Firmy ktoré zaplatili najviac na daniach za rok 2014

28.07.2015  /  Martin Gulka

FinStat zostavil rebríček firiem podľa výšky splatenej dane za rok 2014, v ktorom je v súčasnosti viac ako 172 tisíc slovenských firiem. Z tejto databázy sa na prvom mieste s najvyššou splatnou daňou nachádza KIA Motors Slovakia, ktorá za rok 2014 odviedla do štátneho rozpočtu vo forme splatnej dane až 104 mil. EUR. Nasledujúci graf zobrazuje prvých 40 slovenských spoločností s najvyššou splatnou daňou za rok 2014.

 

Rebríček 40 najväčších platcov dane z príjmu za rok 2014:

Zdroj: Finstat.sk a finačné výkazy spoločností

 

Rebríček je zostavený podľa výšky splatnej dane z účtovných závierok slovenských firiem, ktoré zverejnili finančné výkazy za rok 2014. Aktuálne máme v databáze 172 tis. firiem s údajmi za rok 2014.

 

Kompletný rebríček všetkých spoločností podľa výšky splatnej dane za rok 2014, ktoré doteraz zverejnili výkazy si môžete prezrietť v tomto odkaze. Tento rebríček je denne aktualizovaný, čo znamená, že ak pribudnú ďalšie hospodárske výsledky ostatných spoločností, rebríček sa môže meniť. V minulom roku sa medzi najväčších platcov zaraďovala aj spoločnosť Eustream, avšak k dnešnému dňu ešte nie sú zverejnené kompletné výkazy tejto spoločnosti. Zverejnená je iba výročná správa a z nej je jasná iba daň z príjmu. Pre náš rebríček je však potrebný údaj Splatná daň z príjmu a tú je možné identifikovať prevažne až z poznámok účtovnej závierky. Ak by však Eustream vykázal Splatnú daň z príjmu rovnú alebo vyššiu ako má Daň z príjmu, zaradil by sa na prvé mieste v tomto rebríčku, pretože jeho daň z príjmu za rok 2014 bola 113 mil. EUR. 

 

Na druhom mieste v rebríčku je Slovenská sporiteľňa, ktorá mala splatnú daň za rok 2014 v sume 60,816 milióna EUR a na treťom mieste je spoločnosť SPP – distribúcia so splatnou daňou 38,912 milióna EUR. V rebríčku sa ďalej nachádzajú najväčšie banky, poisťovne, automobilky a ich dodávatelia, telekomunikačné firmy, podniky a distribútori verejných služieb. Medzi nimi sa však na 16. mieste sa umiestnila aj slovenská softvérová firma ESET s výškou splatnej dane 18,27 milióna EUR. 

 

Vplyvom daňových licencií je viac firiem v zisku

 

Na grafoch nižšie vidíme, že rok 2014 ukončilo 54% firiem v zisku pričom v predchádzajúcom roku to bolo iba 45%. Dôvodom rastu ziskových firiem sú aj daňové licencie. Ak musíte zaplatiť daňovú licenciu , tak je menšia motivácia optimalizovať výdavky a dosahovať vo firme malú stratu. 

 

Počet firiem v strate a počet firiem v zisku za rok 2014:

 

Počet firiem v strate a počet firiem v zisku za rok 2013:

Zdroj: Finstat.sk

 

Dopad daňových licencií možno demonštrovať aj na nasledujúcom grafe, na ktorom môžete vidieť počet firiem s nulovou a zápornou daňou v roku 2013 a v roku 2014. Kým za rok 2013 vykázalo nulovú a zápornú daň až 95 980 firiem (z našej vzorky 167 057), v roku 2014 vykázalo nulovú a zápornú daň len 25 985 firiem. Počet firiem ktoré nezaplatili žiadnu daň klesol o 73%.

 

Počet firiem s nulovou a zápornou daňou v roku 2013 a v roku 2014:

Zdroj: Finstat.sk

 

Najviac firiem (25 %) zaplatilo daň vo výške 960 EUR

 

Ako je vidieť v nasledujúcom koláčovom grafe, tak najviac firiem (25 %) zaplatilo daň vo výške 960 EUR, čo je výška daňovej licencie pre subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH s ročným obratom do 500 tis. EUR. Splatnú daň vo výške 480 EUR zaplatilo 15,4 % firiem a táto suma je zasa daňovou licenciou pre subjekty, ktoré nie sú platiteľmi DPH a splatnú daň vo výške 2 800 EUR zaplatilo 2,5 % firiem a táto čiastka je zasa výškou daňovej licencie pre subjekty, ktoré sú platcami DPH a majú ročný obrat vyšší ako 500 tis. EUR. 

 

 

Počet firiem podľa výšky splatnej dane:

Zdroj: Finstat.sk

 

Od firiem ktoré dnes platia daňové licencie vybral štát oveľa viac ako v minulom roku

 

Zaujímavé je, že až 71 % z týchto firiem, ktoré v roku 2014 zaplatili daň vo výške 960 EUR zaplatilo v roku 2013 nulovú alebo zápornú daň. Od týchto firiem štát vybral v roku 2013 na dani 16 mil. EUR, kým v roku 2014 od nich vybral až 40 mil. EUR, čo je 2,5 násobne viac. 

 

Firmy s daňovou povinnosťou 960 EUR a ich dane v predchádzajúcom roku:

Zdroj: Finstat.sk

 

Štatistiky pre ostatné výšky daňových licencií si môžete pozrieť na tomto odkaze:

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk