízkych, ako sú teraz, a pravdepodobne také zostanú, aj keď Fed úrokové sadzby tento rok raz či dvakrát zdvihne, faktom je, že dividendový výnos a rast mnohých svetových trhov, najmä USA, umožnia ďalší pokrok akciových trhov. Tento trh je o duševnom vlastníctve, ľudskom kapitáli, biotechnológii, informačných  technológiách, médiách a zábave a evidentne veľa z toho sa sústreďuje v Spojených štátoch. Myslím si, že obavy, ktoré preto investori majú ohľadom ziskov a oceňovania, nie sú namieste.  Ale sú tu aj iné obavy. Myslím, že by sme mali mať obavy zo spomalenia čínskej ekonomiky, aj keď prinajmenšom sa zdá, že úrady túto situáciu celkom dobre zvládajú. Na druhej strane si myslím, že by sme mali prejaviť zvýšené obavy z geopolitického rizika. Videli sme to minulý rok na Kryme a Ukrajine a takéto udalosti nie sú ocenené na akciových trhoch.

 

Stephanie Sutton

Investičná riaditeľka: Akcie USA

 

Ziskovosť podnikov a pozitívne ekonomické údaje posledné tri roky poháňajú amerického trh akcií akciového trhu za posledné tri roky. Čo môžeme očakávať od teraz? Po prvé, a nie že by nás to skutočne znepokojovalo, ale všetky oči sú uprené na to, čo urobí Fed. Očakávame, že úrokové sadzby zdvihnú neskôr v priebehu roka, možno aj na začiatku roka 2016, a očakávame, že sadzby sa znormalizujú. V takom scenári si myslíme, že je to dostatočne očakávané a nemalo by to mať dopad na akciový trh. Avšak keby k zvýšeniu sadzieb došlo skôr a rýchlejšie ako sa očakáva, mohlo by to na trhu spôsobiť určitú nestálosť. Ale keď sa pozriete na ekonomiku, veci stále idú naozaj dobre. Posledné tri roky hovoríme o oživení v oblasti bývania a myslíme si, že sa dá isť ešte ďalej. Myslíme si, že je tu stále potlačovaný dopyt, keďže úroveň tvorby bývania je stále veľmi nízka, a od krízy sa nerozbehla. Trh práce je veľmi silný, zaznamenali sme klesajúce čísla nezamestnanosti a to, čoho sme teraz svedkami sú prvé príznaky mzdovej inflácie. Takže pre spotrebiteľa je všetko pozitívne. V spojení s poklesom ceny ropy je to naozaj (naozaj) pozitívne a prináša to viac peňazí do vreciek amerických spotrebiteľov. Takže pre spotrebiteľa by sme mali zaznamenať rozsiahlejšie oživenie. Čo sa stane korporáciám? Samozrejme, ak zaznamenáme nejakú mzdovú infláciu, budeme musieť sledovať ziskovosť podnikov, keďže to by mohlo vytvoriť určitý tlak na marže. Máme tiež silný dolár, čo ovplyvňuje zisky týchto nadnárodných spoločností a v neskoršej časti minulého roka bolo pre americké podniky, najmä pre tie väčšie, ťažké dosiahnuť dobré zisky. Ale už sa to trochu oslabuje. Sú ešte celkom ziskové, ešte stále generujú veľa peňazí. A čo robia s hotovosťou? Očakávame ďalšie programy spätného odkupovania, už boli oznámené a práve prebiehajú. A je veľmi (veľmi) povzbudivé, že zaznamenávame nejaké dohody o fúziách a akvizíciách, ktoré sa dejú aj na americkom trhu. Takže to bude do budúcnosti naďalej podporovať výkonnosť trhu. Takže celkove ide o dobré makro prostredie, ktoré je oporou. Podniky, ktorým sa stále darí dobre, ale všetky oči budú zamerané na rast ziskov. Takže si myslím, že na trhu, kde oceňovanie je celkom fér bude ešte dôležitejšie zamerať sa na základy podnikov a na výber správnych akcií.

 

Alex Treves

Vedúci pre japonské akcie

 

Medzi ekonomikami a akciovými trhmi veľkosti Japonska, Japonsko je v skutočnosti jedinečné pre zahraničných investorov, keďže je v zásade diskrečnou triedou aktív. To je v nadväznosti na vyše 20 rokov blednúcej dôležitosti. Avšak povedal by som, že teraz sme na hranici možno trvalého rastu, ktorý bude mať dôsledky nielen pre Japonsko, ale ďaleko za ich vlastnými hranicami. Kulisou tohto vývoja je meniaca sa geopolitická rovnica v Ázii, ktorá sa naozaj upriamila politické myslenie na potrebu rastu: tu a teraz. Zároveň však cyklická sila veľmi nízkej nezamestnanosti prináša vyššie príjmy domácností, čo prispeje k pozdvihnutiu z generačného deflačného postoja k inflačnému. Klesajúca cena ropy je v tomto kontexte falošnou stopou. Hoci to podkopáva hlavné údaje CPI, je to obrovské pozitívum pre väčšinu spotrebiteľov v rámci súkromného aj korporátneho sektora. To je dobré pre Japonsko, ktoré všetko fosílne palivo dováža. V najbližších štvrťrokoch sa úloha vlády v oživení Japonska musí zmenšiť. Budúcnosť Japonska je naozaj v rukách súkromného sektora, či už sa jedná o jednotlivcov alebo firmy. To znamená, že len málo ľudí, najmä cudzincov chápe, aká dôležité bola vláda v pestovaní prostredia pre zlepšenie správy a riadenia korporátneho sektora v Japonsku. A na tom veľmi záleží, pretože rozsiahle zlepšenie návratnosti akciového kapitálu tu odôvodní vyššie oceňovanie. Záverom možno povedať, že základy v Japonsku sa zlepšujú a oceňovanie je veľmi rozumné. A existuje mnoho marginálnych kupujúcich - to zostáva nedocenenou triedou aktív. Budúcnosť je preto veľmi vzrušujúca.

 

Fidelity Worldwide Investment

Meno:
E-mail
(nebude zverejnený):
Komentár:
Antispam:
Počet dní v roku:


Okomentuj článok

Súvisiace články

Investovanie pre dlhodobý kapitálový rast

wednesday
15.04.2015
Reklamný článok | ts

Býčie trhy v USA budú pokračovať i v roku 2015

friday
23.01.2015
Reklamný článok | ts

Najnovšie články

Ste v II. pilieri? Toto by ste si mali určite prečítať

TLAČOVÁ SPRÁVA: Historicky najväčšia investícia do fintech startupu v SR

monday
18.03.2019
Investície | redakcny clanok

Zaujímavé grafy z pohľadu TA (5)

wednesday
27.02.2019
Investície | redakcny clanok

ETF, ktoré sa zameriavajú na rast dividend

wednesday
27.02.2019
Fondy a ETF | juraj.kisak

Fidelity uvádza fond zameraný na udržateľné vodné a odpadové hospodárstvo

wednesday
05.12.2018
Fondy a ETF | redakcny clanok
Prihláste sa na odber
noviniek od ako-investovat.sk

E-mail:

Nájdi si finančného poradcu

Chcem investovať
Chcem sa poistiť
Katalóg poradcov a finančníkov


Ďalšie články tejto kategórie

Finančná kalkulačka

Vklad: €/mes.
Úrok: % p.a./rok
Obdobie: rok(ov)