Prečo Českej národnej banke nevyhovuje zlato?

16.08.2015  /  Miroslav Kocibal
komodity-ako-investovat

     Vzhľadom k pomerne napätej situácii, ktorú mnohí prirovnávajú k ďalšej studenej vojne a v súvislosti s rôznymi sankčnými opatreniami Západu a Európy vzhľadom k Rusku a naopak, sledujeme zmenu v myslení obidvoch strán v otázke zlata a jeho držania.

 

     Nejde ani tak o výraznú a zásadnú zmenu, nakoľko zlato je dlhodobo považované za prvotriedny prostriedok uchovania hodnôt. Zmenu je možné pozorovať predovšetkým vo zvýšenej snahe jednotlivých krajín zvyšovať, prípadne udržovať svoje zlaté rezervy, pričom práve táto snaha je oveľa výraznejšia ako v minulosti. Sankcie a následné odvetné opatrenia spustili niečo, čo by sme mohli nazvať lovom po zlate, resp. lovom po istote a kredibilite. Centrálne banky jednotlivých krajín utrácajú miliardy dolárov, aby zvyšovali objem zlata v ich držbe.

     

     Slovami štatistiky, bolo počas roka 2014 minutých takmer 17 miliárd eur, za ktoré centrálne banky nakúpili skoro 461 ton zlata. Ide tak o druhý najväčší objem nakúpený v priebehu jedného roka za uplynulých 50 rokov. V súvislosti s dostupnými informáciami nie je žiadnym prekvapením, že najviac nakúpeného zlata pripadá práve na Rusko a ázijské krajiny.

 

Zdroj : ieconomics.com

 

     Práve vo svetle týchto informácií sa zdá byť postoj Českej národnej banky (ČNB) viac ako zaujímavý.

 

     Česká republika sa totiž rozhodla svoje zásoby zlata znižovať.  Ako uviedla hovorkyňa ČNB : „Pri hodnotení likvidity, bezpečnosti a výnosu zlato prestalo vyhovovať potrebám ČNB.“

     ČNB tak spustila proces postupného odpredaja zlatých rezerv. Časť zlata pritom bola použitá na nákup dlhopisov Nemecka (niekde sa uvádza, že išlo o obligácie EÚ).

 

     Odkiaľ vlastne Česko a Slovensko získali svoje zlaté rezervy ? Prvým zdrojom zlata pre novú Československú republiku bola Pôžička národnej slobody a taktiež ľudová zbierka. Hlavým zdrojom zlatých rezerv bolo ale dobré hospodárenie krajiny a export cukru. V roku 1925 disponovala republika už 41 tonami zlata, v roku 1930 to bolo 69 ton a v roku 1938 to bolo takmer 112 ton. Následne v období Mníchovskej dohody to bolo asi 94 ton. Časť zlata sa pritom nachádzala priamo na území republiky a časť bola umiestnená v Anglickej banke v Londýne. Po vojne sa však z neho vrátila len malá časť.

     Podľa oficiálnych údajov bolo v roku 1992 na delenie medzi Českou a Slovenskou republikou k dispozícii 102 425 192,282 gramov zlata. K vyrovnaniu došlo v pomere 2:1.

 

     V druhej polovici 90. rokov pritom podľa dostupných informácií ČNB držala zásoby v objeme asi 70 ton zlata. V rokoch 1993 – 2000 pritom predala asi 56 ton z tohto objemu a v predaji ďalej pokračuje. V roku 2014 predala ďalších 264 kilogramov a tento rok (2015) do mája ubudlo zo zlata ČNB ďalších 139 kilogramov. Tento postupný odliv zlata z Českej republiky spôsobil, že v súčasnosti banka vlastní asi 10,45 tony zlata a s predajom stále neskončila. World Gold Council (WGC) – organizácia, ktorá sleduje vývoj zlatých rezerv v 100 krajinách sveta uvádza, že v pomere k devízovým rezervám majú menej zlata ako ČR len 4 krajiny.

 

     V prípade Českej republiky je pomer zlata k devízovým rezervám na úrovni 0,80 %. Na Slovensku je to pritom 31,70 %.

Zdroj : tradingeconomics.com

 

     V rámci Slovenska a Národnej banky Slovenska (NBS) nedochádza od roku 2009 v súvislosti so zlatom k žiadnym výraznejším zmenám a zásoby zlata na Slovensku sú na úrovni okolo 32 ton. Toto zlato sa však nenachádza priamo na území Slovenskej republiky, ale je uložené vo Veľkej Británii v Bank of England.  Z pohľadu krajín V4 tak disponujeme najväčším podielom zlata pripadajúcim na jedného obyvateľa (cca 5,9 gramu). Medzi krajinami V4 sú však naše zásoby zlata druhé najväčšie. Poľsko totiž disponuje rezervami na úrovni takmer 103 ton. Spomedzi Eurozóny majú najväčšie zásoby zlata Nemecko (cca 3383 ton) a Taliansko (cca 2451 ton).

 

Zdroj : tradingeconomics.com

ako-investovat.sk

Európska únia

Ako-investovat.sk